Suoraan sisältöön

Hakuajat

Maalaus, jossa kuvataan Kauppatorin seutua, ihmisiä torilla, lokkeja myyntikojujen yläpuolella, taustalla suurkirkko.

Alle 50 000 euron taide- ja kulttuuriavustusten hakuaika on jatkuva. Haettaessa avustusta koko vuoden toimintaan, tulee hakemus kuitenkin jättää ennen kyseisen vuoden alkua hakuajoissa ilmoitettuun päivään mennessä. Avustuksia ei myönnetä takautuvasti. Vähintään 50 000 euron taide- ja kulttuuriavustusten, taiteen perusopetuksen sekä kehittämisavustusten osalta käytössä on hakuajat. Hakemusten on oltava perillä viimeisenä hakupäivänä viimeistään klo 16.

Taide- ja kulttuuriavustukset

Taide- ja kulttuuriavustukset koskien vuotta 2020

Alle 50 000 euron avustuksia vuonna 2020 tapahtuvaan toimintaan on mahdollista hakea jatkuvassa haussa vuonna 2020.

Vuoden 2020 syksyn valmistelu- ja päätösaikataulu on seuraava:

  • 14.8.2020 klo 16 mennessä tulleet hakemukset käsitellään kulttuuri- ja kirjastojaoston kokouksessa 29.9.2020
  • 25.9.2020 klo 16 mennessä tulleet hakemukset käsitellään kulttuuri- ja kirjastojaoston kokouksessa 10.11.2020
  • 30.10.2020 klo 16 mennessä tulleet hakemukset käsitellään kulttuuri- ja kirjastojaoston kokouksessa 8.12.2020

Viranhaltijapäätösten aikataulu noudattaa pääsääntöisesti kulttuuri- ja kirjastojaoston kokousaikoja.

Haettaessa avustusta koko vuoden 2020 pysyväisluonteiseen toimintaan on hakemus pitänyt jättää viimeistään 4.12.2019 mennessä. Avustuksia ei myönnetä takautuvasti.

Vähintään 50 000 euron suuruisia avustuksia on mahdollista hakea kerran vuodessa seuraavalle vuodelle. Hakuaikataulu koskien vuotta 2020 on umpeutunut.

Taide- ja kulttuuriavustukset koskien vuotta 2021

Vuotta 2021 koskevien vähintään 50 000 euron avustusten pysyväisluonteiseen ja projektiluonteiseen toimintaan hakuaika päättyy 28.8.2020 klo 16. Päätökset hakemuksista tehdään kulttuuri— ja kirjastojaoston kokouksissa vuoden 2020 aikana.

Vuotta 2021 koskevia alle 50 000 euron avustuksia pysyväisluonteiseen ja projektiluonteiseen toimintaan, joka alkaa vuoden 2021 kolmen ensimmäisen kuukauden aikana, oli mahdollista hakea  28.8.2020 klo 16 mennessä. Päätökset hakemuksista tehdään kulttuuri— ja kirjastojaoston kokouksissa vuoden 2020 aikana.

Alle 50 000 euron avustuksia vuoden 2021 pysyväisluonteiseen ja projektiluonteiseen toimintaan on mahdollista hakea myös vielä jatkuvassa haussa vuonna 2021 toteutuvan valmistelu- ja päätösaikataulun mukaisesti. Haettaessa avustusta koko vuotta 2021 koskevaan pysyväisluonteiseen toimintaan päättyy hakuaika kuitenkin 4.12.2020 klo 16.

Kevään 2021 tarkempi valmistelu- ja päätösaikataulu ilmoitetaan joulukuussa 2020. 4.12.2020 klo 16 mennessä jätetyt hakemukset käsitellään kulttuuri— ja kirjastojaoston vuoden 2021 ensimmäisessä avustuksia käsittelevässä kokouksessa.


Monivuotiset taide- ja kulttuuriavustukset

Avustuksia voidaan myöntää monivuotisina pääsääntöisesti yli 50 000 euron vuotuisen tuen piirissä oleville toimijoille. 

Monivuotisten avustusten piirissä olevien toimijoiden avustus vahvistetaan hakemuksesta vuosittain. Jatkohakemus on tehtävä 25.9.2020 kello 16 mennessä. Päätökset hakemuksista tehdään kulttuuri— ja kirjastojaoston kokouksissa vuoden 2020 aikana.

Syksyn 2020 haussa ei oteta uusia toimijoita monivuotisten avustusten piiriin.

Taide- ja kulttuuriavustukset kesän 2021 Alppipuiston tapahtumakokonaisuudelle

Hakuaika kesän 2021 Alppipuiston tapahtumille kohdennetuille avustuksille päättyy 4.12.2020 klo 16. Hakemukset käsitellään kulttuuri— ja kirjastojaoston vuoden 2021 ensimmäisessä avustuksia käsittelevässä kokouksessa. 

Lue lisää

Lue lisää taide— ja kulttuuriavustuksista


Taiteen perusopetuksen avustus

Taiteen perusopetuksen avustuksia on mahdollista hakea kerran vuodessa seuraavalle vuodelle.

Hakuaika koskien kaikkia koko vuoden 2021 avustuksia päättyy 28.8.2020 klo 16. Päätökset hakemuksista tehdään kulttuuri— ja kirjastojaoston kokouksissa vuoden 2020 aikana.

Taiteen perusopetuksen kehittämisavustukset 2020-22

Taiteen perusopetuksen kehittämishankkeille on myönnetty avustuksia 1-3 vuotisina vuosille 2020–22. Haku ei ole avoinna uusille hakijoille. Kehittämisavustusten piirissä olevien toimijoiden tulee jättää hakemus avustuksen vahvistamiseksi aina kerran vuodessa seuraavalle vuodelle. 

Kehittämisavustusten hakuaika päättyy 25.9.2020 klo 16. Päätökset hakemuksista tehdään kulttuuri— ja kirjastojaoston kokouksissa vuoden 2020 aikana. 

Erityisavustus painotetun musiikinopetuksen kerhotoiminnan tuottamiseen 2021-23

Erityisavustuksen hakuaika päättyy 14.8.2020 klo 16. Päätökset hakemuksista tehdään kulttuuri— ja kirjastojaoston kokouksissa vuoden 2020 aikana.

Lue lisää

Taiteen perusopetuksen opetusluvat

Uusia taiteen perusopetuksen opetuslupia tai lupiin liittyviä muutoksia vuodelle 2021 on mahdollista hakea 8.4.2020 klo 16 mennessä. Lisätiedot: erityissuunnittelija Nina Gran, nina.gran@hel.fi


Kehittämisavustukset (myös Helsingin malli)

Kehittämisavustusta on pääsääntöisesti mahdollista hakea kerran vuodessa seuraavalle vuodelle. Kehittämisavustusten piirissä olevien toimijoiden tulee jättää hakemus avustuksen vahvistamiseksi aina kerran vuodessa seuraavalle vuodelle. 

Hakuaika päättyy 28.8.2020 klo 16. Päätökset hakemuksista tehdään kulttuuri— ja kirjastojaoston kokouksissa vuoden 2020 aikana.

Helsingin mallin avustukset vuosille 2019-2021

Helsingin mallin kehittämishankkeille on myönnetty avustuksia vuosille 2019–21. Haku ei ole avoinna uusille hakijoille. Kehittämisavustusten piirissä olevien toimijoiden tulee jättää hakemus avustuksen vahvistamiseksi aina kerran vuodessa seuraavalle vuodelle. 

Hakuaika päättyy 28.8.2020 klo 16. Päätökset hakemuksista tehdään kulttuuri— ja kirjastojaoston kokouksissa vuoden 2020 aikana.


Tilaa kulttuuri— ja kirjastojaoston päätöstiedotteet sähköpostiisi

Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kulttuuri— ja kirjastojaoston kokousten esityslistat ja päätöstiedotteet on mahdollista tilata suoraan sähköpostiisi STT Infon kautta. Tilaa-painike (kirjekuori-kuvake) löytyy STT Infon sivun oikeasta yläkulmasta. Tilaa STT Infon tiedotteet


Hae kulttuurin avustuksia Sähköinen asiointi –palvelussa (asiointi.hel.fi)

Taide ja kulttuuriavustukset

Kehittämisavustukset

Taiteen perusopetuksen avustus

Avustusten myöntämisperusteet

Sähköinen hakemus ja liitteet

Hakuprosessi ja päätöksenteko

Avustuksen käyttäminen ja raportointi

Ohjeita ja linkkejä

Yhteystiedot

Kulttuurin avustukset –pääsivulle


Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki