Kaupunkisuunnittelulautakunta
11 / 25.04.2017Tulostusversio (pdf)Sisältö:


VIRASTOPÄÄLLIKKÖ/KSV


1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


ASEMAKAAVAOSASTO


1

Koivusaaren asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnos (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Mielipidekirjeet

Liite 8

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria (pdf) (html)


LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO


1

Koivusaaren eritasoliittymän aluevaraussuunnitelman tarkistaminen sekä katumaisen liittymän periaatesuunnitelma (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


VIRASTOPÄÄLLIKKÖ/KSV


3

Kävelykeskustan periaatesuunnitelma (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8


YLEISSUUNNITTELUOSASTO


1

Helsingin maanalaisen yleiskaavan muutoksen suunnitteluperiaatteet ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


2

Uuden yleiskaavan toteuttamisohjelman lyhyen aikavälin painopisteet (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1


3

Vuoden 2016 kaavoituksen arviointi ja seuranta (KARVI) (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1


ASEMAKAAVAOSASTO


2

Punavuoren (Telakkaranta) asemakaavaehdotus (nro 12454) ja sen asettaminen nähtäville (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Kustannukset

Liite 8

Liite 9

Mielipidekirjeet

Liite 10

Päätöshistoria (pdf) (html)


LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO


2

Telakkaranta, Konepajan alueen alustava liikennesuunnitelma (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


ASEMAKAAVAOSASTO


3

Kaupunkisuunnittelulautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Pirjontien ja Pirkkolantien ympäristön tarkistettu asemakaavaehdotus (nro 12420) (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Lampuotilantien naapurien tapaamisen 27.2.2017 muistio

Liite 9

Muistutukset ja kirjeet

Liite 10

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria (pdf) (html)


LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO


3

Pirjontien ja Pirkkolantien alueen liikennesuunnitelma (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


ASEMAKAAVAOSASTO


4

Kaupunkisuunnittelulautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Pitäjänmäen Patterimäen Raide-Jokerin tarkistettu asemakaavaehdotus (nro 12434) (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Muistutukset

Liite 8

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria (pdf) (html)


LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO


4

Patterimäen liikennesuunnitelma (b-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


ASEMAKAAVAOSASTO


5

Kaupunkisuunnittelulautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Laajasalon kauppakeskuksen alueen (Yliskylän puistokatu, Laajasalontie) tarkistettu asemakaavaehdotus (nro 12430) (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Muistutukset ja kirje

Liite 9

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria (pdf) (html)


LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO


5

Laajasalontien keskiosan liikennesuunnitelma (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


ASEMAKAAVAOSASTO


6

Kulosaaren kerrostaloalueen täydennysrakentamisen suunnitteluperiaatteet (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Mielipidekirjeet

Liite 8

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria (pdf) (html)


7

Kulosaaren ostoskeskuksen (Svinhufvudintie 1) asemakaavaehdotus (nro 12452) ja sen asettaminen nähtäville (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Kustannukset

Liite 9

Liite 10

Mielipidekirjeet

Liite 11

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria (pdf) (html)


LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO


6

Kulosaaren ostoskeskuksen alustava liikennesuunnitelma (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


7

Asukaspysäköinnin hinnan korottaminen vuosiksi 2018 - 2021 (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


8

Caloniuksenkadun liikennesuunnitelma (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


9

Läntisen Brahenkadun ja Helsinginkadun liikennesuunnitelma välillä Kaarlenkatu Sturenkatu (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


10

Ratikkaprojektin loppuraportti (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1


11

Herttoniemen keskustan liikennesuunnitteluperiaatteet (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


HALLINTO-OSASTO/KSV


1

Kaupunkisuunnitteluviraston talousarvion toteutumisennuste 1/2017 (b-asia) (pdf) (html)

Liite 1


ASEMAKAAVAOSASTO


8

Skatanniemi 10a ja b, tonttien 54327/2 ja 3 asemakaavan muuttaminen (nro 12453) (b-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


9

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle toivomusponnesta, joka koskee muistisairaiden asuntojen, virkistyksen ja palvelujen sijoittamista tuleville asemakaava-alueille (b-asia) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


10

Poikkeamishakemus (Sörnäinen, Parrulaituri 2) (b-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Hakemus perusteluineen

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Lausunnot

Päätöshistoria (pdf) (html)


LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO


12

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteesta, joka koskee raitiovaunulinjan 1 liikennöintiä myös iltaisin ja viikonloppuisin (b-asia) (pdf) (html)


VIRASTOPÄÄLLIKKÖ/KSV


4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. ( Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007 )

JAA