Ainevalintakortti palautetaan kielilukion lukiosihteerille

Helsingin kielilukioon kevään yhteishaussa yleislinjalle tai kielet ja kansainvälisyys -painotukseen hakeneiden tulee täyttää kielilukion ainevalintakortti. Korttiin merkitään perusvalinnat (kieliohjelma, lyhyt/pitkä matematiikka jne.) ja siihen tulee huoltajan allekirjoitus. Ainevalintakortti palautetaan Helsingin kielilukioon lukiosihteeri Satu Kapaselle joko postitse (Helsingin kielilukio, Satu Kapanen, PL 90303, 00099 Helsingin kaupunki) tai sähköpostin liitteenä (satu.kapanen@hel.fi).


JAA