Yhteystiedot


Kaupunkisuunnittelulautakunnan esittelijät ja yhteystiedot

Esittelijät
Virastopäällikkö Mikko Aho, p. 09 310 37101 (sihteeri)
Yleiskaavapäällikkö Rikhard Manninen, p. 09 310 37384 (sihteeri)
Asemakaavapäällikkö Olavi Veltheim, p. 09 310 37253 (sihteeri)
Liikennesuunnittelupäällikkö Reetta Putkonen, p. 09 310 37384 (sihteeri)
Hallintopäällikkö Outi Karsimus

Pöytäkirjanpitäjät
Johtava lakimies Kaisu Tähtinen, p. 09 310 37035
Lakimies Irene Varila, p. 09 310 37451
Lakimies Risto Hovi, p. 09 310 37126
Suunnittelija Anne Mattsson, p. 09 310 37078

Tiedottaja
Viestintäpäällikkö Heikki Mäntymäki, p. 09 310 37368

Sähköpostiosoitteet
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätietoja lautakunnan päätöksistä antaa Helsingin kaupungin kirjaamo.

JAA