Suoraan sisältöön

Hakuajat

Maalaus, jossa kuvataan Kauppatorin seutua, ihmisiä torilla, lokkeja myyntikojujen yläpuolella, taustalla suurkirkko.

Alle 50 000 euron taide- ja kulttuuriavustusten hakuaika on jatkuva. Haettaessa avustusta koko vuoden toimintaan, tulee hakemus kuitenkin jättää ennen kyseisen vuoden alkua hakuajoissa ilmoitettuun päivään mennessä. Avustuksia ei myönnetä takautuvasti. Vähintään 50 000 euron taide- ja kulttuuriavustusten, taiteen perusopetuksen sekä kehittämisavustusten osalta käytössä on hakuajat. Hakemusten on oltava perillä viimeisenä hakupäivänä viimeistään klo 16.

Taide- ja kulttuuriavustukset

Taide- ja kulttuuriavustukset vuonna 2021 tapahtuvaan toimintaan

Alle 50 000 euron avustuksia vuonna 2021 tapahtuvaan toimintaan on mahdollista hakea jatkuvassa haussa vuonna 2021.

Vuoden 2021 kevään valmistelu- ja päätösaikataulu on seuraava:

  • 4.12.2020 klo 16 mennessä tulleet hakemukset käsitellään kulttuuri- ja kirjastojaoston kokouksessa ti 9.2.2021
  • 5.2.2021 klo 16 mennessä tulleet hakemukset käsitellään kulttuuri- ja kirjastojaoston kokouksessa 23.3.2021
  • 6.4.2021 klo 16 mennessä tulleet hakemukset käsitellään kulttuuri- ja kirjastojaoston kokouksessa 18.5.2021

Syksyn 2021 valmistelu- ja päätösaikataulu ilmoitetaan myöhemmin.

Viranhaltijapäätösten aikataulu noudattaa pääsääntöisesti kulttuuri- ja kirjastojaoston kokousaikoja.

Haettaessa avustusta koko vuoden 2021 pysyväisluonteiseen toimintaan on hakemus pitänyt jättää viimeistään 4.12.2020 mennessä. Avustuksia ei myönnetä takautuvasti.

Vähintään 50 000 euron suuruisia avustuksia on mahdollista hakea kerran vuodessa seuraavalle vuodelle. Hakuaikataulu koskien vuotta 2021 on umpeutunut.


Monivuotiset taide- ja kulttuuriavustukset

Avustuksia voidaan myöntää monivuotisina pääsääntöisesti yli 50 000 euron vuotuisen tuen piirissä oleville toimijoille. 

Monivuotisten avustusten piirissä olevien toimijoiden avustus vahvistetaan hakemuksesta vuosittain. Hakuaikataulu koskien vuotta 2021 on umpeutunut. Hakuaikataulu koskien vuotta 2022 ilmoitetaan myöhemmin

Syksyn 2021 haussa ei oteta uusia toimijoita monivuotisten avustusten piiriin.

Lue lisää

Lue lisää taide— ja kulttuuriavustuksista


Taiteen perusopetuksen avustus

Taiteen perusopetuksen avustuksia on mahdollista hakea kerran vuodessa seuraavalle vuodelle. Hakuaikataulu koskien vuotta 2021 on umpeutunut. Hakuaikataulu koskien vuotta 2022 ilmoitetaan myöhemmin.

Taiteen perusopetuksen kehittämisavustukset 2020-22

Taiteen perusopetuksen kehittämishankkeille on myönnetty avustuksia 1-3 vuotisina vuosille 2020–22. Haku ei ole avoinna uusille hakijoille. Kehittämisavustusten piirissä olevien toimijoiden tulee jättää hakemus avustuksen vahvistamiseksi aina kerran vuodessa seuraavalle vuodelle. 

Hakuaikataulu koskien vuotta 2021 on umpeutunut. Hakuaikataulu koskien vuoden 2022 jatkohakemuksia ilmoitetaan myöhemmin.

Lue lisää

Taiteen perusopetuksen opetusluvat

Uusia taiteen perusopetuksen opetuslupia tai lupiin liittyviä muutoksia vuodelle 2022 on mahdollista hakea 6.4.2021 klo 16 mennessä. Lisätiedot: erityissuunnittelija Nina Gran, nina.gran@hel.fi

Kehittämisavustukset (myös Helsingin malli)

Kehittämisavustusta on pääsääntöisesti mahdollista hakea kerran vuodessa seuraavalle vuodelle. Kehittämisavustusten piirissä olevien toimijoiden tulee jättää hakemus avustuksen vahvistamiseksi aina kerran vuodessa seuraavalle vuodelle. 

Hakuaikataulu koskien vuotta 2021 on umpeutunut. Hakuaikataulu koskien vuotta 2022 ilmoitetaan myöhemmin.

Helsingin mallin avustukset vuosille 2019-2021

Helsingin mallin kehittämishankkeiden haku koskien vuotta 2021 on umpeutunut. Hakuaikataulu koskien kautta 2022-2024 ilmoitetaan myöhemmin.

Avustus iäkkäiden ihmisten kulttuuritoiminnan edistämiseksi   

Hakuaika alkaa 1.2.2021 ja päättyy 26.2.2021 klo 16.00. Kulttuuri- ja kirjastojaosto päättää rahoitettavista hankkeista kokouksessaan 29.4.2021.


Tilaa kulttuuri— ja kirjastojaoston päätöstiedotteet sähköpostiisi

Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kulttuuri— ja kirjastojaoston kokousten esityslistat ja päätöstiedotteet on mahdollista tilata suoraan sähköpostiisi STT Infon kautta. Tilaa-painike (kirjekuori-kuvake) löytyy STT Infon sivun oikeasta yläkulmasta. Tilaa STT Infon tiedotteet


Hae kulttuurin avustuksia Sähköinen asiointi –palvelussa (asiointi.hel.fi)

Taide ja kulttuuriavustukset

Kehittämisavustukset

Taiteen perusopetuksen avustus

Avustusten myöntämisperusteet

Sähköinen hakemus ja liitteet

Hakuprosessi ja päätöksenteko

Avustuksen käyttäminen ja raportointi

Ohjeita ja linkkejä

Yhteystiedot

Kulttuurin avustukset –pääsivulle


Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki