Suoraan sisältöön

Kielet ja kansainvälisyys -painotus

Helsingin kielilukion kielet ja kansainvälisyys -painotukseen haetaan toisen asteen yhteishaussa. Valinta tehdään perusopetuksen päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon perusteella. Keväällä 2022 aloituspaikkoja tälle linjalle on 35. Keväällä 2022 yhteishaun alin keskiarvoraja oli 8,00.

Kielilukiossa on laaja opintojaksotarjonta. Kielet ja kansainvälisyys -painotuksen opintoihin on mahdollista yhdistää myös esimerkiksi pitkän matematiikan sekä fysiikan ja kemian syventävät opintojaksot. Lisäksi tarjoamme syksyllä 2022 opintonsa aloittaville eri aineissa muutaman opintojakson, joissa huomioidaan erityisesti kielet ja kansainvälisyys. Lukuvuoden 2022-2023 kurssitarjottimessa näiden opintojaksojen nimessä on lyhenteen lisäksi sana Kielilinja. Suosittelemme, että opiskelija valitsee opinto-ohjelmaansa pakollisen vieraan kielen ja toisen kotimaisen kielen lisäksi kaksi valinnaista kieltä. Ohjausta kielivalinnoissa saa lukion opinto-ohjaajalta.

Opiskelijan opinnot määräytyvät valtakunnallisen tuntijaon mukaisesti, jolloin hänen tulee suorittaa kaikki lukion pakolliset opintojaksot. Opiskelijat voivat jatkaa aiempia kieliopintojaan sekä aloittaa lukiossa yhden tai useamman vieraan kielen opinnot. Kielilukiossa voi opiskella 13 eri kieltä eli suomea, ruotsia, englantia, saksaa, ranskaa, italiaa, espanjaa, latinaa,venäjää, japania, kiinaa, arabiaa ja koreaa. 

Opiskelijoita kannustetaan kielten pitkäjänteiseen opiskeluun sekä valinnaisten kielten kirjoittamiseen ylioppilastutkinnossa. Tavoitteena on, että kaikilla painotuksen opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua johonkin kansainvälisyysprojektiin tai vaihtoehtoisesti jollekin koulussamme järjestettävälle kansainvälisyysopintojaksolle. Kun opiskelijat sisällyttävät opinto-ohjelmaansa vähintään 16 kielet ja kansainvälisyys -painotuksen opintopistettä, he saavat erillisen todistuksen päättötodistuksen liitteeksi.17.06.2022 15:05