Kaupunkisuunnittelulautakunta
15 / 20.05.2014Tulostusversio (pdf)Sisältö:


VIRASTOPÄÄLLIKKÖ/KSV


1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


3

Kaupunkisuunnitteluviraston toimintasuunnitelma vuosille 2015, vuoden 2015 talousarvioehdotus ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2015– 2017 (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1


4

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteesta, joka koskee kävelykatukokeilun toteuttamista Mannerheimintiellä (a-asia) (pdf) (html)


ASEMAKAAVAOSASTO


1

Meilahden huvila-alueen suunnitteluperiaatteet (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Mielipidekirjeen lähettäneet -luettelo

Liite 8

Mielipidekirjeet

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO


1

Pasilankadun liikennesuunnitelma välillä Esterinportti Kyllikinportti (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


2

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle raitioliikenteen linjastosuunnitelmasta 2014-2024 (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

HSLn lausuntopyyntö, raitioliikenteen linjastosuunnitelma 2014-2024

Liite 2

Liite 3


VIRASTOPÄÄLLIKKÖ/KSV


5

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto tarkastuslautakunnalle vuoden 2013 arviointikertomuksesta (b-asia) (pdf) (html)


LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO


3

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto valtuuston toivomusponnesta, joka koskee polkupyöräreitityksiä ja polkupyörien säilytystiloja Keski-Pasilan keskustakorttelissa (b-asia) (pdf) (html)


PUHEENJOHTAJA


1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. ( Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007 )

JAA