Tehtävät

 

Helsingin kaupungin kaupunkisuunnittelulautakunta alaisenaan kaupunkisuunnitteluvirasto ohjaa ja valvoo Helsingin kaupunkisuunnittelua.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan tehtävänä on mm.:

  • ohjata ja valvoa yleiskaavoitusta ja asemakaavoitusta,
  • ohjata ja valvoa kaupungin liikennesuunnittelua sekä seurata liikenteen ja liikenneturvallisuuden kehitystä kaupungissa,
  • hyväksyä vähäisiä asemakaavan muutoksia,
  • päättää niistä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista poikkeamista, joita ei ole säädetty tai määrätty ELY-keskuksen, kaupunginhallituksen tai rakennuslautakunnan tehtäväksi, tehdä suunnittelutarveratkaisuja,
  • päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa (5 000 000 euroa) katu- ja muulla yleiselle liikenteelle tarkoitetulla tai yleisesti liikenteeseen käytetyllä alueella liikennejärjestelyperiaatteista ja liikennejärjestelyistä lukuun ottamatta periaatteellisesti merkittäviä asioita,
  • tehdä kaupunginhallitukselle esityksiä sekä antaa lausuntoja, selvityksiä ja tietoja toimialaansa kuuluvista asioista

Jos vähäiseen asemakaavan muutokseen, poikkeamispäätökseen tai suunnittelutarveratkaisuun liittyy maankäyttösopimus, asiasta päättää kaupunginhallitus.

Kaupunkisuunnittelu kuuluu kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimialaan.


 

JAA