Kulttuuripolitiikka

Kulttuurikeskus kehittää kulttuurisesti rikasta ja monimuotoista Helsingin seutua, jossa kulttuuri on kaikkien oikeus. Kulttuurikeskuksen tehtävänä on edistää taiteen tekemistä, uudistumista ja taiteen kokemista.

Helsinkiläisen kulttuuripolitiikan tavoitteena on myös kaupunkilaisten elämänlaadun parantaminen, yhteisöllisyyden ja henkisen hyvinvoinnin edistäminen, syrjäytymiskehityksen ehkäisy ja monimuotoisen kaupungin kehitys.

Keskeisiä taiteen ja kulttuurin edistämisen välineinä ovat:

• taiteen ja kulttuurin avustukset
• taiteilijoiden esiintymis- ja työtilat
• pilottihankkeet
• eri toimijoiden välisen yhteistyön kehittäminen
• taide- ja kulttuuriesitykset, näyttelyt ja tapahtumat
• taide- ja kulttuuriopetus

Kulttuurialan asiantuntemusta kehitetään julkaisujen, seminaarien ja keskustelufoorumien avulla.

Kulttuuripoliittisista linjauksista ja avustuksista päättää kulttuuri- ja kirjastolautakunta, jonka jäsenet asettaa Helsingin kaupunginvaltuusto.

 

 

 

 

JAA