Kaupunkisuunnittelulautakunta
12 / 09.05.2017Tulostusversio (pdf)Sisältö:


VIRASTOPÄÄLLIKKÖ/KSV


1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


3

Kävelykeskustan periaatesuunnitelma (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


YLEISSUUNNITTELUOSASTO


1

Uuden yleiskaavan toteuttamisohjelman lyhyen aikavälin painopisteet (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


ASEMAKAAVAOSASTO


1

Punavuoren (Telakkaranta) asemakaavaehdotus (nro 12454) ja sen asettaminen nähtäville (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Kustannukset

Liite 8

Liite 9

Mielipidekirjeet

Liite 10

Päätöshistoria (pdf) (html)


LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO


1

Telakkaranta, Konepajan alueen alustava liikennesuunnitelma (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


ASEMAKAAVAOSASTO


2

Asteritien asemakaavaehdotus (nro 12448) ja sen asettaminen nähtäville (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Kustannukset

Liite 8

Liite 9

Mielipidekirjeet

Liite 10

Päätöshistoria


LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO


2

Asteritien alustava liikennesuunnitelma (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


ASEMAKAAVAOSASTO


3

Kaupunkisuunnittelulautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Kruunuvuorenrannan Kaivoskallioiden huviloiden tarkistettu asemakaavaehdotus (nro 12405) (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Muistutukset

Liite 9

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria (pdf) (html)


LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO


3

Kaivoshuvilankujan liikennesuunnitelma (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


ASEMAKAAVAOSASTO


4

Kaupunkisuunnittelulautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Ida Aalbergin puiston länsiosan (Ida Aalbergin tie 6) tarkistettu asemakaavaehdotus (nro 12423) (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Muistutus

Liite 10

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria (pdf) (html)


5

Alppiharjun Harjuportin asemakaavaehdotus ja sen asettaminen nähtäville (nro 12460) (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Kustannukset

Liite 8

Liite 9

Mielipidekirjeet

Liite 10

Päätöshistoria (pdf) (html)


6

Uimarannantie 8, asemakaavaehdotus (nro 12432) ja sen asettaminen nähtäville (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Kustannukset

Liite 9

Liite 10

Mielipidekirjeet

Liite 11

Päätöshistoria (pdf) (html)


7

Lauttasaaren (Särkiniementie 10) asemakaavaehdotus (nro 12449) ja sen asettaminen nähtäville (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Kustannukset

Liite 10

Liite 11

Mielipidekirjeet

Liite 12

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria (pdf) (html)


8

Kruununhaan korttelin 17 tontin 7 (Liisankatu 14) asemakaavaehdotus (nro 12457) ja sen asettaminen nähtäville (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Kustannukset

Liite 9

Liite 10

Mielipidekirjeet

Liite 11

Päätöshistoria (pdf) (html)


9

Karhunkaatajan alueen asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnos (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Mielipidekirjeet

Liite 11

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria (pdf) (html)


LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO


4

Herttoniemen keskustan liikennesuunnitteluperiaatteet (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


5

Somerikkotien ja Huokotien liikenneympyrän liikennesuunnitelma (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


6

Autoliikenteen verkkoselvitys (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


VIRASTOPÄÄLLIKKÖ/KSV


4

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto tarkastuslautakunnalle vuoden 2016 arviointikertomuksesta (b-asia) (pdf) (html)

Liite 1


YLEISSUUNNITTELUOSASTO


2

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle aloitteesta, joka koskee yleiskaavan muuttamista (b-asia) (pdf) (html)

Liite 1


ASEMAKAAVAOSASTO


10

Poikkeamishakemus (Sörnäinen, Parrulaituri 2) (b-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Hakemus perusteluineen

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Lausunnot

Päätöshistoria (pdf) (html)


11

Ruoholahdenkanavan siltojen nimeäminen Länsisatamassa (b-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


12

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteesta, jossa esitetään Ristikkokadun nimen muuttamista Uudenalunkaduksi (b-asia) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


13

Poikkeamishakemus (Laajasalo, Disankatu 3 ja 5 sekä Haakoninlahdenkatu 3) (b-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Hakemus perusteluineen

Liite 2

Alustavat suunnitelmat ja asemakaavaote

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Lausunto


LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO


7

Näyttelijäntien, Ida Aalbergin tien ja Adolf Lindforsin tien liikennesuunnitelma (b-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


8

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteesta, joka koskee yömetroliikenteen palauttamista (b-asia) (pdf) (html)


9

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteesta, joka koskee maksutonta paluukuljetusta Suomi 100-juhlavuoden Uutena Vuotena (b-asia) (pdf) (html)


10

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle toivomusponnesta, joka koskee HSL:n opiskelija-alennusten laajentamista (b-asia) (pdf) (html)


11

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteesta, joka koskee Pasilan ja Vallilanlaakson välistä junatunnelia (b-asia) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


12

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle toivomusponnesta, joka koskee yöraitioliikennettä Laajasaloon (b-asia) (pdf) (html)


VIRASTOPÄÄLLIKKÖ/KSV


5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. ( Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007 )

JAA