Kaupunkisuunnittelulautakunta
31 / 25.11.2014Tulostusversio (pdf)Sisältö:


VIRASTOPÄÄLLIKKÖ/KSV


1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


YLEISSUUNNITTELUOSASTO


1

Helsingin yleiskaava - Kaupunkikaava, luonnos (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Liite 15

Liite 16

Liite 17

Liite 18

Liite 19

Liite 20

Liite 21

Liite 22

Liite 23

Liite 24

Liite 25

Liite 26

Liite 27

Liite 28

Liite 29

Liite 30

Liite 31

Liite 32

Liite 33

Liite 34

Liite 35

Liite 36

Mielipidekirjeen lähettäneet -luettelo

Liite 37

Mielipidekirjeet

Päätöshistoria (pdf) (html)


2

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle toivomusponnesta, joka koskee Talin golfkentän kaavoittamista asumiskäyttöön (b-asia) (pdf) (html)


ASEMAKAAVAOSASTO


1

Kaupunkisuunnittelulautakunnan esitys Suutarilan Päitsitien länsipään asemakaavan muutokseksi (nro 12312) (b-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Kustannukset

Liite 8

Liite 9

Mielipidekirjeen lähettäneet -luettelo

Liite 10

Mielipidekirjeet

Liite 11

Päätöshistoria (pdf) (html)


2

Kaupunkisuunnittelulautakunnan esitys kaupunginhallitukselle rakennuskiellon jatkamiseksi Rysäkarilla 53. kaupunginosassa (Ulkosaaret) (nro 12324) (b-asia) (pdf) (html)

Liite 1


3

Kaupunkisuunnittelulautakunnan esitys kaupunginhallitukselle rakennuskiellon jatkamiseksi Kulosaaren tontilla 42014/7 (nro 12326) (b-asia) (pdf) (html)

Liite 1


VIRASTOPÄÄLLIKKÖ/KSV


3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. ( Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007 )

JAA