Päätöksenteko

Kulttuurikeskuksen ja Helsingin kaupunginkirjaston toimintaa ohjaa kulttuuri- ja kirjastolautakunta. Lautakunta päättää avustuksista ja apurahoista sekä tekee kulttuuripoliittisia linjauksia ja jakaa mm. vuosittain myönnettävän Helsingin kaupungin kulttuuripalkinnon.

Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan jäsenet asettaa kaupunginvaltuusto.

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta kuuluu sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimialaan.

Kulttuurikeskusta koskevissa asioissa lautakunnan esittelijänä toimii kulttuurijohtaja Stuba Nikula. Kulttuurijohtajan ollessa estynyt esittelijänä toimii osastopäällikkö Veikko Kunnas tai osastopäällikkö Paiju Tyrväinen. Kirjastoasioissa esittelijänä toimii kirjastotoimen johtaja Tuula Haavisto tai hänen estyneenä ollessaan virkaiältään vanhin paikalla oleva kirjastotoimen apulaisjohtaja.

JAA