Avustukset

Kulttuuri

Kaupunki jakaa vuosittain kulttuurille noin 17 miljoonaa euroa avustuksina ja apurahoina. Jos suunnittelet avustuksen hakemista, tutustu huolellisesti avustuskohtaisiin arviointikriteereihin. Taiteen ja kulttuurin avustusjärjestelmä uudistuu vaiheittain vuosien 2017 ja 2018 aikana. Löydät lisätietoa uudistuksen taustoista alla olevasta linkistä.  

Kulttuurin avustukset
Avustusten arviointiperusteet
Kulttuurin avustusuudistus 

Liikunta

Kaupunki jakaa vuosittain noin seitsemän miljoonaa euroa avustuksina. Kaupunki uudisti liikunnan toiminta- ja tilankäyttöavustukset vuonna 2016, jonka jälkeen avustuskriteerit täyttäville urheiluseuroille myönnettävät avustuskategoriat ovat toiminta-avustus, tilankäyttöavustus, muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustus, suunnistuskartta-avustus sekä eläkeläis- ja erityisryhmien kuljetusavustus.

Tarkempaa tietoa liikuntapalveluiden myöntämistä avustuksista

Siirry sähköiseen asiointipalveluun

 

Nuoriso

Kaupunki tukee vuosittain helsinkiläisiä nuorisotoimintaa harjoittavia yhdistyksiä. Lähtökohtana on, että avustuksella avustetaan eikä ylläpidetä toimintaa, joten jokaisella yhdistyksellä pitää olla myös omaa varainhankintaa toimintojensa toteuttamiseksi. Avustusmuodot ovat vuosiavustukset: toiminta-, palkkaus- ja loma-aikojen leiriavustus sekä projektiavustukset.

Nuorisotoiminnan avustukset
Hakuohjeet
Siirry sähköiseen asiointipalveluun

 

JAA