Suoraan sisältöön

Kielet ja kansainvälisyys -painotus

Helsingin kielilukion kielet ja kansainvälisyys -painotukseen haetaan toisen asteen yhteishaussa. Valinta tehdään perusopetuksen päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon perusteella. Keväällä 2022 aloituspaikkoja tälle linjalle on 35. Kesällä 2021 yhteishaun alin keskiarvoraja oli 8,08.

Kielilukiossa on laaja kurssitarjonta. Kielet ja kansainvälisyys -painotuksen opintoihin on mahdollista yhdistää myös esimerkiksi pitkän matematiikan sekä fysiikan ja kemian syventävät kurssit. Suosittelemme, että opiskelija valitsee opinto-ohjelmaansa pakollisen vieraan kielen ja toisen kotimaisen kielen lisäksi kaksi valinnaista kieltä. Ohjausta kielivalinnoissa saa lukion opinto-ohjaajalta.

Opiskelijan opinnot määräytyvät valtakunnallisen tuntijaon mukaisesti, jolloin hänen tulee suorittaa kaikki lukion pakolliset kurssit. Opiskelijat voivat jatkaa aiempia kieliopintojaan sekä aloittaa lukiossa yhden tai useamman vieraan kielen opinnot. Kielilukiossa voi opiskella 13 eri kieltä eli suomea, ruotsia, englantia, saksaa, ranskaa, italiaa, espanjaa, latinaa,venäjää, japania, kiinaa ja arabiaa. Ensimmäiset korean kielen kurssit toteuivat syksyllä 2021.

Opiskelijoita kannustetaan kielten pitkäjänteiseen opiskeluun sekä valinnaisten kielten kirjoittamiseen ylioppilastutkinnossa. Tavoitteena on, että kaikilla painotuksen opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua johonkin kansainvälisyysprojektiin tai vaihtoehtoisesti jollekin koulussamme järjestettävälle kansainvälisyyskurssille. Kun opiskelijat sisällyttävät opinto-ohjelmaansa vähintään 8 kielet ja kansainvälisyys -painotuksen kurssia, he saavat erillisen todistuksen päättötodistuksen liitteeksi.12.10.2021 12:23