Kielilukioon kevään 2022 yhteishaussa valitut opiskelijat

Helsingin kielilukioon kevään 2022 yhteishaussa valitut

englannin-ja suomenkieliselle linjalle valittujen nimilista

kielet ja kansainvälisyys -painotukseen valittujen nimilista

yleislinjalle valittujen nimilista

englannin-ja suomenkieliselle linjalle lisähaussa 22.6.2022 valittujen nimilista

Listoilla on julkaistu niiden opiskelijoiden nimet, jotka ovat antaneet luvan nimen julkaisemiseen. Englannin-ja suomenkieliselle linjalle alin hyväksytty pistemäärä oli 9,10. Kielet ja kansainvälisyys -painotukseen hyväksyttyjen alin keskiarvo oli 8,00 ja yleislinjalle 7,38.

Hei Heklun uusi opiskelija!

Jotta uusi lukuvuosi alkaisi mahdollisimman vaivatta, tee nyt seuraavat asiat:

  1. Ota opiskelupaikkasi vastaan Opintopolussa heti torstaina 16.6.2022 tai perjantaina 17.6.2022 klo 16.00 mennessä.

  2. Täytä kielilukion ainevalintakortti heti, kun olet ottanut opiskelupaikan vastaan Opintopolussa. Ensimmäisen jakson lukujärjestyksesi tehdään kesäkuussa ainevalintakortin tietojen perusteella. Linkki ainevalintakorttiin on tässä.

Ainevalinnoista meidän tulee tietää seuraavat asiat:

• A-kieli (ala-asteella alkanut vieras kieli)
• Toinen kotimainen kieli: pitkä A-ruotsi / keskipitkä B1-ruotsi / en ole opiskellut ruotsia
• Yläasteella alkanut valinnainen kieli, jota haluat jatkaa lukiossa (B2-kieli): espanja/ranska/saksa/venäjä
• Vieras kieli, jonka haluat aloittaa lukiossa (B3-kieli): arabia/ espanja/ italia/ japani/ kiina/ korea/ latina/ ranska/ saksa/ venäjä
• Katsomusaine: ev.lut uskonto UE/ ortodoksiuskonto UO/ islam UI/ katolinen uskonto UK/ elämänkatsomustieto ET/ muu
• Suomi äidinkielenä / suomi toisena kielenä

Lukio-opintosi alkavat torstaina 11.8.2022 klo 9. Kokoonnumme aamulla kielilukion ala-aulaan ja päivä jatkuu ryhmänohjaajien johdolla klo 13 asti.

On todella tärkeää, että olet ohjeiden mukaisesti läsnä oppilaitoksessa ensimmäisenä koulupäivänä 11.8.2022 klo 9. Mikäli et pakottavasta syystä pääse oppilaitokseen ensimmäisenä päivänä, ota heti yhteys rehtoriin ja kerro tilanteestasi. Jos et ilmoittaudu oppilaitokseen tai sieltä ei saada sinuun yhteyttä, voit menettää opiskelupaikkasi. Oppivelvollisena sinun on opiskeltava jossain oppilaitoksessa myös peruskoulun jälkeen. Koulun alkuun ei myönnetä lomapäivää.

On toivottavaa, että perhe- ja muut lomat sijoitetaan koulun loma-aikoihin. Tietoa loma-ajoista ja koulun toiminnasta löydät kielilukion kotisivuilta ja vuosikertomuksesta.

Opinto-ohjaajien puhelinnumerot ovat:

Kaija Kumpukallio 050 401 3068

Jyrki Karjalainen 040 831 5022

Milja Mantere 040 336 0172

Laia Saló i Nevado 040 547 9551 (englanin-ja suomenkieliselle linjalle valitut soittakaa ensisijaisesti Laialle)