Päätöksenteko

Kaupunkisuunnitteluviraston toimintaa ohjaa ja valvoo kaupunkisuunnittelulautakunta. Lautakunta muun muassa hyväksyy viraston laatimat liikennesuunnitelmat ja päättää asemakaavaehdotusten lähettämisestä edelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätösasiakirjat

Esityslista ja pöytäkirjat

Päätöstiedotteet

Kaupunkisuunnittelulautakunnan pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kokousta seuraavana kahdeksantena arkityöpäivänä Helsingin kaupungin kirjaamossa kaupungintalolla. Lautakunnan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (ks. ohjeet).

Liikennesuunnittelupäällikön päätösasiakirjat

Katso viranhaltijapäätökset.

Östersundom-toimikunnan päätösasiakirjat

Östersundom-toimikunnan päätösasiakirjat löytyvät Yhteinen Östersundom -sivustolta.

 

JAA