Avustukset

Kulttuurin ja vapaa ajan toimiala jakaa vuosittain avustuksia ja apurahaa erilaisille kulttuuria ja liikuntaa edistäville hankkeille. Lisäksi toimiala tukee vuosittain erisuuruisin avustuksin nuorisotoimintaa harjoittavia yhdistyksiä.  

Kulttuuri

Kulttuuritoimintaan jaetaan vuosittain noin 17 miljoonaa euroa avustuksina ja apurahoina. Jos suunnittelet avustuksen hakemista, tutustu huolellisesti avustuskohtaisiin arviointikriteereihin. Lisätietoa saat allaolevista linkeistä.  

Kulttuurin avustukset
Avustusten arviointiperusteet
Kulttuurin avustusuudistus 

Liikunta

Liikuntaan kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala jakaa avustuksina noin seitsemän miljoonaa euroa. Urheiluseuroille myönnetään seuraavia avustuksia

- toiminta-avustus 
- tilankäyttöavustus
- muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustus
- suunnistuskartta-avustus 

Tarkempaa tietoa liikuntapalveluiden myöntämistä avustuksista

Siirry sähköiseen asiointipalveluun

 

Nuoriso

Kultturin ja vapaa-ajan toimiala myöntää avustuksia helsinkiläisille nuorisotoimintaa harjoittaville yhdistyksille. Avustuksella ei ylläpidetä toimintaa, vaan tuetaan sitä, joten jokaisella yhdistyksellä tulee olla myös omaa varainhankintaa toimintojensa toteuttamiseksi.

Avustuksia myönnetään vuosittain seuraaviin tarkoituksiin: toiminta-, palkkaus- ja loma-aikojen leiriavustus sekä projektiavustukset. Lisätietoa saat allaolevista linkeistä.

Nuorisotoiminnan avustukset
Hakuohjeet
Siirry sähköiseen asiointipalveluun

JAA