Hoppa till innehållet

Miljöcentralens webbutställningar och videor

Vik - natur och ekologiskt byggande

viikilogo

Naturen, planläggningen och det ekologiska byggandet samt lösningar med vilka man inom byggandet och boendet kan försöka stävja klimatförändringen är en naturlig del av Vik.

Gå till utställningen

LUMO - Fotografier av Helsingfors natur

LUMO - Fotografier av Helsingfors natur

Utställningen blev till som en del av ett projekt om naturens mångfald (Luonnon monimuotoisuus) vid Helsingfors stads miljöcentral. Målet med projektet var att skapa en helhetsbild av naturtyperna i Helsingfors och planera hur staden kunde främja naturens mångfald.

Fotografierna på utställningen har tagits av fotoartisten Pira Cousin och texterna skrivits av stadsekologen Kaarina Heikkonen. Vesa Kattilakoski svarar för det tekniska genomförandet av utställningen.

Gå till utställningen


Informationsinslag om återvinning

radioapparat

Genom att återvinna avfall sparar du på naturresurser och stävjar klimatförändringen.

Utställningen bjuder på fyra berättelser om återvinning. Videoklippen på utställningen har planerats och genomförts av Helsingfors yrkeshögskola Stadia i samarbete med Helsingfors stads miljöcentral. EVTEK-yrkeshögskolan och Helsingfors yrkeshögskola Stadia slogs samman till Yrkeshögskolan Metropolia den 1 augusti 2008.


Eläimenä Helsingissä

Fåglar

Webbutställningen Eläimenä Helsingissä berättar om däggdjuren och fåglarna som lever i vår stad. Utställningen ger också råd för de vanligaste mötena mellan citymänniskor och citydjur.

Utställningen har fått sin inspiration från talrika frågor om hur djur klarar och beter sig som kommunbor har ställt till miljöcentralens experter.

Hur klarar sig gräsänderna på vintern eller varför är stadsrävarna så tama? Sammanlagt får besökarna bekanta sig med 21 vilda djur, som till exempel kanin, räv, råtta, tamduva och uv.

Till utställningen

Plums!

Helsingin uimarantahistoria, badsträndernas historia

Vad gjorde adeln från S:t Petersburg i Helsingfors vid mitten av 1800-talet? Vad för en badinrättning eller vad för ett sköljrum? Hur blev den första badstranden i Helsingfors till? Hurdana kläder hade våra far- eller morföräldrars föräldrar på sig på en badstrand? Hur gick det att simma och leka bland stinkande slamklumpar?

Miljöcentralens webbutställning om badsträndernas historia i Helsingfors har genomförts av Vesa Kattilakoski och texterna skrivits av Monica Gorbatow. Merparten av fotografierna härstammar från Helsingfors stadsmuseums samlingar.

Till utställningen

Se även videoklipp om Östersjön, Stora räntan, återanvändning, bekämpning av skadeinsekter m.m. som miljöcentralen producerat.