Viraston esittely

Kaupunkisuunnitteluvirasto vastaa Helsingin kaavoituksesta ja liikenteen suunnittelusta. Työmme vaikuttaa voimakkaasti siihen, millainen tulevaisuuden Helsinki on: minne rakennetaan uudet asuin- ja työpaikka-alueet ja miten kasvavan kaupungin liikenne hoidetaan?

Virastossa on neljä osastoa: yleissuunnitteluosasto, asemakaavaosasto, liikennesuunnitteluosasto ja hallinto-osasto.

Yleissuunnitteluosastolla valmistellaan yleiskaavat, jotka ovat kaupungin maankäytön ja liikenteen yleispiirteisiä suunnitelmia. Osastolla laaditaan myös teknistaloudellisia selvityksiä mm. kaavojen toteutettavuuden ja kustannusten arvioimiseksi.

Asemakaavaosastolla laaditaan asemakaavat, joilla säädellään tarkemmin se, mihin tarkoitukseen alueita voi käyttää ja kuinka paljon saa rakentaa. Osaston tehtäviin kuuluvat myös maisemasuunnittelu ja rakennussuojelu.

Liikennesuunnitteluosasto vastaa Helsingin liikenteen kehittämisestä niin auto- ja joukkoliikenteen kuin pyöräilyn ja jalankulunkin osalta. Osaston laatimat suunnitelmat vaihtelevat koko kaupungin liikennejärjestelmän kattavista suunnitelmista yhtä katua koskeviin liikennesuunnitelmiin. Osasto vastaa myös liikennevalojen toiminnasta.

Hallinto-osasto huolehtii viraston talous- ja henkilöstöhallinnosta, asiakaspalvelusta ja viestinnästä sekä muista tukipalveluista.

Viraston henkilöstömäärä on noin 280. Yleisimpiä nimikkeitä ovat arkkitehti, liikenneinsinööri ja suunnitteluavustaja. Vuonna 1964 perustettua virastoa johtaa virastopäällikkö Mikko Aho.

 

 

JAA