Kaupunkisuunnittelulautakunta
06 / 28.02.2017Tulostusversio (pdf)Sisältö:


VIRASTOPÄÄLLIKKÖ/KSV


1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


YLEISSUUNNITTELUOSASTO


1

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle toivomusponnesta, joka koskee Lauttasaaren rantojen luonnonmukaisuutta (a-asia) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


2

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle toivomusponnesta, joka koskee Lauttasaaren Kotkavuoren tarkastelua osana yleiskaavan jatkovalmistelua (a-asia) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


3

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle toivomusponnesta, joka koskee Koillis-Lauttasaaren kulttuuriympäristöä ja pohjoisen Lauttasaaren täydennysrakentamista (a-asia) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


4

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle toivomusponnesta, joka koskee leirintäalueen uudelleensijoittumismahdollisuuksien selvittämistä Helsingissä (a-asia) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


5

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle toivomusponnesta, joka koskee Tuomarinkylän kartanon alueen jatkosuunnittelua (a-asia) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


6

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle toivomusponnesta, joka koskee Rastilan leirintäalueen nykyisen ja suunnitellun uuden leirintäaluepaikan käytettävyyden ja matkailupalveluiden saavutettavuuden selvittämistä (a-asia) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


7

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle toivomusponnesta, joka koskee kansallisen kaupunkipuiston perustamista (a-asia) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


ASEMAKAAVAOSASTO


1

Koivusaaren asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnos (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Mielipidekirjeet

Liite 8

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria (pdf) (html)


LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO


1

Koivusaaren eritasoliittymän aluevaraussuunnitelman tarkistaminen sekä katumaisen liittymän periaatesuunnitelma (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


ASEMAKAAVAOSASTO


2

Herttoniemen sairaalan alueen asemakaavaehdotus (nro 12444) ja sen asettaminen nähtäville (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Mielipidekirjeet

Liite 9

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria (pdf) (html)


LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO


2

Siilikujan alustava liikennesuunnitelma (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


ASEMAKAAVAOSASTO


3

Käskynhaltijantien ympäristön asemakaavaehdotus (nro 12445) ja sen asettaminen nähtäville (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Kustannukset

Liite 8

Liite 9

Mielipidekirjeet

Liite 10

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria (pdf) (html)


LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO


3

Käskynhaltijantien länsiosan ja sen lähialueiden alustava liikennesuunnitelma (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


ASEMAKAAVAOSASTO


4

Veräjämäen Maaherrantien ympäristön asemakaavaehdotus (nro 12440) ja sen asettaminen nähtäville (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Kustannukset

Liite 8

Liite 9

Mielipidekirjeet

Liite 10

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria (pdf) (html)


LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO


4

Maaherrantien alustava liikennesuunnitelma (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


ASEMAKAAVAOSASTO


5

Hakaniemenrannan ja Sörnäistenrannan asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnos (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Mielipidekirjeet

Liite 8

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria (pdf) (html)


6

Meri-Rastilan asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnos (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Mielipidekirjeet

Liite 10

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria (pdf) (html)


7

Helsingin Itäisen saariston tarkistettu asemakaavaehdotus (nro 12300) ja sen asettaminen uudelleen nähtäville (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Liite 15

Liite 16

Liite 17

Liite 18

Liite 19

Liite 20

Liite 21

Liite 22

Liite 23

Liite 24

Liite 25

Liite 26

Liite 27

Liite 28

Liite 29

Liite 30

Liite 31

Liite 32

Liite 33

Liite 34

Liite 35

Liite 36

Liite 37

Liite 38

Liite 39

Liite 40

Liite 41

Muistutukset

Liite 42

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria (pdf) (html)


8

Vartioharjun Linnavuorenpuiston asemakaavaehdotus (nro 12435) ja sen asettaminen nähtäville (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


9

Kauppakartanonkatu 16 asemakaavaehdotus (nro 12443) ja sen asettaminen nähtäville (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Mielipidekirjeet

Liite 10

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria (pdf) (html)


10

Kalasataman keskus 2, asemakaavaehdotus (nro 12438) ja sen asettaminen nähtäville (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Kustannukset

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Liite 15

Liite 16

Liite 17

Liite 18

Liite 19

Liite 20

Liite 21

Liite 22

Liite 23

Liite 24

Mielipidekirjeet

Liite 25

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria (pdf) (html)


LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO


5

Toimisto- ja liiketilojen auto- ja pyöräpaikkojen laskentaohjeet (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


6

Kuninkaantammi, Lammenrannan liikennesuunnitelma (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


VIRASTOPÄÄLLIKKÖ/KSV


3

Selvitys kaupunkisuunnitteluviraston virastopäällikön päätöksistä poikkeamisasioissa vuonna 2016 (b-asia) (pdf) (html)


HALLINTO-OSASTO/KSV


1

Kaupunkisuunnitteluviraston vuoden 2016 toiminnan ja talouden toteutumisraportti (b-asia) (pdf) (html)

Liite 1


YLEISSUUNNITTELUOSASTO


8

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle asunto-osakeyhtiöiden purkavasta lisärakentamisesta ja asunto-osakeyhtiölain muutostarpeesta (b-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


ASEMAKAAVAOSASTO


11

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteesta, joka koskee Vaarala- Jakomäen alueen uimakuoppien kehittämistä maauimalaksi ja virkistysalueeksi (b-asia) (pdf) (html)

Liite 1


12

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle AM-ohjelman täytäntöönpanopäätökseen liittyvään selvitykseen koskien asuntorakentamisen kokeilujen järjestämistä (b-asia) (pdf) (html)


VIRASTOPÄÄLLIKKÖ/KSV


4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. ( Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007 )

JAA