Kaupunkisuunnittelulautakunta
10 / 11.04.2017Tulostusversio (pdf)Sisältö:


VIRASTOPÄÄLLIKKÖ/KSV


1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


3

Meri-Rastilan asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnos (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Mielipidekirjeet

Liite 10

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria (pdf) (html)


4

Periaatteet käyttötarkoituksen muutoksille toimitiloista asumiseen kantakaupungin rajatulla alueella (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


5

Kanavakatu 14 asemakaavaehdotus (nro 12446) ja sen asettaminen nähtäville (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Kustannukset

Liite 8

Liite 9

Mielipidekirjeet

Liite 10

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria (pdf) (html)


6

Aromikujan alueen asemakaavaehdotus (nro 12458) ja sen asettaminen nähtäville (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Kustannukset

Päätöshistoria (pdf) (html)


7

Kaupunkisuunnittelulautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Kontulan keskus, Lirokujan ja Keinulaudantien alueen tarkistettu asemakaavaehdotus (nro 12088) (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Muistutus

Päätöshistoria (pdf) (html)


YLEISSUUNNITTELUOSASTO


1

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan, Östersundomin alueen kaavaehdotuksesta (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO


1

Raide-Jokerin liikennesuunnitelmat Viilarintiellä ja Itäkeskuksessa (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


2

Liikenteen kehitys Helsingissä vuonna 2016 (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1


3

Pääskylänkadun liikenteellinen selvitys (a-asia) (pdf) (html)


4

Asukaspysäköinnin hinnan korottaminen vuosiksi 2018 - 2021 (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


5

Asukas- ja yrityspysäköinnin laajentaminen uusille alueille (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


VIRASTOPÄÄLLIKKÖ/KSV


8

Wäinö Aaltosen tie 7 asemakaavaehdotus (nro 12459) ja sen asettaminen nähtäville (b-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Mielipidekirjeet

Liite 10

Päätöshistoria (pdf) (html)


9

Kaupunkisuunnittelulautakunnan esitys kaupunginhallitukselle rakennuskiellon pidentämiseksi Vartiosaaressa (nro 12461) (b-asia) (pdf) (html)

Liite 1


10

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteesta, joka koskee Kulosaaren metroaseman itäistä sisäänkäyntiä (b-asia) (pdf) (html)


11

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteesta, joka koskee Kulosaaren meluvallin graffiteja (b-asia) (pdf) (html)


12

Poikkeamishakemus (Punavuori, Ratakatu 9) (b-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Hakemus perusteluineen

Liite 2

Alustavat suunnitelmat

Liite 3

Ympäristökartta

Liite 4

Asemakaava

Liite 5

Liite 6

Toimistokerrosten säilyneisyysselvitys

Liite 7

Muistutukset

Liite 8

Lausunnot


LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO


6

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteesta, joka koskee Hakuninmaan ja Kaarelan asuinalueiden meluongelmien ratkaisemiseksi (b-asia) (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. ( Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007 )

JAA