Suoraan sisältöön

Opiskelu

Helsingin kielilukiossa painotetaan kieliä ja kansainvälisyyttä, kulttuurien tuntemusta, taiteita, kestävää kehitystä ja tulevaisuuden taitoja.

Opiskelijoita kannustetaan aktiiviseen osallistumiseen, yhdessä toimimiseen ja luovaan toimintaan. Opiskelussa hyödynnetään verkko-oppimisen mahdollisuuksia. Koulukohtaisia valinnaisia opintojaksoja on runsaasti. 

Kielet ja kansainvälisyys -painotuksessa ja yleislinjalla on yhteinen opintojaksotarjonta. Se on laadittu niin, että esimerkiksi pitkän matematiikan, kemian ja fysiikan voi yhdistää monipuoliseen kieliohjelmaan. 

Lukion oppiaineet on jaettu 38 tunnin opintojaksoiksi. Yhden periodin aikana opiskellaan keskimäärin kuusi opintojaksoa. Yhden opintojakson oppitunnit on jaettu niin, että niitä opiskellaan 3 x 75 minuuttia viikossa. Käytämme periodijärjestelmää, jossa on viisi periodia. Jokainen periodi päättyy seitsemän päivän viikkoon, jossa on esimerkiksi kokeita.

Opiskelijat arvioidaan opintojaksoittain. Periodiarviointi jaetaan noin kaksi viikkoa periodin päättymisestä. Opiskelija näkee omat arvosanansa ja lukujärjestyksensä Wilma-kouluhallintojärjestelmästä, johon myös alle 18-vuotiaan huoltaja saa käyttäjätunnuksen. Opiskelijan suostumuksella huoltajan tunnus on voimassa lukio-opintojen loppuun saakka.05.09.2022 13:49