Suoraan sisältöön

Opiskelijan tuki

Helsingin kielilukiossa opiskeluhuoltoryhmää ja sen työskentelyä johtavaa rehtori. 

Ryhmään kuuluvat psykologi, kuraattori, terveydenhoitaja, erityisopettaja, opinto-ohjaajat, vastuuryhmänohjaajat, opiskelijoiden edustajat sekä huoltajien edustajat.

Ryhmä kokoontuu lukuvuoden aikana joka toinen viikko.  Huoltajien edustajat valitaan ensimmäisen vuoden opiskelijoiden vanhemmista vanhempainillassa.

Opiskeluhuoltoryhmä tekee lukuvuosittain toimintasuunnitelman, joka on osa koulun kokonaistoimintasuunnitelmaa ja joka on nähtävissä Wilmassa. Siitä tiedotetaan myös vanhempainilloissa ja ryhmänohjaustuokioissa. Opiskeluhuollon toimintasuunnitelma on opiskelijoiden ja huoltajien kommentoitavissa Wilmassa.

Opiskelijoille ja huoltajille tiedotetaan ja annetaan tarvittaessa henkilökohtaista ohjausta käytettävissä olevista opiskelijahuollon palveluista.JAA
15.08.2019 12:56