Kielilukion vuosikertomus lv. 2020-2021

Helsingin kielilukion toiminnasta on kerrottu tarkemmin lukuvuoden 2020-2021 vuosikertomuksessa.