Suoraan sisältöön

Haku kielet ja kansainvälisyys -painotukseen

Helsingin kielilukion kielet ja kansainvälisyys -painotukseen haetaan toisen asteen yhteishaussa. Aloituspaikkoja on 70. Huomaa, että voit hakea lukioon sekä kielet ja kansainvälisyys -painotukseen että yleislinjalle.

Ainevalintakorttiin merkitään perusvalinnat (kieliohjelma, lyhyt/pitkä matematiikka jne.) ja siihen tulee huoltajan allekirjoitus. Ainevalintakortti palautetaan Helsingin kielilukioon lukiosihteeri Satu Kapaselle joko postitse (Helsingin kielilukio, Satu Kapanen, PL 90303, 00099 Helsingin kaupunki) tai sähköpostin liitteenä (satu.kapanen@hel.fi). Ainevalintakortti tulee olla kielilukiossa huhtikuun loppuun mennessä.

Valintaperusteet

Valinta kielet ja kansainvälisyys -painotukseen tehdään perusopetuksen päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon perusteella. Keväällä 2020 yhteishaun alin keskiarvoraja oli 7,31.

Kielet ja kansainvälisyys -painotuksen ainevalinnat

Suosittelemme, että kielet ja kansainvälisyys -painotuksen opiskelija valitsee opinto-ohjelmaansa pakollisen vieraan kielen ja toisen kotimaisen kielen lisäksi kaksi valinnaista kieltä. Ohjausta kielivalinnoissa saa lukion opinto-ohjaajalta. Ainevalintoja voi tarvittaessa tarkentaa ja muuttaa opintojen alkamisen jälkeen.

Keväällä täytetty ainevalintakortti tarkistetaan kesällä ilmoittautumisen yhteydessä. Kielet ja kansaivälisyys -painotuksessa opiskeleva tarkentaa valintansa ensimmäisen jakson OP1 -kurssin tunneilla, jolloin hän tekee loppuvuoden kurssivalintoja. Valintoja voi tarkistaa ja muuttaa lukion aikana koulun antamien ohjeiden mukaan.

Helsingin kielilukiossa on laaja kurssitarjonta. Kielet ja kansainvälisyys -painotuksen opintoihin on mahdollista yhdistää myös esimerkiksi pitkän matematiikan sekä fysiikan ja kemian syventävät kurssit.11.06.2020 10:09