Leirikoulussa Barcelonassa

Kielet ja kansainvälisyys

Helsingin kielilukio on kielilukio ja yleislukio.Voit opiskella useita eri kieliä ja saada valmiuksia toimia kansainvälistyvässä maailmassa.

If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his language, that goes to his heart. -Nelson Mandela-

Kielilukiossa tarjotaan valtakunnallisten valinnaisten opintojaksojen lisäksi koulun omia valinnaisia opintojaksoja. Niiden tarkoituksena on vahvistaa monipuolista kirjallista ja suullista kielitaitoa sekä lisätä eri kulttuurien tuntemusta. 

Kansainvälisyys näkyy koulun arjessa ja juhlassa, kielten teemaviikolla, vierailuina, kansainvälisinä projekteina ja leirikouluina. Esimerkkejä koulukohtaisista opintojaksoista: 

  • Kielten kirjoittamisen ja suullisen kielitaidon opintojaksot
  • Vaativat englannin opintojaksot Englannin kirjallisuus, Tudor England, Chick Flicks, Death on High Street
  • Drama in English, Työelämän englantia
  •  IETLS-kielikokeeseen valmentava Academic English, Johdatus yleiseen kielitieteeseen
  • Yhteistyöprojektit eurooppalaisten koulujen kanssa
  • B3-japani, -kiina, -arabia ja -korea