Suoraan sisältöön

Kurssit

Helsingin kielilukiossa voit valita valtakunnallisten kurssien lisäksi koulun painotusten mukaisia koulukohtaisia kursseja. Voit osallistua kaikille kursseille linjasta riippumatta. Kurssitarjotin mahdollistaa usean valinnaisen kielen opiskelun sekä esimerkiksi laajan kieliohjelman ja pitkän matematiikan yhdistämisen. Kielten erityistehtävän takia valinnaisten kielten valtakunnalliset kurssit toteutuvat.

Huomioi kurssivalinnoissasi harrastuneisuutesi, ylioppilaskirjoitukset ja jatko-opinnot. Ylioppilaskirjoitukset perustuvat aineen pakollisiin ja valtakunnallisiin syventäviin kursseihin. Ohjausta kurssivalintojen tekemiseen annetaan lukion alussa opinto-ohjauksen kurssilla ja koko lukion ajan opinto-ohjaajien infoissa sekä henkilökohtaisessa ohjauksessa. Hakuvaiheessa riittää ainevalintakortissa kysyttävien ainevalintojen pohtiminen.

Koulukohtaisia kursseja ovat esimerkiksi:

Kielet ja kansainvälisyys: Kielten kirjoittamisen ja suullisen kielitaidon kurssit, IELTS-kielikokeeseen valmentava Academic English, Johdatus kielitieteeseen, Drama in English, Työelämän englantia, Englannin kirjallisuus, Tudor England, Chick Flicks, Death on High Street, Svenska på Stan, Yhteistyöprojekti Saksalaisen koulun kanssa, Globetrotter-kurssi, Opastyön kurssi, Amerikan historia ja kulttuuri -kurssi englanniksi.

Kulttuurientuntemus ja taiteet: Englannin kirjallisuuskurssi, kielten kulttuurikurssit, Näkökulmia taiteeseen, Shakin filosofiaa, Venäjän historia, Kiinan historia ja kulttuuri, Japanin historia ja kulttuuri, Kuoro, Kuoron jatkokurssi, Bändikurssi, Musiikkiprojekti (esim. musikaali tai kevätkonsertti), Musiikin lukiodiplomikurssi, Digikuvaus, Julkaisuviestinnän kurssi, Kuvataiteen lukiodiplomikurssi.

Kestävä kehitys ja tulevaisuuden taidot: Ympäristöekologian työkurssi, Biologian laborointikurssi, Kiehtova kasvien maailma, Soveltavaa biologiaa, Suomen ja Kiinan ympäristötutkimusta globaalissa maailmassa, Maantieteen menetelmät, Sosiaalipsykologia, Maailmantilanne nyt, Taloustiedon jatkokurssi, Yrittäjyyskurssi, Iloisesti palloillen, Kehon hallintaa,  Liikunnan lukiodiplomikurssi, Vanhat tanssit, Ympäristöraati, Ryhmänohjauskurssi, Tutortoiminta, Liikuntatutorit, Digitutorit.

Matemaattiset aineet: Pitkä matematiikka: Talousmatematiikan ja tilastotieteen jatkokurssi. Lyhyt matematiikka: Matematiikan tukikurssi 1 ja 2. Fysiikka: Kansainvälisen fysiikan tutkimus (CERN).  Kemia: Suomen ja Kiinan ympäristötutkimusta globaalissa maailmassa eli Beijing Science Camp.JAA
23.08.2019 15:48