Suoraan sisältöön

Erityisavustus taide- ja kulttuurialan yhteisöille koronapandemiasta palautumiseen

Hakuaika alkaa 7.9.2020 ja päättyy 2.10.2020 klo 16.00.

Erityisavustus on tarkoitettu helsinkiläisille rekisteröidyille taide- ja kulttuuriyhteisöille, järjestöille, yhdistyksille ja asukasyhdistyksille yleisölle avoimen taide- ja kulttuuritoiminnan avustamiseen. Avustus on kertaluonteinen ja sitä on mahdollista hakea koronapandemian aiheuttamassa häiriötilanteessa ammattimaisen toiminnan käynnistämiseen, ylläpitämiseen ja uudelleen muotoiluun vuosille 2020-2021.

Avustuksiin käytetään yhteensä 3 miljoonaa euroa. Erityisavustuksista päätetään kulttuuri- ja kirjastojaoston kokouksessa 24.11.2020.

Hakukelpoiset yhteisöt

Avustusta voivat hakea helsinkiläiset oikeustoimikelpoiset rekisteröidyt yhteisöt, kuten rekisteröidyt yhdistykset, toiminimet, säätiöt, osuuskunnat ja osakeyhtiöt.

Avustusta eivät voi hakea yksityishenkilöt tai työryhmät.

Avustusta eivät voi hakea taiteen perusopetuksen oppilaitokset. Avustusta ei myöskään voi saada Helsingin kaupungin omistamat tai kaupunkikonserniin kuuluvat.

Haun erityinen kohdentaminen

Erityisavustuksen kohdentamisessa painotetaan ammattimaisia toimijoita. Avustus kohdennetaan hakijoille, jotka eivät ole saaneet merkittäväksi katsottavaa valtion tai säätiöiden kautta osoitettua korona-ajan avustusta samaa tarkoitusta varten.

Hakukelpoiset hakijat

Ensisijaisiksi hakijoiksi katsotaan seuraavat ammattimaisesti toimivat yhteisöt:

 • Esittävän taiteen toimijoista valtionosuuden ulkopuoliset yhteisöt (ns. vapaa kenttä)
 • Visuaalisten taiteiden ja muotoilun alan yhteisöt
 • Festivaali- ja tapahtumatoimijat

Hakemusten arviointiperusteet

Avustushakemusten keskinäisessä vertailussa käytetään kulttuuri- ja kirjastojaoston päättämiä taide- ja kulttuuriavustusten arviointikriteerejä sekä tätä erityisavustusta koskevia täydentäviä arviointikriteerejä.

Taide- ja kulttuuriavustusten arviointikriteerejä ovat taiteellinen laatu, monimuotoisuus ja tasa-arvo, saavutettavuus ja saatavuus, osallisuus ja osallistuminen sekä toiminnallinen laatu ja toteutus. Näistä arviointikriteereistä painotetaan erityisesti toiminnallista laatua ja toteutusta.

Avustukset ovat harkinnanvaraisia.

Hakemuksia arvioitaessa nousevat esiin erityisesti seuraavat kriteerit. 

 • Toiminta lisää kaupungin elinvoimaisuutta, sykettä ja vetovoimaisuutta sekä monipuolistaa kaupungin kulttuuripalveluiden omaa palvelutarjontaa.
 • Toiminta on laajasti vaikuttavaa ja merkityksellistä.
 • Yhteisön omien tulojen osuus on vähintään noin 50 % kokonaistuloista. HUOM! Koska vuosittaista vaihtelua tapahtuu, suosittelemme kaikkia ainakin yli 40 %:n omien tulojen osuudella toimivia yhteisöjä hakemaan erityisavustusta taide- ja kulttuuriyhteisöille koronapandemian vaikutuksiin, mikäli toiminta täyttää muita hakuehtoja. Käytämme tämänkin kriteerin arvioinnin osalta kokonaisharkintaa.
 • Toiminta edistää yhtä tai useampaa seuraavista tavoitteista:
  - ammattitaiteilijoiden työllisyyden turvaamista ja uusien työmahdollisuuksien luominen,
  - digitaalisten ja etänä koettavan taide- ja kulttuuripalveluiden kehittäminen,
  - jo käynnistettyjen hankkeiden toteuttaminen loppuun (syntyneet lisäkustannukset) ja
  - rajoitusten/turvallisuussuositusten mukaisten uusien toimintamuotojen kehittäminen.
 • Toimintaan ei ole saatu merkittäviä valtion tai säätiöiden koronatukia samaan tarkoitukseen.

Kaupungin avustusten yleisohjeet (linkki pdf-tiedostoon)

Kuva-toimialan yhteiset avustusperiaatteet (linkki uudelle sivulle)

Taide- ja kulttuuriavustuksien myöntämisperusteet (linkki uudelle sivulle)

Avustuksen käyttäminen

Avustusten käytössä noudatetaan Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeita ja taide- ja kulttuuriavustuksia koskevia ohjeita.

Avustusta voidaan myöntää arviointikriteerien mukaiseen toimintaan koronatilanteesta aiheutuviin kustannuksiin vuosina 2020-2021. Avustuksella voidaan kattaa syksyn 2020 toimintaan liittyviä kustannuksia.

Avustusta voi käyttää myös mediajulkaisutoimintaan, nettisivuihin, elokuvatuotantoihin, tallenteisiin yms. silloin kun niillä täydennetään yhteisön perustoimintaa uusilla palvelumuodoilla.

Avustusta ei myönnetä yhteisöille, joiden kattojärjestöt ovat kaupungin tuen piirissä, opinnäytetöihin ja julkaisuihin, kilpailuihin ja juhliin. uskonnollisiin ja puoluepoliittisiin tilaisuuksiin, suljettuihin tilaisuuksiin, esitelmiin, luentoihin, seminaareihin ja kursseihin, harrastus-, opinto- tai kerhotoimintaan tai leireihin, yksittäisiin konsertteihin, esityksiin tai näyttelyihin tai pääasiassa Helsingin ulkopuolella tapahtuvaan toimintaan.

Kysytyimmät kysymykset

Olemme koonneet vastaukset kysytyimpiin kysymyksiin omalle sivulleen. Katso listaus tästä linkistä.

Avustuksen hakeminen

1. Tutustu täyttöohjeeseen (pdf) ennen hakemuksen täyttämistä. Hakemukseen pääset tästä linkistä: https://asiointi.hel.fi/wps/myportal/lomakkeet/avustus/kuvaHarrastus/?new=1

2. Järjestelmä pyytää sinua kirjautumaan sisään Helsingin kaupungin sähköiseen asiointipalveluun. Voit kirjautua joko yrityksen Katso-tunnisteilla (ensisijainen kirjautumismuoto) tai henkilökohtaisilla tunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla (toissijainen kirjautumismuoto)

3. Täytä hakemus ja liitä hakemuksen liitteeksi avustusta hakevan yhteisön sähköinen tiliote, vuoden 2019 tilinpäätös sekä haettavan avustuksen käyttö- ja työsuunnitelma. Ks. Ohje.

4. Avustushakemuksen täytettyäsi täytä myös avustuksen käyttöä kartoittava kyselylomake. Linkki lomakkeeseen: https://response.questback.com/helsinginkaupunki/3d2rvx7phk
Täytä kyselyn kaikki kohdat. Mikäli jokin luku ei ole hakemuksen kannalta oleellinen, laita kohtaan 0. Kyselylomakkeen mallin näet tästä linkistä.

5. Molempiin lomakkeisiin tulee vastata 2.10.2020 klo 16.00 mennessä. Vastaathan ajoissa, sillä myöhästyneet hakemukset esitetään hylättäviksi.

HUOM! Chrome-selainta käytettäessä voi esiintyä vaikeuksia kaupungin sähköisessä järjestelmässä. Myös asioidessa ulkomailta käsin voi kaupungin sähköisessä järjestelmässä olla ongelmia, jotka estävät hakemuksen täytön.

Hakemukseen liitettävät pakolliset liitteet

 • Hakijan sähköinen tiliote (tiedot ylätunnisteesta, josta selviää tilinomistajan nimi ja tilinumero)
 • Tilinpäätös 2019 (tilintarkastuskertomus, toimintakertomus, tuloslaskelma ja sen erittely, josta käy selkeästi ilmi saadut avustukset, tase ja sen erittely)
 • Haetun avustuksen käyttö- ja työsuunnitelma

Avustuslomakkeen täyttöohje (pdf)
Avustuksen käyttösuunnitelmaohje (pdf)
Avustuksen kyselylomakkeen täyttöohje (pdf)

Lisätietoja tarvittaessa:

Maaria Kuukorento, maaria.kuukorento@hel.fi, puh. (09) 310 22472 (ma-ti klo 9-12)
Petri Rostedt, petri.rostedt@hel.fi, puh. (09) 310 32988 (ke-pe klo klo 13-16)

Avustuksen käytön raportointi

Avustusten käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään 31.3.2022 mennessä. Ohjeet raportointia varten ilmoitetaan myöhemmin.