Kielilukion vuosikertomus lv. 2021-2022

Helsingin kielilukion toiminnasta on kerrottu tarkemmin lukuvuoden 2021-2022 vuosikertomuksessa.