Päätöksenteko

Helsingin kaupunginkirjaston toimintaa ohjaa Kulttuuri- ja kirjastolautakunta.

Lisätietoa kirjaston organisaatiosta löytyy Tietoa meistä -sivuiltamme. 

Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan jäsenet asettaa kaupunginvaltuusto.

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta kuuluu sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimialaan.

Kirjastoasioissa esittelijänä toimii kirjastotoimen johtaja Tuula Haavisto tai hänen estyneenä ollessaan virkaiältään vanhin paikalla oleva kirjastotoimen apulaisjohtaja.

 

 

JAA