Suoraan sisältöön

Opiskelijan tuki

Helsingin kielilukiossa yhteisöllistä opiskeluhuoltoryhmää ja sen työskentelyä johtavat rehtori ja apulaisrehtori. Ryhmään kuuluvat rehtorin ja apulaisrehtorin lisäksi psykologit, kuraattorit, terveydenhoitajat, erityisopettajat ja opinto-ohjaajat, vastuuryhmänohjaajat, opiskelijoiden edustajat sekä huoltajien edustajat. Ryhmä kokoontuu lukuvuoden aikana neljä kertaa.  Huoltajien edustajat on valittu ensimmäisen vuoden opiskelijoiden vanhemmista vanhempainillassa.

Kielilukion opiskeluhuoltoryhmää johtavat rehtori ja apulaisrehtori. Ryhmään kuuluvat heidän lisäkseen kuraattorit, psykologit, terveydenhoitaja, opinto-ohjaajat ja erityisopettajat. Ryhmä kokoontuu suunnilleen joka toinen viikko.

Opiskeluhuoltoryhmä tekee lukuvuosittain toimintasuunnitelman, joka on osa koulun kokonaistoimintasuunnitelmaa ja joka on nähtävissä Wilmassa. Siitä tiedotetaan myös vanhempainilloissa ja ryhmänohjaustuokioissa. Opiskeluhuollon toimintasuunnitelma on opiskelijoiden ja huoltajien kommentoitavissa Wilmassa.

Opiskelijoille ja huoltajille tiedotetaan ja annetaan tarvittaessa henkilökohtaista ohjausta käytettävissä olevista opiskelijahuollon palveluista.08.04.2022 12:26