Kaupunkisuunnittelulautakunta
17 / 03.06.2014Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 168 Virastopäällikkö/Ksv/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 169 Virastopäällikkö/Ksv/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 170 Asemakaavaosasto/1

Meilahden huvila-alueen suunnitteluperiaatteet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Mielipidekirjeen lähettäneet -luettelo

Liite 8

Mielipidekirjeet

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 171 Asemakaavaosasto/2

Kaupunkisuunnittelulautakunnan esitys Kuusisaaren Saudi-Arabian lähetystötontin (Krogiuksentie 7 - 9) 30080/10 asemakaavan muutokseksi (nro 12268) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Kustannukset

Liite 8

Liite 9

Mielipidekirjeen lähettäneet -luettelo

Liite 10

Mielipidekirjeet

Liite 11

Liite 12

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 172 Asemakaavaosasto/3

Kaupunkisuunnittelulautakunnan esitys Kuusisaaren Saudi-Arabian suurlähettilään virka-asuntotontin (Hirvilahdenkuja 4) 30074/8 asemakaavaksi ja asemakaavan muutokseksi nro 12260 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Mielipidekirjeen lähettäneet -luettelo

Liite 10

Mielipidekirjeet

Liite 11

Liite 12

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 173 Asemakaavaosasto/4

Kaupunkisuunnittelulautakunnan esitys Kulosaaren korttelitalon tontin ympäristöineen asemakaavan muuttamiseksi (nro 12285) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Mielipidekirjeen lähettäneet -luettelo

Liite 9

Mielipidekirjeet

Liite 10

Liite 11

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 174 Asemakaavaosasto/5

Jätkäsaari, matkustajasatama asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnos (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 175 Asemakaavaosasto/6

Postipuiston pohjoisosa, Oulunkylä ja Pasila, maaliikennekeskuksen alue, suunnitteluperiaatteet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Mielipidekirjeiden lähettäjät -luettelo

Liite 9

Mielipidekirjeet

Liite 10

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 176 Liikennesuunnitteluosasto/1

Pysäköintipolitiikan asukaspysäköinnin hintaa koskevat päätökset sekä kaikkien vyöhykkeiden yrityspysäköintitunnuksen käyttöönotto (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 177 Liikennesuunnitteluosasto/2

Asukaspysäköintilaitostunnuksen käyttöönotto (pdf) (html)


§ 178 Liikennesuunnitteluosasto/3

Asukas- ja yrityspysäköinnin laajentaminen uusille alueille (pdf) (html)


§ 179 Liikennesuunnitteluosasto/4

Vastineet Liikkumisen kehittämisohjelman luonnoksen lausuntoihin ja muihin kannanottoihin (pdf) (html)

Liite 1

Lausunnot

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 180 Liikennesuunnitteluosasto/5

Liikkuminen palveluna -konseptin toteuttaminen Helsingissä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 181 Liikennesuunnitteluosasto/6

Mannerheimintien liikennesuunnitelma välillä Reijolankatu Nordenskiöldinkatu (pdf) (html)


§ 182 Asemakaavaosasto/7

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteesta, joka koskee kaupungin omistamien arvorakennusten säilyttämistä (pdf) (html)


§ 183 Liikennesuunnitteluosasto/7

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle toivomusponsista, jotka koskevat jalkakäytävien rakentamista Rintamasotilaantielle ja Salotielle (pdf) (html)


§ 184 Puheenjohtaja/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. ( Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007 )

JAA