Suoraan sisältöön

Koulun historiaa

Helsingin kielilukion historia alkaa Puotinharjun yhteiskoulusta 17.5.1967, jolloin koulu sai toimiluvan. Yhteiskoulu oli puotinharjulaisten vanhempien perustama yksityiskoulu. Koulun ensimmäinen rehtori oli FL, opetusneuvos Timo Tenhola (vuosina 1967 – 1995). Puotinharjun oppikouluyhdistyksen ylläpitämä koulu toimi aluksi vuokratiloissa Myllypuron yhteiskoulussa. Oma koulurakennus valmistui vuonna 1968. Koulutalon suunnitteli arkkitehti Heikki Korppi-Tommola.

Oppikouluun pyrittiin kansakoulun neljännen luokan keväällä. Koulussa oli käytössä lukukausimaksu, joka esim. lukuvuonna 1969 – 1970 oli 460 markkaa. Ruokailusta piti maksaa vielä erikseen. Puotinharjun yhteiskoulussa toimi alusta alkaen oppilaskunta sekä lukuisia kerhoja. 1970-luvulla koulussa oli myös kouluneuvosto ja teinikunta. Koulun ensimmäiset ylioppilaat valmistuivat keväällä 1974. Helsingissä siirryttiin peruskoulujärjestelmään vuonna 1977, jolloin Puotinharjun yhteiskoulusta tuli peruskoulua korvaava koulu.

Koulu siirtyi Helsingin kaupungin omistukseen 1.8.1980. Sen toiminta jatkui Itäkeskuksen ala-asteena, Itäkeskuksen yläasteena, Itäkeskuksen lukiona ja Itäkeskuksen lukion iltalinjana. Koulun siirtyessä kaupungin hallintaan lukio sai valtakunnallisen erityistehtävän opettaa ns. harvinaisia A-kieliä: saksaa, ranskaa ja venäjää. Kansainvälisiä suhteita pidettiin yllä ystävyyskoulutoiminnan, leirikoulujen ja koulun orkesterin vierailujen puitteissa. Koulun kielivalikoima laajeni 1990-luvun alussa, jolloin mukaan tulivat espanja, italia, latina ja myöhemmin myös japani.

Myllypuron ja Vartiokylän lukiot yhdistyivät Itäkeskuksen lukioon lukuvuonna 1994 – 1995. Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoilla alkoi luokaton lukio syksyllä 1994. Rehtori Timo Tenholan jäätyä eläkkeelle vuonna 1995 uutena rehtorina aloitti FM Irma Kuru. Tällöin Itäkeskuksen lukio oli Helsingin kolmanneksi suurin lukio. Helsingin kansainvälistyminen näkyi mm. siinä, että Itäkeskuksen lukion opiskelijoilla oli 13 eri äidinkieltä. Yhteistyö Stadin ammattiopiston palvelun ja viestinnän Prinsessantien toimipisteen (entisen Roihuvuoren ammattikoulun) kanssa alkoi vuonna 1996, jolloin ensimmäiset kahden tutkinnon opiskelijat aloittivat lukio-opintonsa.

FM Harri Savolainen hoiti rehtorin tehtäviä lukuvuosina 1997 – 1999. Hänen jälkeensä lukion rehtoriksi valittiin FM Liisa Pennala. Suomen EU-jäsenyys näkyi lukion toiminnassa erilaisiin eurooppalaisiin hankkeisiin osallistumisena ja leirikoulujen järjestämisenä. Syksyllä 2008 lukion rehtorina aloitti FM Sirpa Jalkanen. Hänen rehtorikaudellaan lukio kansainvälistyi, digitalisoitui ja verkottui entistä laajemmin. Sirpa Jalkasen jäätyä eläkkeelle Helsingin kielilukion uutena rehtorina aloitti 1.1.2018 FM Sanna Manner.

Itäkeskuksen lukio aloitti kampusyhteistyön Alppilan lukion, Helsingin kuvataidelukion ja Kallion lukion kanssa elokuussa 2013.

Helsingin opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti 29.10.2013 koulumme uudeksi nimeksi Helsingin kielilukio. Uusi nimi otettiin käyttöön 1.8.2014.08.01.2018 11:04