Kaupunkisuunnittelulautakunta
38 / 29.11.2016Tulostusversio (pdf)Sisältö:


VIRASTOPÄÄLLIKKÖ/KSV


1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


3

Jalankulkijan kantakaupunki (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


YLEISSUUNNITTELUOSASTO


1

Helsingin uuden yleiskaavan toteuttamisohjelman luonnos (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1


ASEMAKAAVAOSASTO


1

Pirjontien ja Pirkkolantien ympäristön asemakaavaehdotus (nro 12420) ja sen asettaminen nähtäville (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Kustannukset 29.11.2016

Liite 8

Liite 9

Mielipidekirjeet

Liite 10

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria (pdf) (html)


LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO


1

Pirjontien ja Pirkkolantien alueen alustava liikennesuunnitelma (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


ASEMAKAAVAOSASTO


2

Laajasalon kauppakeskuksen alueen (Yliskylän puistokatu) asemakaavaehdotus (nro 12430) ja sen asettaminen nähtäville (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Mielipidekirjeet

Liite 10

Adressi ja liitteet

Liite 11

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria (pdf) (html)


LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO


2

Laajasalontien keskiosan alustava liikennesuunnitelma (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


ASEMAKAAVAOSASTO


3

Pitäjänmäen Patterimäen Raide-Jokerin asemakaavaehdotus (nro 12434) ja sen asettaminen nähtäville (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Mielipidekirjeet

Liite 8

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria (pdf) (html)


LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO


3

Patterimäen alustava liikennesuunnitelma (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


ASEMAKAAVAOSASTO


4

Kaupunkisuunnittelulautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Raide-Jokerin tekniset asemakaavat ja asemakaavamuutokset, tarkistettu asemakaavaehdotus (nro 12400) (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Muistutus

Liite 11

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria (pdf) (html)


LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO


4

Raide-Jokerin teknisiin asemakaavoihin liittyvät liikennesuunnitelmat(a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


5

Raide-Jokerin liikennesuunnitelmat nykyisillä katualueilla (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10


ASEMAKAAVAOSASTO


5

Tapanilan ala-asteen (Veljestenpiha 7-9) asemakaavaehdotus (nro 12433) ja sen asettaminen nähtäville (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Mielipidekirjeet

Liite 9

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria (pdf) (html)


6

Kaupunkisuunnittelulautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Meri-Rastilan Lohiniemenrannan (Hiidenmaankatu 6e) tarkistettu asemakaavaehdotus (nro 12399) (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Muistutukset

Liite 12

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria (pdf) (html)


7

Periaatteet käyttötarkoituksen muutoksille toimitiloista asumiseen kantakaupungin rajatulla alueella (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


8

Malmin lentokentän alueen tarkistettu kaavarunko (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Mielipidekirjeet

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Liite 15

Liite 16

Liite 17

Liite 18

Liite 19

Liite 20

Liite 21

Liite 22

Liite 23

Liite 24

Liite 25

Liite 26

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria (pdf) (html)


9

Poikkeamishakemus (Tapanila, Veljestenpiha 7) (b-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Poikkeamishakemus

Liite 2

Selvitys poikkeamisesta

Liite 3

Alustavat suunnitelmat

Liite 4

Ympäristökartta

Liite 5

Asemakaavaote

Liite 6

Liite 7

Muistutukset

Päätöshistoria (pdf) (html)


10

Kaupunkisuunnittelulautakunnan esitys kaupunginhallitukselle rakennuskiellon pidentämiseksi Kulosaaren tontilla 42014/7 (nro 12439) (b-asia) (pdf) (html)

Liite 1


11

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle toivomusponnesta, joka koskee Malmin lentokentän luonto- ja virkistysarvojen säilyttämistä ja uhanalaisten eläin- ja kasvilajien tarkemman kartoittamisen selvittämistä (b-asia) (pdf) (html)


12

Poikkeamispäätöshakemus (Oulunkylä, Teinintie 8) (b-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Hakemus perusteluineen

Liite 2

Alustavat suunnitelmat

Liite 3

Ympäristökartta

Liite 4

Asemakaavaote

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


VIRASTOPÄÄLLIKKÖ/KSV


4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. ( Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007 )

JAA