Suoraan sisältöön

Kielet ja kansainvälisyys -painotus

Helsingin kielilukion kielet ja kansainvälisyys -painotukseen haetaan toisen asteen yhteishaussa. Valinta tehdään perusopetuksen päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon perusteella. Keväällä 2023 aloituspaikkoja tälle linjalle on 60. Keväällä 2022 yhteishaun alin keskiarvoraja oli 8,00.

Kielilukiossa on laaja opintojaksotarjonta. Kielet ja kansainvälisyys -painotuksen opintoihin on mahdollista yhdistää myös esimerkiksi pitkän matematiikan sekä fysiikan ja kemian syventävät opintojaksot. Myös taideaineiden opintoja on tarjolla laajasti. Lisäksi tarjoamme syksyllä 2023 opintonsa aloittaville eri aineissa opintojaksoja, joissa huomioidaan erityisesti kielet ja kansainvälisyys. Lukuvuoden 2023-2024 kurssitarjottimessa näiden opintojaksojen nimessä on lyhenteen lisäksi sana Kielilinja. Suosittelemme, että opiskelija valitsee opinto-ohjelmaansa pakollisen vieraan kielen ja toisen kotimaisen kielen lisäksi kaksi valinnaista kieltä. Ohjausta kielivalinnoissa saa lukion opinto-ohjaajalta.

Opiskelijan opinnot määräytyvät valtakunnallisen tuntijaon mukaisesti, jolloin hänen tulee suorittaa kaikki lukion pakolliset opintojaksot. Opiskelijat voivat jatkaa aiempia kieliopintojaan sekä aloittaa lukiossa yhden tai useamman vieraan kielen opinnot. Kielilukiossa on Suomen mittakaavassa poikkeuksellisen laaja kielivalikoima. Opiskella voi peräti 13 eri kieltä: suomea, ruotsia, englantia, saksaa, ranskaa, italiaa, espanjaa, latinaa,venäjää, japania, kiinaa, arabiaa ja koreaa. Esimerkiksi suosittua japanin kieltä voit opiskella peräti kahdeksan opintojaksoa (äidinkielenään japania puhuvan opettajamme johdolla).

Opiskelijoita kannustetaan kielten pitkäjänteiseen opiskeluun sekä valinnaisten kielten kirjoittamiseen ylioppilastutkinnossa. Tavoitteena on, että kaikilla painotuksen opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua johonkin kansainvälisyysprojektiin tai vaihtoehtoisesti jollekin koulussamme järjestettävälle kansainvälisyysopintojaksolle. Kun opiskelijat sisällyttävät opinto-ohjelmaansa vähintään 16 kielet ja kansainvälisyys -painotuksen opintopistettä, he saavat erillisen todistuksen päättötodistuksen liitteeksi.

Tervetuloa Heklun avoimiin oviin!

Esittelyt ti 17.1.2023 klo 14.00-15.00, to 19.1.2023 klo 14.00-15.00 sekä ti 24.1.2023 klo 17.30-19.00.

Huom! Esittelytilaisuudet järjestetään ammattikorkeakoulu Metropolian tiloissa, Myllypurontie 1, 00920 Helsinki, A-talo, 1. krs, sali MPA1010 Metropolia-sali. Tilaisuuksissa esitellään kaikkia kolmea linjaa.
23.10.2022 23:56