Kaupunkisuunnittelulautakunta
27 / 17.11.2015Tulostusversio (pdf)Sisältö:


VIRASTOPÄÄLLIKKÖ/KSV


1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


YLEISSUUNNITTELUOSASTO


1

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteesta, joka koskee kolme vuotta tyhjillään olleiden toimistokiinteistöjen muuntamista asuinkäyttöön (a-asia) (pdf) (html)


2

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteesta, joka koskee basaarialueen perustamista Helsinkiin (b-asia) (pdf) (html)


ASEMAKAAVAOSASTO


1

Kaupunkisuunnittelulautakunnan esitys Munkkiniemen Rakuunantie 19 ja Luuvaniementie 2, 4 ja 6:n asemakaavan muutokseksi (nro 12363) (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Kustannukset

Liite 8

Liite 9

Mielipidekirjeen lähettäneet -luettelo

Liite 10

Mielipidekirjeet

Liite 11

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria (pdf) (html)


LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO


1

Huopalahdentie 19 edustan liikennesuunnitelma (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


ASEMAKAAVAOSASTO


2

Myllypuron täydennysrakentamisen suunnitteluperiaatteet (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Mielipidekirjeen lähettäjät -luettelo

Liite 6

Mielipidekirjeet

Liite 7

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria (pdf) (html)


3

Kaupunkisuunnittelulautakunnan esitys Kivikon sisäampumaurheilukeskuksen ja agilityhallin asemakaavan muutokseksi (nro 12369) (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Mielipidekirjeen lähettäneet -luettelo

Liite 10

Mielipidekirjeet

Liite 11

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria (pdf) (html)


LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO


2

Hämeentien, Haapaniemenkadun ja Viidennen linjan liikennesuunnitelma (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7


ASEMAKAAVAOSASTO


4

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteesta, joka koskee Auroran, Hesperian ja Koskelan sairaala-alueiden uudelleenkäyttöä (b-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


VIRASTOPÄÄLLIKKÖ/KSV


3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. ( Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007 )

JAA