Suoraan sisältöön

Nyheter

Plock i serviceutbudet

Läs mer om Helsingfors

Nytt i Helsingfors

Helsingfors byggs ut livligare än någonsin. Helt nya områden får bostäder, verksamhetslokaler, daghem, skolor, parker, friluftsstråk och gator.

Läs mera »

Generalplanen leder mot en tätäre stad

Generalplanen 2016 gör det möjligt för Helsingfors att växa till en tät stad, vars olika centrum kopplas ihop av spårvägstrafik – metron, tåg och snabbspårvägar.

Läs mera »

Gröna famnar

Promenera i Helsingfors parker med guide, på egen hand eller via nätet.

Läs mera »

Delaktighetslokalen Brygga

I Brygga presenteras växlande, intressanta projekt kring Helsingfors. Välkommen att se en glimt av morgondagens Helsingfors!

Läs mera »

Slakthuset

Slakthuset (Teurastamo) med sina många evenemang bjuder alltid på färsk och fräsch lokal matkultur.

Läs mera »

Stora Räntan

Stora Räntans naturcentrum erbjuder upplevelser, verksamhet, information om Östersjön

Läs mera »