Avustukset

Kulttuurin ja vapaa ajan toimiala jakaa vuosittain avustuksia ja apurahaa erilaisille kulttuuria ja liikuntaa edistäville hankkeille. Lisäksi toimiala tukee vuosittain erisuuruisin avustuksin nuorisotoimintaa harjoittavia yhdistyksiä.  

Kulttuuri

Helsinki tukee kaupungin taide- ja kulttuurielämää jakamalla avustuksia noin 17 miljoonaa euroa vuosittain. Haettavana on taide- ja kulttuuriavustuksia pysyväis- tai projektiluonteiseen toimintaan sekä kehittämisavustuksia 1-3 vuotisiin hankkeisiin. Lisäksi kaupunki avustaa taiteen perusopetusta antavia oppilaitoksia ja järjestää tarpeen mukaan avustusmäärärahojen erillishakuja. 

Lue lisää kulttuurin avustuksista

Hae kulttuurin avustuksia Sähköinen asiointi –palvelussa (www.asiointi.hel.fi


Liikunta

Liikuntaan kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala jakaa avustuksina noin seitsemän miljoonaa euroa. Urheiluseuroille myönnetään seuraavia avustuksia

- toiminta-avustus 
- tilankäyttöavustus
- muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustus
- suunnistuskartta-avustus 

Tarkempaa tietoa liikuntapalveluiden myöntämistä avustuksista

Siirry sähköiseen asiointipalveluun

 

Nuoriso

Kultturin ja vapaa-ajan toimiala myöntää avustuksia helsinkiläisille nuorisotoimintaa harjoittaville yhdistyksille. Avustuksella ei ylläpidetä toimintaa, vaan tuetaan sitä, joten jokaisella yhdistyksellä tulee olla myös omaa varainhankintaa toimintojensa toteuttamiseksi.

Avustuksia myönnetään vuosittain seuraaviin tarkoituksiin: toiminta-, palkkaus- ja loma-aikojen leiriavustus sekä projektiavustukset. Lisätietoa saat allaolevista linkeistä.

Nuorisotoiminnan avustukset
Hakuohjeet
Siirry sähköiseen asiointipalveluun

JAA