Suoraan sisältöön

Avustus iäkkäiden ihmisten kulttuuritoiminnan edistämiseksi

Hakuaika alkaa 1.2.2021 ja päättyy 26.2.2021 klo 16.00

Avustusta voivat hakea helsinkiläiset oikeustoimikelpoiset rekisteröidyt taide- ja kulttuurialan yhteisöt. Avustusta eivät voi hakea yksityishenkilöt tai rekisteröimättömät työryhmät. Hakijoita edellytetään kumppanuuksia. Kumppaneina voi olla rekisteröimättömiä yhteisöjä, toimintaryhmiä ja ei-helsinkiläisiä toimijoita sekä esimerkiksi yrityksiä.
Vuonna 2021 avustuksiin käytettävä määräraha on yhteensä 850 000 euroa. Kulttuuri- ja kirjastojaosto päättää rahoitettavista hankkeista kokouksessaan 29.4.2021. Avustusten käyttöaika on 1.5.2021–31.03.2022.

Hakuohjeita avustuksen hakemiseen

Olemme koonneet keskeisiä kysymyksiä ja vastauksia avustushakuun liittyen. Huom! Kysymykset ja vastaukset koskevat niin sosiaali- ja terveystoimialan hakua iäkkäiden ihmisten liikkumisen edistämiseksi kuin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hakua iäkkäiden ihmisten kulttuuritoiminnan edistämiseksi: 

Olemme koonneet myös hankesuunnittelun tueksi taustamateriaalia, tutkimuksia, linkkejä ikääntyneiden liikkumiseen ja kulttuuritoimintaan liittyen. 

Ilmoitus halukkuudesta hankeyhteistyöhön
Ikääntyneiden liikkumista ja kulttuuritoimintaa edistävässä avustushaussa kannustetaan hakijoita luomaan uudenlaisia yhteistoiminnan muotoja. Varsinkin näin koronatilanteessa uusia kumppaneita voi olla vaikea löytää. Voit jättää yhteystietosi ja ajatuksesi mahdollisesta hankkeesta tai roolistanne alla olevan lomakkeen kautta. Lomakkeen kautta tulleet tiedot julkaistaan toimialojen avustusnettisivuilla. Näin kaikki pääsevät näkemään yhteisöt/toimijat, jotka ovat kiinnostuneita hankeyhteistyöstä. Taulukko päivitetään muutaman päivän välein. Lomake poistetaan nettisivuilta ja hävitetään viimeistään 15.3.2021. Lisätietoja: jenni.rasanen@hel.fi
Pääset lomakkeeseen tästä: https://response.questback.com/helsinginkaupunki/isyyg3foep

Haun kohdentaminen

Avustukset kohdennetaan helsinkiläisten iäkkäiden ihmisten hyvinvointia ja toimintakykyä tukevaan kulttuuritoimintaan. Tavoitteena on kiinnittää huomiota erityisesti kotona asuvien iäkkäiden ihmisten mahdollisuuteen elää laadukasta ja kokemusrikasta elämää, jossa he ovat aktiivisia toimijoita. Ennaltaehkäisevillä ja hyvinvointia lisäävillä toimenpiteillä vastataan väestön ikääntymisen tuomiin haasteisiin. Hakukriteereinä painotetaan erityisesti saavutettavuutta ja toimintaa, jolla vahvistetaan iäkkään ihmisen osallisuutta ja toimijuutta.

Avustettavien hankkeiden tulee edistää yhtä tai useampaa seuraavista tavoitteista:
•kulttuuritoimintaa edistävien digitaalisten ratkaisujen kehittäminen
• lähipalveluiden/alueellisen taide- ja kulttuuritoiminnan kehittäminen
• vapaaehtoistoiminnan ja vertaistuen kehittäminen
• taide- ja kulttuuritoimijoiden osaamisen kehittäminen ja uusien työtapojen / rakenteiden luominen

Vertailussa ja arvioinnissa painotetaan hankkeita, jotka edistävät uudenlaisilla kumppanuuksilla ja toimintamalleilla iäkkäiden ihmisten hyvinvointia ja toimintakykyä. Useamman eri toimijan yhteishankkeet luetaan arvioinnissa eduksi.
Avustusta voidaan käyttää hankkeesta johtuviin kuluihin, jotka eivät ole toimijan suoranaisia perustoiminnan kuluja. Hankkeilla tulee olla omarahoitusosuus. Avustukset ovat harkinnanvaraisia.

Avustushaku on valmisteltu sosiaali- ja terveystoimialan sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yhteistyönä ehdottaen, että vuonna 2021 avustukset kohdennetaan iäkkäiden ihmisten hyvinvointia ja toimintakykyä tukevaan toimintaan, joka lisää mahdollisuuksia osallistua liikkumiseen ja kulttuuritoimintaan. Sosiaali- ja terveystoimialan avustukset kohdennetaan liikkumisen edistämiseen ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan avustukset kulttuuritoiminnan edistämiseen.

Hakulomakkeet

Täytä kaksi lomaketta: 1) avustuslomake sekä 2) Questback-lomake hankkeesta.
Hae avustuksia Helsingin kaupungin Sähköinen asiointi -palvelussa (asiointi.hel.fi). Kun olet kirjautunut palveluun, pääset oheisen linkin kautta oikealle avustuslomakkeelle.

Linkki: https://asiointi.hel.fi/wps/myportal/lomakkeet/avustus/soteAvustus?new=1

Ohjeet lomakkeen täyttöä varten (pdf).

Avustuslomakkeessa kysytään tietoja hakijaorganisaatiosta.

Questback-lomakkeessa puolestaan kuvataan hankkeen sisältöä, tavoitetta ja toteutusta. Kaikki Questback-lomakkeen kysymykset koskevat itse hanketta, jolle avustusta haetaan, ei hakijaorganisaation toimintaa yleensä.

Linkki Questback-lomakkeelle:
https://response.questback.com/helsinginkaupunki/SoteKuva2021

Ohjeet lomakkeen täyttöä varten (pdf).


Lisätietoja:

Sara Kuusi, sara.kuusi@hel.fi, puh. (09) 310 32204

Kulttuurin avustukset -pääsivulle