Suoraan sisältöön

Kielet ja kansainvälisyys -painotuksen opinto-ohjelma

Helsingin kielilukiolla on ollut vuodesta 2018 lähtien kielet ja kansainvälisyys -painotus. Opiskelijan opinnot määräytyvät valtakunnallisen tuntijaon mukaisesti, jolloin hänen tulee suorittaa kaikki lukion pakolliset kurssit. Kielipainotukseen otetaan vuosittain 70 opiskelijaa perusopetuksen päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon perusteella.

Kielten valikoima ja kurssitarjonta on runsas. Opiskelijat voivat jatkaa aiempia kieliopintojaan sekä aloittaa lukiossa yhden tai useamman vieraan kielen opinnot; myös sellaisia kieliä, joita ei yleisesti ole tarjolla, kuten arabiaa, japania ja kiinaa.

Helsingin kielilukion tavoitteena on kehittää kielten tarjontaa, sen opetusta sekä kansainvälistä toimintaa. Opiskelijoita kannustetaan kielten pitkäjänteiseen opiskeluun sekä valinnaisten kielten kirjoittamiseen ylioppilastutkinnossa. Tavoitteena on, että kaikilla painotuksen opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua johonkin kansainvälisyysprojektiin tai vaihtoehtoisesti jollekin koulussamme järjestettävälle kansainvälisyyskurssille

Kieli- ja kansainvälisyys painotuksen diplomi  

Opiskelijat sisällyttävät opinto-ohjelmaansa vähintään 8 kieli- ja kansainvälisyyspainotuksen kurssia, ja he saavat tästä erillisen todistuksen päättötodistuksen liitteeksi.

Tutustu Kielet ja kansainvälisyys -painotuksen opintoihin tarkemmin täällä.JAA
02.10.2019 17:11