Suoraan sisältöön

Avustus harrastamisen ja liikkumisen lisäämiseksi Helsingissä

Avustus lasten ja nuorten matalan kynnyksen harrastustoiminnan edistämiseksi sekä kaikenikäisten helsinkiläisten liikkumisen lisäämiseksi myönnetään hankkeisiin, jotka edistävät uudenlaisilla kumppanuuksilla ja toimintamalleilla

 • Kaikenikäisten helsinkiläisten liikkumista ja arkiaktiivisuutta erityisesti niissä ryhmissä, jotka hyötyvät liikkumisesta terveytensä kannalta eniten

tai/sekä

 • lasten ja nuorten matalan kynnyksen harrastustoimintaa ja tavoitetaan niitä lapsia ja nuoria, joille ei ole vielä harrastusta.

Hankkeissa katsotaan eduksi, että niissä toteutetaan rohkeita uusia kokeiluja tai tavoitetaan uusia kohderyhmiä ja sovelletaan muissa suomalaisissa tai kansainvälisissä kaupungeissa hyviksi todettuja malleja.

Haku on kaksivaiheinen ja ensimmäinen vaihe on ideahaku.

Ideahaun perusteella toiseen vaiheeseen valittaville hankkeille voidaan osoittaa erikseen sovittava kehittämismääräraha tai palvelumuotoiluosaaja idean toteuttamisen tueksi.

Aikataulu

Ensimmäisen hakukierros (ideahaku) on kaikille avoin ajalla 15.3.-20.4.2018.

Katso tallenne avajaistilaisuudesta Helsinki-kanavalta:
https://www.helsinkikanava.fi/fi_FI/web/helsinkikanava/player/vod?assetId=39461371

Kierroksen hakijoille ilmoitetaan valinnoista toukokuun aikana 2018.

Toinen hakukierros on rajattu ensimmäiseltä kierrokselta jatkoon valituille hankkeille ja sulkeutuu 16.9.2018.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päättää lokakuussa lopullisista hankkeista lautakunnan jaostojen annettua asiasta lausuntonsa.

Avustuksen hakeminen

Avustuksia haetaan ensimmäisessä vaiheessa (ideahaku) lomakkeella (linkki alempana tekstissä 15.3. alkaen). Hakemuksia ei voi toimittaa sähköpostitse. Hakulomake on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. 

Ideahausta seuraavaan vaiheeseen päässeet hakevat avustusta asiointi.hel.fi-palvelussa. Hakemuksia ei voi toimittaa sähköpostitse. Hakulomake on saatavilla suomeksi ja ruotsiksi.

Ensimmäisen hakukierros (ideahaku)

Täytä lomake: https://response.questback.com/helsinginkaupunki/q4o1kribhe

HUOM! Täydennä kaikki kysymyskentät.
Hakukierros sulkeutuu 20.4.2018 klo 24.00. Myöhästyneitä hakemuksia ei voi toimittaa muulla tavoin eikä niitä oteta huomioon.

Huomaathan, että ensimmäisen kierroksen hakemuksiin ei toimiteta minkäänlaisia liitteitä tai suosituksia. Kaikki olennainen ideaan liittyvä kuvaillaan hakulomakkeessa annetussa tilassa.

Kuka voi osallistua ensimmäiseen hakukierrokseen (ideahaku)?

Avustusta voivat hakea helsinkiläiset rekisteröidyt yhteisöt. Hakijoilla voi olla kumppaneina rekisteröimättömiä yhteisöjä, toimintaryhmiä ja ei-helsinkiläisiä toimijoita sekä esimerkiksi yrityksiä.  Avustusta eivät voi hakea yksityishenkilöt tai työryhmät yksinään. Toimijoista vähintään yhden tulee olla toimialan avustuskriteerien mukainen.

Toimijoita kannustetaan rakentamaan myös uudenlaisia kumppanuuksia.

Lisätietoa toimialan avustuskriteereistä:

Kulttuuri
Liikunta
Nuoriso

Mihin tarkoituksiin harrastus/liikkumisavustusta voi hakea?

Ideahaussa etsitään hankkeita, joilla

 • edistetään uudenlaisia kumppanuuksia ja toimintamalleja
 • lisätään liikkumista ja arkiaktiivisuutta erityisesti niissä ryhmissä, jotka hyötyvät
  liikkumisesta terveytensä kannalta eniten

  tai/sekä
 • parannetaan lasten ja nuorten matalan kynnyksen harrastustoimintaa ja tavoitetaan
  niitä lapsia ja nuoria, joille ei ole vielä harrastusta (alle 29-vuotiaat)
 • toteutetaan uusia ja rohkeita kokeiluja ja toimintamalleja, joilla tavoitetaan uusia kohderyhmiä

Toiminnan tulee kohdistua helsinkiläisiin.

Mieti myös näitä:

 • Miten hanketta mahdollisesti jatketaan tai toiminta myöhemmin vakinaistetaan
 • Miten hanke tulee arvioimaan omaan onnistumistaan ja tuloksiaan (määrä/laatu)

Avustuksen käyttötarkoitus

Avustusta voidaan käyttää hankkeesta johtuviin kuluihin, jotka eivät ole toimijan suoranaisia perustoiminnan kuluja. Hankkeella tulee olla omarahoitusosuus.

Avustusten myöntäminen

Ideahaun kautta etsitään ensisijaisesti kolmivuotisia isoja yhteishankkeita, joiden rahoitusta voidaan jatkaa vuosiseurantaan pohjautuvilla erillispäätöksillä vuosina 2019 ja 2020 mikäli toimialan talousarviossa osoitetaan tarvittava määräraha.

Haun yhteydessä varataan myös mahdollisuus avata uusi hakukierros keväällä 2019 sekä mahdollisuus esittää avustusta myös lyhyempikestoisille innovatiivisille hankkeille.

Avustusten lopullista suuruutta ei ole määritelty. Avustettaviksi valitaan enintään 7-14 hanketta. Kunkin hakkeen kesto voi olla enintään kolme vuotta.

Avustushakemuksessa tulee esittää arvio siitä, kuinka hankkeen vaikutukset näkyvät hankekauden jälkeen ja minkälaisella rahoituspohjalla toimintaa on tarkoitus jatkaa hankekauden jälkeen.

Ensimmäisen vaiheen perusteella jatkoon päässeiden hakijoiden on mahdollista saada enintään 5000 euron suuruinen kehittämisraha hankkeen jatkovalmisteluun. Tämän kehittämisrahan käyttötarkoitus tulee esittää ideahakemuksessa ja kulut tulee käyttää hankehaun toisen kierroksen aikana. Mahdollisia käyttötarkoituksia voivat olla hankkeen ulkopuolisen sparraajan (ei organisaation oma työntekijä) palkkio tai muu suunnitteluun liittyvä kustannus.

Kohdennettu lisärahoitus on osa Liikkumisohjelmaa, joka on yksi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan strategisista kärkihankkeista. Hankehaku on myös toimialan ensimmäinen liikunta-, kulttuuri- ja nuorisotoiminnan yhdistävä avustushanke.

Hakemusten käsittely

Ideahaun avautuessa järjestetään kysely- ja keskustelutilaisuus toimijoille.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kumppanuus- ja avustusyksiköt (liikunta, kulttuuri- ja nuoriso) vastaavat hankkeiden arvioinnista. Toiselle kierrokselle pääsevät hankkeet päättää kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja.

Lopulliset päätökset hankkeista tekee kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta lokakuussa.


Lisätiedot

Veikko Kunnas
kumppanuuspäällikkö, kulttuuri
p. 040 3341204

Markku Toivonen
kumppanuuspäällikkö, nuoriso
p. 041 5121747

Taina Korell
kumppanuuspäällikkö, liikunta
p. 040 350 1898

Kulttuuri ja vapaa-aika, Helsingin kaupunki
etunimi.sukunimi@hel.fi