Kielilukiossa painotetaan kieliä ja kulttuuria

Kulttuurientuntemus ja taiteet

Helsingin kielilukiossa voit hankkia valmiuksia kulttuurien väliseen kommunikaatioon – monipuolista kielitaitoa, kulttuurien välisten yhtäläisyyksien ja erojen huomioimista ja taitoa analysoida maailmantilannetta.

Helsingin kielilukio on monikulttuurinen, turvallinen ja ilmapiiriltään avoin opiskelupaikka eri kulttuuritaustoista tuleville opiskelijoille. 

Taiteet tuovat herkkyyttä ja syvyyttä lukio-opintoihin ja koulun kansainväliseen kulttuuriosaamiseen. Taide- ja taitoaineissa kannustamme omakohtaiseen luovaan tuottamiseen ja innostamme yhdessä toimimiseen. Monipuolinen taidekulttuuri näkyy opiskelun lisäksi koulun yhteisissä tilaisuuksissa, esityksissä ja näyttelyissä. Esimerkkejä koulukohtaisista opintojaksoista:

  • Englannin kirjallisuusopintojakso, kielten kulttuuriopintojaksot
  • Talousmaantiede
  • Venäjän historia, American history
  • Kuoro, Kuoron jatko-opinnot, Bändi, Musiikkiprojekti (esim. musikaali tai kevätkonsertti), Musiikin lukiodiplomiopintojakso, Sanoitus- ja sävellysopintojakso