Kaupunkisuunnittelulautakunta
08 / 06.03.2012Tulostusversio (pdf)Sisältö:


VIRASTOPÄÄLLIKKÖ/KSV


1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


ASEMAKAAVAOSASTO


1

Kaarelan jäähalli, asemakaavan muutosehdotus (nro 12097) (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


2

Jätkäsaaren tornihotellia koskeva asemakaavan muutosehdotus (nro 12101) (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10


3

Suutarilan Sarastustien alueen tonttien 40045/13 ja 40046/1 asemakaavan muutosehdotus (nro 12108) (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6


4

Tapanilan Päivöläntie 15 ja Seunalantie 4 tonttien asemakaavan muutosehdotus (nro 12107) (a-asia) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6


HALLINTO-OSASTO/KSV


1

Kaupunkisuunnitteluviraston vuoden 2012 tulosbudjetti (b-asia) (pdf) (html)


2

Vuoden 2012 talousarvion noudattamisohjeet (b-asia) (pdf) (html)


ASEMAKAAVAOSASTO


5

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto Maija Anttilan ym. valtuustoaloitteesta, joka koskee Kallion kattojen täydennysrakentamista ja korjausrakentamisen mahdollisuutta (b-asia) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


PUHEENJOHTAJA


1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. ( Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007 )

JAA