Suoraan sisältöön

Erityisavustus taide- ja kulttuurialan yhteisöille koronapandemiasta palautumiseen

Haku on päättynyt.

Hakuaika 7.9.2020 2.10.2020 klo 16.00.

Erityisavustus on tarkoitettu helsinkiläisille rekisteröidyille taide- ja kulttuuriyhteisöille, järjestöille, yhdistyksille ja asukasyhdistyksille yleisölle avoimen taide- ja kulttuuritoiminnan avustamiseen. Avustus on kertaluonteinen ja sitä on mahdollista hakea koronapandemian aiheuttamassa häiriötilanteessa ammattimaisen toiminnan käynnistämiseen, ylläpitämiseen ja uudelleen muotoiluun vuosille 2020-2021.

Avustuksiin käytetään yhteensä 3 miljoonaa euroa. Erityisavustuksista päätetään kulttuuri- ja kirjastojaoston kokouksessa 24.11.2020.

Hakukelpoiset yhteisöt

Avustusta voivat hakea helsinkiläiset oikeustoimikelpoiset rekisteröidyt yhteisöt, kuten rekisteröidyt yhdistykset, toiminimet, säätiöt, osuuskunnat ja osakeyhtiöt.

Avustusta eivät voi hakea yksityishenkilöt tai työryhmät.

Avustusta eivät voi hakea taiteen perusopetuksen oppilaitokset. Avustusta ei myöskään voi saada Helsingin kaupungin omistamat tai kaupunkikonserniin kuuluvat.

Haun erityinen kohdentaminen

Erityisavustuksen kohdentamisessa painotetaan ammattimaisia toimijoita. Avustus kohdennetaan hakijoille, jotka eivät ole saaneet merkittäväksi katsottavaa valtion tai säätiöiden kautta osoitettua korona-ajan avustusta samaa tarkoitusta varten.

Hakukelpoiset hakijat

Ensisijaisiksi hakijoiksi katsotaan seuraavat ammattimaisesti toimivat yhteisöt:

 • Esittävän taiteen toimijoista valtionosuuden ulkopuoliset yhteisöt (ns. vapaa kenttä)
 • Visuaalisten taiteiden ja muotoilun alan yhteisöt
 • Festivaali- ja tapahtumatoimijat

Hakemusten arviointiperusteet

Avustushakemusten keskinäisessä vertailussa käytetään kulttuuri- ja kirjastojaoston päättämiä taide- ja kulttuuriavustusten arviointikriteerejä sekä tätä erityisavustusta koskevia täydentäviä arviointikriteerejä.

Taide- ja kulttuuriavustusten arviointikriteerejä ovat taiteellinen laatu, monimuotoisuus ja tasa-arvo, saavutettavuus ja saatavuus, osallisuus ja osallistuminen sekä toiminnallinen laatu ja toteutus. Näistä arviointikriteereistä painotetaan erityisesti toiminnallista laatua ja toteutusta.

Avustukset ovat harkinnanvaraisia.

Hakemuksia arvioitaessa nousevat esiin erityisesti seuraavat kriteerit. 

 • Toiminta lisää kaupungin elinvoimaisuutta, sykettä ja vetovoimaisuutta sekä monipuolistaa kaupungin kulttuuripalveluiden omaa palvelutarjontaa.
 • Toiminta on laajasti vaikuttavaa ja merkityksellistä.
 • Yhteisön omien tulojen osuus on vähintään noin 50 % kokonaistuloista. HUOM! Koska vuosittaista vaihtelua tapahtuu, suosittelemme kaikkia ainakin yli 40 %:n omien tulojen osuudella toimivia yhteisöjä hakemaan erityisavustusta taide- ja kulttuuriyhteisöille koronapandemian vaikutuksiin, mikäli toiminta täyttää muita hakuehtoja. Käytämme tämänkin kriteerin arvioinnin osalta kokonaisharkintaa.
 • Toiminta edistää yhtä tai useampaa seuraavista tavoitteista:
  - ammattitaiteilijoiden työllisyyden turvaamista ja uusien työmahdollisuuksien luominen,
  - digitaalisten ja etänä koettavan taide- ja kulttuuripalveluiden kehittäminen,
  - jo käynnistettyjen hankkeiden toteuttaminen loppuun (syntyneet lisäkustannukset) ja
  - rajoitusten/turvallisuussuositusten mukaisten uusien toimintamuotojen kehittäminen.
 • Toimintaan ei ole saatu merkittäviä valtion tai säätiöiden koronatukia samaan tarkoitukseen.

Kaupungin avustusten yleisohjeet (linkki pdf-tiedostoon)

Kuva-toimialan yhteiset avustusperiaatteet (linkki uudelle sivulle)

Taide- ja kulttuuriavustuksien myöntämisperusteet (linkki uudelle sivulle)

Avustuksen käyttäminen

Avustusten käytössä noudatetaan Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeita ja taide- ja kulttuuriavustuksia koskevia ohjeita.

Avustusta voidaan myöntää arviointikriteerien mukaiseen toimintaan koronatilanteesta aiheutuviin kustannuksiin vuosina 2020-2021. Avustuksella voidaan kattaa syksyn 2020 toimintaan liittyviä kustannuksia.

Avustusta voi käyttää myös mediajulkaisutoimintaan, nettisivuihin, elokuvatuotantoihin, tallenteisiin yms. silloin kun niillä täydennetään yhteisön perustoimintaa uusilla palvelumuodoilla.

Avustusta ei myönnetä yhteisöille, joiden kattojärjestöt ovat kaupungin tuen piirissä, opinnäytetöihin ja julkaisuihin, kilpailuihin ja juhliin. uskonnollisiin ja puoluepoliittisiin tilaisuuksiin, suljettuihin tilaisuuksiin, esitelmiin, luentoihin, seminaareihin ja kursseihin, harrastus-, opinto- tai kerhotoimintaan tai leireihin, yksittäisiin konsertteihin, esityksiin tai näyttelyihin tai pääasiassa Helsingin ulkopuolella tapahtuvaan toimintaan.

Avustuksen käytön raportointi

Avustusten käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään 31.3.2022 mennessä. Ohjeet raportointia varten ilmoitetaan myöhemmin.


Lisätietoja

Katso Yhteystiedot


Kulttuurin avustukset –pääsivulle