Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvisen audienssi 11.3.2022

Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvisen audienssi

Korkeakoulujen pisteytystyökalun vaikutus lukio-opintoihin 

 

Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvisen audienssilla 11.3.2022 Aineopettajaliitto AOL ry, Suomen kieltenopettajien liitto SUKOL ry, Valtakunnallinen lukion kieltenopetuksen kehittämishanke LUKKI sekä Aasian ja Afrikan kielten hanke ovat esittäneet huolensa korkeakoulujen pisteytystyökalun vaikutuksista lukio-opintoihin sekä ilmaisseet halunsa olla aktiivisesti edistämässä kaivattuja muutoksia pisteytystyökaluun ja sen rakenteellisten muutosten aikaistamiseen. Audienssilla on luovutettu ministeri Kurviselle seuraava muistio:


Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen 

 

Muistio 11.3.2022 (toimitettu 17.2.2022) 

Korkeakoulujen pisteytystyökalun vaikutus lukio-opintoihin 

Pääsykokeiden painoarvon laskemiseksi ja ylioppilaskokeiden suoravalinnan mahdollistamiseksi on käytetty ylioppilastutkinnon pisteytystyökalua keväästä 2020 alkaen. Pisteytystyökalun lukio-opintoja ohjaava vaikutus on alusta asti ollut merkittävä. Lukiolaiset valitsevat opiskeltavat aineensa pistevalintatyökalun ohjaamina eivätkä esimerkiksi omien kiinnostusten ja vahvuuksiensa mukaan. Oppiaineet, joista saa pisteytystyökalussa paljon pisteitä ovat kasvattaneet suosiotaan muiden kuihtuessa. Tämä vaarantaa lukion yleissivistävän tehtävän toteutumista oleellisesti ja lisäksi heikentää opiskelijoiden hyvinvointia.  

Nähdyt muutokset liittyvät pitkän matematiikan suosion kasvamiseen, tiettyjen reaaliaineiden suosion kasvamiseen ja toisten äkilliseen laskemiseen sekä erittäin valitettavasti vieraiden kielten opiskelun vähenemiseen ja yksipuolistumiseen. Nykymuotoisen pisteytystyökalun eri aineiden arvottaminen ei vastaa ao. opintojen menestykselliseen toteuttamiseen tarpeellista osaamista. Monien opiskelijoiden lukion suorittamisaika on myös pidentynyt ylioppilaskirjoitusten painoarvon kasvettua. Pisteytystyökalua tulisi kehittää monipuolisempaan suuntaan, jotta lukiolaisilla olisi lukiolaissakin määritelty todellinen mahdollisuus kehittää vahvuuksiaan ja hankkia laajaa yleissivistystä lukiovuosinaan. Pisteytystyökaluun tulisi saada erilaisia malleja koota pisteitä lukio-opinnoista/ylioppilastutkinnosta. Pisteytystyökalun ajattelutapa on liian kapea ja tosiasiallisesti yksipuolistaa nuorten yleissivistystä ja sitä osaamista, mitä Suomessa on. Aineopettajaliitto AOL ry, Suomen kieltenopettajien liitto SUKOL ry, Valtakunnallinen lukion kieltenopetuksen kehittämishanke LUKKI sekä Aasian ja Afrikan kielten hanke haluavat esittää huolensa pisteytystyökalun nykyvaikutuksista ja olla aktiivisesti edistämässä kaivattuja muutoksia pisteytystyökaluun sekä sen rakenteellisten muutosten aikaistamista.   

  

Kunnioittaen

Outi VilkunaSuomen kieltenopettajien liitto SUKOL ry, puheenjohtajaPäivi Siltala-Keinänen

Aasian ja Afrikan kielten hanke, koordinaattori, Helsingin kielilukio, apulaisrehtoriMarja Jegorenkov  

Valtakunnallinen lukion kieltenopetuksen kehittämishanke LUKKI, Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu, lukion rehtori 

 

Karoliina Inha  

Valtakunnallinen lukion kieltenopetuksen kehittämishanke LUKKI-verkosto, koordinaattoriJuha Kivioja  

Espoonlahden lukio, rehtoriKari Jukarainen

Aineopettajaliitto AOL ry, hallituksen jäsen, Riihimäen lukio, rehtori