Suoraan sisältöön

Hae meille

Helsingin kielilukion esittelydiat ovat tässä.

Helsingin kielilukiossa on kolme linjaa: kielet ja kansainvälisyys -painotus, yleislinja ja elokuusta 2020 lähtien myös englannin-ja suomenkielinen linja.  Lukiossa on kaikkiaan noin 700 opiskelijaa. Syksyllä 2022 aloituspaikkoja kielet ja kansainvälisyys -painotuksessa on 35, yleislinjalla 156 ja englannin-ja suomenkielisellä linjalla 61. Englannin-ja suomenkielisen linjan pääsykoe  oli maanantaina 2.5.2022 klo 9.00-11.00. Pääsykokeeseen ei sisältynyt haastattelua, siinä testattiin sekä suomen että englannin kielen kirjallista taitoa. Pääsykokeeseen ei ole ennakkomateriaalia. Pääsykokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua. Tarkemmat ohjeet pääsykokeesta ovat sivulla Haku englannin-ja suomenkieliselle linjalle.

Keväällä 2022 yhteishaun alin keskiarvoraja kielet ja kansainvälisyys -painotuksessa oli 8,00 ja yleislinjalla 7,38. Englannin-ja suomenkieliselle linjalle opiskelijat valittiin valittiin lukuaineiden keskiarvon ja lisänäytön (= pääsykokeen pisteet max 5 pistettä) perusteella. Alin hyväksytty pistemäärä oli 9,10.

Kielet ja kansainvälisyys -painotuslinjalla opiskelevien on mahdollista saada kieliopinnoistaan erillinen todistus.

Englannin- ja suomenkielisellä linjalla opiskellaan pääosa lukion pakollisista opinnoista englannin kielellä, mutta suuri osa oppimateriaalista on suomeksi, sillä linja valmistaa myös suomenkieliseen ylioppilastutkintoon. Erityisesti ensimmäisenä vuonna kannattaa varautua opiskelemaan pääosin englanniksi.


Helsingin kielilukiossa voi opiskella seuraavia kieliä

  • A englanti, ruotsi, ranska, saksa, venäjä, espanja*, kiina*
  • B1 ruotsi
  • B2 saksa, ranska
  • B3 ranska, saksa, venäjä, espanja, italia, latina, japani, kiina, arabia, korea    
    * A-espanjan ja A-kiinan opinnot järjestetään kaupunkitarjottimen yhteisillä tuntipalkeilla   

Kielilukiossa voi opiskella B3-japania 8 opintojaksoa  (opintojaksot 1 - 8), B3-arabiaa 3 opintojaksoa  (opintojaksot 1- 3), B3-kiinaa 2 opintojaksoa (opintojaksot 1-2) ja B3-korea 1 opintojakso. Japanin kielen 8 opintojaksoa sekä arabian ja kiinan opintojaksot toteutuvat joka vuosi.

Lisäksi on tarjolla paljon suomi toisena kielenä -opintojaksoja. 


Helsingin kielilukion vuosikertomus lv. 2021-2022

Opiskelijoiden yhteisöllinen toiminta

Yhteishaku

Lukioon haetaan toisen asteen yhteishaussa keväisin. Haku tapahtuu sähköisesti Opintopolku.fi-palvelun kautta, josta hakijaa saa myös hakutietoa. Hakemisessa opastaa oman peruskoulun opinto-ohjaaja. Lukion opinto-ohjaaja vastaa kysymyksiin lukion ainevalintoihin liittyen.

Hakeminen ulkomailta tapahtuu yhteishaun joustavan valinnan kautta.

Havainnekuva Helsingin kielilukion uudisrakennuksesta, joka valmistuu elokuussa 2023 Myllypuroon osoitteeseen Kiviparintie 1.


Havainnekuva uudisrakennuksen sisäpuolelta yhteisen oppimisen tilasta. 
Kuvat: Lahdelma & Mahlamäki Arkkitehdit31.07.2022 07:56