Hoppa till innehållet

Miljöcentralens publikationer

Miljöcentralen producerar och förmedlar pålitlig och aktuell information om livsmiljöns tillstånd, för främjande av invånarnas välmåga och till stöd för beslutsfattandet.

I serien Helsingfors stads miljöcentrals publikationer utges forskningsresultat, utredningar, program och rapporter. Så när som på resuméerna är det utgivna materialet i allmänhet på finska.

2017

 1. Den mikrobiologiska kvaliteten av tillägg i hamburgare i huvudstadsregionen 2016
  Juppi, T., Hemminki, K., Raitanen, T. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 2. Kvaliteten hos malet kött in detaljhandeln i Helsingfors
  Ristiniemi, M., Laine, S., Tarkkonen, T. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 3. Integrering av klimatanpassning i stadsplaneringen i Helsingfors – En lägesrapport om planförslagen 2015–2016 och planläggningsprocessens olika skeden
  Haapala, A. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 4. Utredning om Helsingfors nya klimatpolitiska mål – Uppdatering av målen gällande kolneutralitet samt utsläppsmål och åtgärder för år 2030
  Huuska, P.,  Lounasheimo, J., Jarkko, M., Viinanen, J., Ignatius. S.-M. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)

2016

 1. Skalbagge inventering i Haltiala 2005, 2007–2008 och 2015
  Manninen, E., Nieminen, M. (ed.) (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 2. Havsområdets tillstånd i huvudstadsregionen 2014-2015
  Vahtera, E., Räsänen, M., Muurinen, J., Pääkkönen, J.-P. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 3. Inventering av tickor på Tomtbacka skogsområden i Helsingfors 2015
  Savola, K. (På finska) (pdf)
 4. Produktionsmiljöns renlighet i anläggningar av kött- och fiskbranchen
  Summa, M., Kettunen, K., Ruusunen, M., Niemi-Aro, J. Keränen, M., Klemettilä-Kirjavainen, E. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 5. Den hygieniska kvaliteten på maträtter och råvaror som tillreds för utomhusförsäljning i Helsingfors 2015 och 2016
  Mäkelä, H.-K., Järveläinen, A., Talja, P. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 6. En granskning av avfallshanteringen på byggnadsplatser och bruk av transportdokumenter
  Javanainen, J. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 7. Flygekorrkartering I Helsingfors 2016
  Lammi, E., Routasuo, P. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 8. Skadliga ämnen i Tattarmossens diken och Helsingfors bäckar
  Pellikka, K. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 9. Bedömningen av den ekologiska kvaliteten av huvudstadsregionens kustvatten – Ett verktyg för
  bedömningen samt variationen i bedömningen från 1970-talet till nutid
  Airola, S., Vahtera, E. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 10. Skötsel- och nyttjandeplan för Natura 2000-området Fågelområdena i Gammelstadsfjärden
  Yrjölä, R., Salomäki, P., Virtanen, T., Tuurnala, P., Friman, M. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 11. Helsingfors stads luftvårdsplan 2017–2024
  (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)

2015

 1. Inventering av tickor på Helsingfors skogsområden - komplement 2014
  Savola, K. (På finska) (pdf)
 2. Kartering av undervattens -skräp på Helsingfors havsområde - ett pilot projekt
  Majaneva, S., Suonpää, A. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 3. Vattenkvaliteten och det ekologiska tillståndet i Stickelbackabäcken
  Pellikka, K., Kuisma, J., Virtanen, L., Probenthos Oy (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 4. Förverkligandet av rökfrihet i skolor och läroanstalter i Helsingfors
  Pirilä, A. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 5. Övervakning av bassängvattnet i Helsingfors 2007–2013
  Wahlman, S., Rastas, T. Pirilä, A. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 6. Säkerhet av kött- och fiskprodukter i betjäningsdiskar
  Tynninen, P.-S., Kärnä, A., Åberg, R. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 7. Huvudstadsregionens havsbottnars tillstånd och den interna belastningen av fosfor
  Vahtera, E., Lukkari, K. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 8. Den mikrobiologiska kvaliteten på kryddor i Helsingfors 2012-2013
  Paavola, T., Hokkanen, P. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 9. Förekomsten av salmonella i köttprodukter samt spårbarheten av produkter för restauranger och lager i
  huvudstadsregionen 2014
  Lähdesmäki, M., Pullinen, N., Turunen, P.-R. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 10. Helsingfors klimatpolitik - förvaltning och partnerskap
  Malin, M. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 11. Hygienen i salladsbarer och mikrobiologisk kvalitet av produkter i huvudstadsregionen 2015
  Karreinen, A., Hemminki,K., Asikainen, T. Käpyaho, A. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 12. Kvaliteten av smoothie-drycker i huvudstadsregionen
  Juppi, T., Hemminki, K., Nirvinen, T. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 13. Hygien, vattenkvalitet och konsumentsäkerhet på allmänna badsträndernai Helsingfors 2015
  Alapirtti, M., Kivikoski, L., Wahlman, S. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf
 14. Den mikrobiologiska kvaliteten på glassen i sommarkioskerna i Helsingfors 2015
  Lampinen, H. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)

2014

 1. Avgränsning av räkning av evanemangens kolfotspår
  Reko, T. (På finska) (pdf)
 2. Vattenkvalitet i Helsingfors grundvattenområden av klass I år 2008
  Airola, J.(På finska) (pdf)
 3. Hygieniska kvaliteten av sallader och rivna grönsaker i Helsingfors 2010 och 2013
  Pahkala, E., Rautio, M. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 4. Hur transportdokumentsförfarandet fungerar i praktiken. Utredning om användningen av transportdokument i enlighet med 121 § i avfallslagen.
  Torniainen, H.-M. (På finska) (pdf)
 5. Tolovikens instandsattning. Tolovikens nuvarande tillstand och effekterna avhavsvattenspumpning under de sju forsta åren.
  Helminen, J., Vahtera, E. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 6. Havsområdets tillstånd inom Helsingfors och Esbo år 2013. Den ålagda övervakningen av avloppsvattens inverkningar.
  Vahtera, E., Muurinen, J., Räsänen, M., Pääkkönen, J.-P. (På finska) (pdf)
 7. Utredning över 30 % utsläppsminskning i Helsingfors. Utveckling av växthusgasutsläpp och kostnadseffektiva åtgärder att minska dem.
  Ryynänen, E., Oja, L., Vehviläinen, I., Pietiläinen O-P., Antikainen, R., Tainio, P. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 8. Utveckling av grönytefaktormodellen för Helsingfors stad
  Inkiläinen, E., Tiihonen, T., Eitsi E. (På finska) (pdf)
 9. Kartering av kommunernas kolbalans del 1: Växthusgasutsläpp, kolsänkor och kolreservoarer inom markanvändningssektorn i Helsingfors, Lahtis, Åbo, Vanda och Esbo
  Rasinmäki, J., Känkänen, R. (På finska) (pdf)
 10. Kartering av kommunernas kolbalans del 2: Beräkningsverktyg för kolbalansen och åtgärdsexempel
  Rasinmäki, J., Känkänen, R. (På finska) (pdf)
 11. Helsingfors stads prioritering av anpassningsåtgärder till klimatförändring
  Haapala, A., Järvelä, E. (På finska) (pdf)
 12. Dagvattnets kvalitet i Helsingfors
  Airola, J., Nurmi, P., Pellikka, K. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 13. Flygekorrkartering I nordvästra Helsingfors 2014
  Lammi, E., Routasuo,P. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 14. Mikrobiologiska kvaliteten av konditoriprodukter i Helsingfors 2013-2014
  Eskelinen P., Saarijärvi P. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 15. Den mikrobiologiska kvaliteten i hushållsvatten vid evenemang och utomhusförsäljningar i Helsingfors år 2014
  Greis, M., Pahkala, E. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 16. Hygien, vattenkvalitet och konsumentsäkerhet på allmänna badstränderna i Helsingfors 2014
  Rastas, T. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 17. Kalkhällar I Helsingfors
  Salla, A. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 18. Skötsel- och nyttjandeplan för Kallviksåsen naturskyddsområde 2014-2023
  Lammi, E. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 19. Skötsel- och nyttjandeplan för Kallviks strandäng naturskyddsområde 2014-2023
  Lammi, E. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 20. Hygieniska kvaliteten hos livsmedel som serveras på hotellfrukost
  Heinonen, A. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 21. Kostnadsnyttoanalys av kommunala vattenskyddsåtgärder: Miljönytta kontra kostnader för implementering.
  Punttila, E. (På engelska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 22. Vattnets hygieniska kvalitet i lekparkernas plaskdammar i Helsingfors 2013–2014
  Takala, T., Rastas, T., Laine, S. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)

2013

 1. Den hygieniska kvaliteten av avkylda mat 2012
  Hämäläinen, A. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 2. Den mikrobiologiska kvaliteten av sushi år 2012
  Öjst, H. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 3. Mikrobiologisk kvalitet på smörgåsfyllningar i Helsingfors 2011
  Saarijärvi, P., Riska, T., Mäkelä, H.-K., Laine, S. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 4. Följning av miljöskyddsföreskrifter på byggarbetsplatser i Helsingfors
  Summanen, E. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 5. Den mikrobiologiska kvaliteten på ätfärdiga livsmedel som säljs över betjäningsdisken i Helsingfors under åren 2010 och 2011
  Borgström, O. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 6. Dubbdäck och gatudamm - en litteraturstudie
  Kupiainen, K., Ritola, R. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 7. Miljözon i Helsingfors och vissa europeiska städer 2012
  Männikkö, J.- P., Salmi, J. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 8. Havsområdets tillstånd inom Helsingfors och Esbo år 2012. Den ålagda övervakningen av avloppsvattens inverkningar. Vahtera, E., Hällfors, H., Muurinen, J., Pääkkönen, J.-P., Räsänen, M. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 9. Den hygieniska kvaliteten på ris och kött i restauranger i Helsingfors 2011
  Meriläinen, M.-K. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 10. Helsingforsbornas måsar och trutar på taken samt vitkindade gäss
  Pakarinen, R. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 11. Lindring av förtret förorsakad av vitkindade gäss
  Harjuntausta, A., Kinnunen, R., Koskenpato, K., Lehikoinen, P., Leppänen, M., Nousiainen, I. (På finska) (pdf)
 12. Den hygieniska kvaliteten hos is som används i livsmedelslokaler i huvudstadsregionen år 2012
  Esboregionens miljöcentral, Helsingfors stads miljöcentral, Mellersta Nylands miljöcentral, Nurmijärvis miljöcentral, Vanda miljöcentral och  MetropoliLab Oy (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 13. Inventering av trollsländor vid Gammelstadsviken 2012
  Pynnönen, P. (På finska) (pdf)
 14. Redovisning av implementering av Helsingfors miljöpolitik
  Mattero, E. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 15. Referentgranskning av klimatpolitiken och dagvattenhanteringen i städerna Helsingfors, Lahtis och Åbo
  Salminen, P. (Locus Vinum) (På finska) (pdf)
 16. Palmia catering-services kolfotspår
  Natural Interest Oy (På finska) (pdf)
 17. Källor i Hälsingfors
  Pellikka, K. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 18. Hygieniska kvaliteten av pizzafyllingar i Helsingfors 2012–2013
  Pahkala, E., Viiru, J. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 19. Den hygieniska nivå och konsumentsäkerhet av allmänna badsträndena i Helsingfors år 2013
  Mattila, J., Rastas, T. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 20. Uppföljningen av fågelbeståndet på Gammelstadsvikens fågelskyddsområde år 2012 och sammandrag av resultat 2000-2012.
  Mikkola-Roos, M., Rusanen, P., Haapanen E., Lehikoinen A., Pynnönen P., Sarvanne, H. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 21. Granskning av Helsingfors stads handlingsplan för bullerbekämpning 2013
  Pitkänen, E., Haahla, A., Määttä, A., Kokkonen, J., Kontkanen, O. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)

2012

 1. Den hygieniska kvaliteten av avkylda mat 2012
  Hämäläinen, A. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 2. Den mikrobiologiska kvaliteten av sushi år 2012
  Öjst, H. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 3. Mikrobiologisk kvalitet på smörgåsfyllningar i Helsingfors 2011
  Saarijärvi, P., Riska, T., Mäkelä, H.-K., Laine, S. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 4. Följning av miljöskyddsföreskrifter på byggarbetsplatser i Helsingfors
  Summanen, E. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 5. Den mikrobiologiska kvaliteten på ätfärdiga livsmedel som säljs över betjäningsdisken i Helsingfors under åren 2010 och 2011
  Borgström, O. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 6. Dubbdäck och gatudamm - en litteraturstudie
  Kupiainen, K., Ritola, R. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 7. Miljözon i Helsingfors och vissa europeiska städer 2012
  Männikkö, J.- P., Salmi, J. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 8. Havsområdets tillstånd inom Helsingfors och Esbo år 2012. Den ålagda övervakningen av avloppsvattens inverkningar.
  Vahtera, E., Hällfors, H., Muurinen, J., Pääkkönen, J.-P., Räsänen, M. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 9. Den hygieniska kvaliteten på ris och kött i restauranger i Helsingfors 2011
  Meriläinen, M.-K. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 10. Helsingforsbornas måsar och trutar på taken samt vitkindade gäss
  Pakarinen, R. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 11. Lindring av förtret förorsakad av vitkindade gäss
  Harjuntausta, A., Kinnunen, R., Koskenpato, K., Lehikoinen, P., Leppänen, M., Nousiainen, I. (På finska) (pdf)
 12. Den hygieniska kvaliteten hos is som används i livsmedelslokaler i huvudstadsregionen år 2012
  Esboregionens miljöcentral, Helsingfors stads miljöcentral, Mellersta Nylands miljöcentral, Nurmijärvis miljöcentral, Vanda miljöcentral och  MetropoliLab Oy (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 13. Inventering av trollsländor vid Gammelstadsviken 2012
  Pynnönen, P. (På finska) (pdf)
 14. Redovisning av implementering av Helsingfors miljöpolitik
  Mattero, E. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
  Referentgranskning av klimatpolitiken och dagvattenhanteringen i städerna Helsingfors, Lahtis och Åbo
  Salminen, P. (Locus Vinum) (På finska) (pdf)
 15. Palmia catering-services kolfotspår
  Natural Interest Oy (På finska) (pdf)
 16. Källor i Hälsingfors
  Pellikka, K. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 17. Hygieniska kvaliteten av pizzafyllingar i Helsingfors 2012–2013
  Pahkala, E., Viiru, J. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 18. Den hygieniska nivå och konsumentsäkerhet av allmänna badsträndena i Helsingfors år 2013
  Mattila, J., Rastas, T. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 19. Uppföljningen av fågelbeståndet på Gammelstadsvikens fågelskyddsområde år 2012 och sammandrag av resultat 2000-2012.
  Mikkola-Roos, M., Rusanen, P., Haapanen E., Lehikoinen A., Pynnönen P., Sarvanne, H. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 20. Granskning av Helsingfors stads handlingsplan för bullerbekämpning 2013
  Pitkänen, E., Haahla, A., Määttä, A., Kokkonen, J., Kontkanen, O (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)

2011

 1. Naturutredningar för den gemensamma översiktsplan för Östersundom
  Pakarinen, R., Hahkala, V. (red.) (På finska) (pdf)
 2. Sammandrag av europeiska städernas miljöpolitiska riktlinjerna
  Rämö, S., Sjövall, A. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 3. Skötsel- och nyttjandeplan för Jakobacka fornstrands skyddsområde
  Luontotieto Keiron Oy (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 4. Råvattenkällans inverkan på kvaliteten av hushållsvatten i Helsingfors
  Pönkä, A., Hiillos, K., Kivikoski, L., Nikkola, K., Vuorilehto, V.-P., Kalso, S. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 5. Street dust emissions in Finnish cities – summary of results from 2006–2010  (Utsläpp av gatudamm in finska städer – sammandrag av resultater från 2006–2010) 
  Kupiainen, K., Pirjola, L., Ritola, R., Väkevä, O., Viinanen, J., Stojiljkovic, A., Malinen, A. (På engelska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 6. Havsområdets tillstånd inom Helsingfors och Esbo år 2010. Den ålagda övervakningen av avloppsvattens inverkningar.
  Räsänen, M., Karvinen, V., Muurinen, J., Sopanen, S., Pääkkönen, J.-P. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 7. Ursprungslandsmärkningar och spårbarhet av bär och svampar i Helsingfors 2010
  Paavola, T., Pahkala, E. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 8. Skötsel- och nyttjandeplan för Stora Räntans natursyddsområden 2011–2020
  Aspelund, P., Seimola, T., Leikas, P., Paaer, P. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 9. Uppföljande fågelundersökning av hamnprojektet i Nordsjö år 2010
  Yrjölä, R. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 10. Skötsel- och nyttjandeplan för Vanda åbrink natursyddsområde 2011–2020
  Luontotieto Keiron Oy (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 11. Den hygieniska nivå och konsumentsäkerhet av allmänna badsträndena i Helsingfors år 2011
  Wahlman, S. (På finska) (pdf)

2010

 1. Mikrobiologisk kvalitet av smörgåsar i Helsingfors 2009
  Saarijärvi, P., Laine, K., Klemettilä-Kirjavainen, E. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 2. Den hygieniska kvaliteten av mat serverad i utomhusevenemang och på torg i Helsingfors
  Pahkala, E., Saltiola, H., Åberg, R. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 3. Luftkvaliteten I Helsingfors vägtunnlar
  Pirjola, L., Loukkola, K., Koskentalo, T., Väkevä, O. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 4. Havsområdets tillstånd inom Helsingfors och Esbo år 2009. Den ålagda övervakningen av avloppsvattens inverkningar.
  Muurinen, J., Pääkkönen, J.-P., Räsänen, M., Sopanen, S. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 5. Tysta områden i Helsingfors - resultat från invånarenkäten
  Päivänen, J., Leppänen, P. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 6. Bakgrundshalterna av skadliga ämnen i jordmånen samt halterna i parker och vid höghusgårdar i Helsingfors. Kompletterad upplaga.
  Salla, A. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 7. Uppföljande fågelundersökning av hamnprojektet i Nordsjö år 2009
  Yrjölä, R. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 8. Utvärdering av hur Östersjöutmaningens åtgärder har förverkligats inom Helsingfors stad
  Harju, I. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 9. De objekten som förorsakar risk för miljöförstöring under havets översvämning i Helsingfors
  Vaitomaa, J., Nurmi, P., Puttonen, J. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 10. Kvaliteten hos malet och marinerat kött i detaljhandeln i Helsingfors
  Hokkanen, P., Åberg, R., Klemettilä-Kirjavainen, E. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 11. Canserförekomst bland dem som bott på soptippsområdet i Kvarnbäcken – uppföljning till året 2009
  Pönkä, A., Pukkala, E. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 12. Den hygieniska nivå och konsumentsäkerhet av allmänna badsträndena i Helsingfors år 2010
  Hakkarainen, T., Kivikoski, L. (På finska) (pdf)
 13. Den färska fiskens hygieniska kvalitet och spårbarhet i Helsingforsregionen 2010
  Esboregionens miljö- och hälsoskydd, Helsingfors stads miljöcentral, Mellannylands miljöcentral, Vandas miljöcentral, MetropoliLab (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 14. Kvaliteten av friteringsfett som används i bagerier och restauranger i Helsingfors
  Lehto, T., Kuningas, I. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)

2009

 1. Inventering av tickor och skinnsvampar på Stenuddens norra skogsområde 2006–2007
  Kiema, S. , Saarenoksa, R. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 2. Nerskräpningen i Helsingfors friluftleder och parker
  Muotka, K. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 3. Bakgrundshalterna av skadliga ämnen i jordmånen samt halterna i parker och vid höghusgårdar i Helsingfors
  Salla, A. (På finska) (pdf)
 4. Helsingfors stads handlingsplan för bullerbekämpning 2008
  Niskanen, I., Päivänen, J., Virrankoski, L., Alanko, M., Jokinen, S., Pesu, M., Leppänen, P., Gröhn, L. (pdf)
 5. Towards Environmental Sustainability. Report of the Peer review of the city of Helsinki. (På engelska) (Mot hållbar utveckling. Raport om Helsingfors kollegiala granskning.)
  Dictus, J., Creedy, A. (red.) (Sammandrag) (pdf)
 6. Uppföljande fågelundersökning av hamnprojektet i Nordsjö år 2008
  Yrjölä, R. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 7. Havsområdets tillstånd inom Helsingfors och Esbo år 2008. Den ålagda övervakningen av avloppsvattnens inverkningar.
  Kajaste, I.,  Muurinen, J., Räsänen, M., Vahtera, E., Pääkkönen, J.-.P. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 8. Den mikrobiologiska kvaliteten av kebab i Helsingfors år 2008
  Peltomaa, J., Klemettilä-Kirjavainen, E. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 9. Frågeformulär om symptom som lösning på olägenheter i inom-husluften i bostäder med betonggolv beklädda med PVC-plastmatta
  Metiäinen, P. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 10. -
 11. Luftkvalitet och bullersituationen på känsliga gårdsområden. Daghem, lekparker och -platser, skolor, åldringshem och sjukhus
  Pitkänen, E., Haahla, A. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 12. Skötsel- och nyttjandeplan för Ratauddens naturskyddsområde 2009–2018
  Aspelund, P., Paaer, P. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 13. Utsläpp och bekämpning av gatudamm. Slutrapport för projektet KAPU
  Kupiainen, K., Pirjola, L., Viinanen, J., Stojiljkovic, A., Malinen, A. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 14. Uppföljning av växtbeståndet i Gammelstadsvikens fågelvatten 2008−2009
  Heinonen, M., Lammi, E. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 15. Den hygieniska nivå av allmänna badsträndena i Helsingfors år 2009
  Hakkarainen, T., Kivikoski, L., Pönkä, A. (På finska) (pdf)

2008

 1. Avfallshantering i Helsingfors båthamnar år 2007
  Puttonen, J. , Terhemaa, L. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 2. Utvärdering av miljöledning i Helsingfors stad
  Vuorela, M., Koskela, T. , Kauppinen, I. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 3. Skötsel- och nyttjandeplan för Tomtbacka urskogsområde
  Naturfakta Keiron Ab (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 4. Skötsel- och nyttjandeplan för Långforsens lundskyddsområde
  Naturfakta Keiron Ab (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 5. Skötsel- och nyttjandeplan för Grotensfors skyddsområde
  Pellikka, K., Räsänen, M., Viljamaa, H. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 6. Havsområdets tillstånd inom Helsingfors och Esbo år 2007. Den ålagda övervakningen av avloppsvattnens inverkningar.
  Munne, P., Muurinen, J., Pääkkönen, J.-P. , Räsänen, M. (På finska med ett sammandrag på svenska (pdf))
 7. Salutorgets måsundersökning 2007
  Pienmunne, E., Pakarinen, R., Paaer, P. , Nummi, P. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 8. Reptil- och groddjursarter samt viktiga reptil- och groddjursområden i Helsingfors år 2007
  Saarikivi, J. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 9. Uppföljande fågelundersökning av hamnprojektet i Nordsjö år 2007
  Yrjölä, R. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 10. Program för luftvårdåtgärder i Helsingfors 2008-2016
  Luftvårdsarbetsgrupp (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 11. Vattenvegetationen i området från Esbo yttre skärgård till Helsingfors östra skärgård sommaren 2007
  Ilmarinen, K., Oulasvirta, P. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 12. Program för luftvårdåtgärder i Helsingfors 2008–2016. Uppskattning av hälso- och miljöinverkningar.
  Viinanen, J., Pitkänen, E. (red.) (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 13. Hygienisk kvalitet och förvaringstemperaturer för gravsaltad och kallrökt fisk i detaljhandeln och vid anläggningar
  Åberg, R., Nousiainen, L.-L., Lampinen, H. , Klemettilä-Kirjavainen, E. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 14. Tillverkning av sushiprodukter, HACCP och hygienrisker i anslutning till tillverkningen
  Åberg, R. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 15. Helsingfors stads verksamhetsplan för bullerbekämpning 2008
  Niskanen, I., Päivänen, J., Virrankoski, L., Alanko, M., Jokinen, S., Pesu, M., Leppänen, P. , Gröhn, L. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 16. Helsingfors natuskyddsprogram 2008–2017
  (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 17. Den hygieniska nivå av allmänna badsträndena i Helsingfors år 2008
  Hakkarainen,T., Pönkä, A. , Kivikoski, L. (På finska) (pdf)
 18. Den mikrobiologiska kvaliteten av glass och vatten i sommarkiosker i Helsingfors
  Pönkä, A., Järveläinen, A. , Kalso, S. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 19. Tölövikens instandsattning. Tölövikens nuvarande tillstand och effekterna av havsvattenspumpning under de tre forsta åren.
  Munne, P., Tiensuu, M. , Vahtera, E. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)

2007

 1. Den mikrobiologiska kvaliteten av sallader i Helsingfors, 2006
  Pönkä, A., Åberg, R., Kalso, S. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 2. Helsingfors' dammar
  Marttila, H. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 3. Bada i Helsingfors
  Gorbatow, M. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 4. Uppföljande fågelundersökning av hamnprojektet i Nordsjö år 2006
  Yrjölä, R. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 5. Växtplanktonets förhållande till miljövariabler på Helsingfors' och Esbos havsområden åren 1969 - 2003
  Pellikka, K., Räsänen, M., Viljamaa, H. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 6. Helsingingfors stads bullerutredning 2007
  Lahti, T., Gouatarbès, B. , Markula, T. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 7. Helsingingfors stads bullerutredning 2007
  Lahti, T., Gouatarbès, B. , Markula, T. (pdf) (pdf)
 8. En utsikt över luftvårdsprogram i europeiska städer
  Weckström, M. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 9. Den mikrobiologiska kvaliteten av milkshaker i Helsingfors
  Pönkä, A. , Kalso, S. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 10. Helsingfors stads beredskapsplan för episoder med höga halter av luftföroreningar
  Viinanen, J. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 11. Helsingfors stads beredskapsplan för episoder med höga halter av luftföroreningar
  Viinanen, J. (pdf)
 12. Överblick av miljötillståndet  i Helsingfors 2007
  Huuska, P. , Miinalainen, M. (red.) (På finska) (pdf)
 13. Den hygieniska nivå av EU-badsträndena i Helsingfors år 2007
  Hakkarainen, T., Kallionpää, S. , Pönkä, A. (På finska) (pdf)
 14. Undersökning av olika åtgärder för minskning av gatudammet – slutrapport för projektet KAPU
  Tervahattu, H., Kupiainen, K., Pirjola, L. , Viinanen, J. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 15. Havsområdets tillstånd inom Helsingfors och Esbo åren 2002-2006. Den ålagda övervakningen av avloppsvattnens inverkningar
  Autio, L., Munne, P., Muurinen, J., Pellikka, K., Pääkkönen, J.-P. ,  Räsänen, M. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 16. Salt- och fiberhalt i matbröd hos bagerierna och detaljhandeln i Helsingfors
  Lehto, T. , Tikkanen, P. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)

2006

 1. Effekterna av SO2 och NOx belastningen på bioindikatorer i huvudstadsregionen år 1990-2004
  Polojärvi, K, Niskanen, I. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 2. Uppföljande fågelundersökning av hamnprojektet i Nordsjö år 2005
  Yrjölä, R. (På finska med ett sammandrag  på svenska) (pdf)
 3. Kvaliteten av den rökta fisken i torgförsäljningen i Helsingfors sommaren 2005
  Åberg, R., Kalso, S., Talja, P., Nousiainen, L.-L., Raussi, V., Pönkä, A. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 4. Naturen i Tomtbacka skogsområde
  Honkanen, J. (red.) (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 5. Underhålls- och dispositionsplan för Natura 2000-området i Gammelstadsvikens fågelvatten
  Ympäristösuunnittelu Enviro Oy (På finska med ett sammandrag  på svenska) (pdf)
 6. Förekomsten av tickor och skinnsvampar på Borgnäset och behovet av fridlysning
  Kiema, S., Saarenoksa, R. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 7. Hur egenkontrollen fungerar i industrikök: temperaturer och hygien
  Riska, T., Åberg, R., Raussi, V. , Tuominen, M.-L. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 8. Vattenvegetationen på området Fölisöfjärden–Enskär på sommaren 2005: en jämförelse mellan forskningsmetoder
  Ilmarinen, K. , Viitasalo, I. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 9. Miljövänliga fordon i Helsingfors
  Nylund, N.-O., Lajunen, A., Sipilä, E. , Mäkelä, K. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)

2005

 1. Program för ekologisk hållbarhet i Helsingfors
  (Sammandrag) (pdf)
 2. Frigörelse av näringsämnen från Bredvikens och Fölisöfjärdens sediment
  Munne, P., Autio, L. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 3. Utredning av huvudstadsområdens miljötillstånd 2002 - 2004
  Kolju, N., Autio, J. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 4. Den mikrobiologiska kvaliteten av mjukglass i Helsingfors åren 2001–2004
  Pönkä, A., Kalso, S. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 5. Uppföljande fågelundersökning av hamnprojektet i Nordsjö år 2004. Förändringar i fågelfaunaåren 2002–2004.
  Yrjölä, R., Luostarinen, M., Tanskanen, A. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 6. Habitatkatering av höksångare, törnskata, kornknarr och småfläckig sumphöna på Naturområdet i Lunden på Svarta Backen och fågelområdena i Östersundom Natura-området
  Laine, L.J, Yrjölä, R. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 7. Helsingfors' bäckar. Hurdant vatten strömmar genom vår stad?
  Tarvainen, V., Koho, E., Kouki, A.-M., Salo, A. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 8. Kartläggning av skadliga ämnen i sedimentet på Helsingfors’ havsområden år 2005
  Vatanen, S. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)

2004

 1. Patogena bacterier i marinerat inhemskt gödkyclings- och kalkonkött
  Pönkä, A., Laine, K., Kalso, S. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 2. Små detailjhandelsaffärer i Helsingfors som första ankomstplatser
  Airaksinen, T., Paavola, T. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 3. Fladdermusarter och viktiga fladdermusområden i Helsingfors år 2003
  Siivonen, Y. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 4. Botbyvikens tillstånd. Botbyvikens vattenkvalitet åren 2000 - 2001.
  Kajaste, I. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 5. Provernas temperatur under transporten inom Helsingfors stads livsmedelsövervakning
  Kultanen, L., Leskelä, T., Ilomäki, T. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 6. Berggrundets och jordgrundets värdefulla naturobjekter i Helsingfors
  Salla, A. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)

2003

 1. Uppföljande fågelundersökning av hamnprojektet i Nordsjö år 2002
  Yrjölä, R., Koivula, M. (På finska med ett sammandrag  på svenska) (pdf)
 2. Främmande ämnen i svampar samlade från Helsingingfors Centralpark år 1999
  Järvinen, A. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 3. Fruktsamheten, missbildningar hos de efterkommande och hälsan hos de nyfödda bland dem som bott på soptippsområdet i Kvarnbäcken
  Ritvanen, A., Gissler, M., Pönkä, A. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 4. Blågröna alger och alggifter på Helsingfors simstränder och havsområde sommaren 2002
  Räsänen, M., Rapala, J., Kultanen, L. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 5. Cancerförekomst bland dem som bott på soptippsområdet i Helsingfors - uppföljningsutredning
  Pukkala, E., Pönkä, A. (På finska med ett sammandrag  på svenska) (pdf)
 6. Om ventilationsproblem i Helsingforsbostäder
  Ikäheimo, M. (På finska) (pdf)
 7. Invånarnas inverkan på inomhusluftens  VOC- ja NH3-halterna
  Saarinen, A., Vartiala, T., Viinikka, M. (På finska med ett sammandrag på svenska)
 8. Uppföljande fågelundersökning av hamnprojektet i Nordsjö år 2003
  Yrjölä, R. (På finska med ett sammandrag  på svenska) (pdf)
 9. Den ålagda övervakningen av Helsingfors' och Esbos  havsområden år 1995 - 2001
  Autio, L., Kajaste, I., Pellikka, K., Pesonen, L., Räsänen, M. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 10. Inverkningarna av förändringarna i vattenkvaliteten på Helsingfors' och Esbos havsområdens bottendjursfauna år 1973–2001
  Laine, A., Pesonen, L., Myllynen, K., Norha, T. (På finska med ett sammandrag  på svenska) (pdf)
 11. Daghemspersonalens hygienbeteeende och inverkan av utbildning av engångsnatur på det i Helsingfors år 2002
  Pönkä, A. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 12. Nickelhalter i piercingsmycken - analysresultat och litteraturöversikt över hälsoeffecter
  Pönkä, A., Ekman, A., Partanen, M. (På finska med ett sammandrag  på svenska) (pdf)
 13. Iståndsättningen av Tölöviken och vattenkvaliteten före påbörjan av åtgärderna
  Kajaste, I. (På finska med ett sammandrag  på svenska) (pdf)

2002

 1. Hygienen i livsmedelslokalernas kök i Helsingfors
  Vuolli, V., Blomqvist, R., Kultanen, L. (På finska ett sammandrag på svenska) (pdf)
 2. Bromerade flammskyddsmedel i miljön
  Fraktman, L. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 3. Vattenvegetationen på Natura-områret i Vik-Gammelstadsviken
  Lammi, E. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 4. Tillståndet för den submersa vegetationen i strandvattnen i Helsingfors och Esbo åren 1998 - 99
  Viitasalo, I., Hyytiäinen. U.-M., Pekuri, S., Saarnio, S.-P., Toppinen, H. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 5. Kvaliteten hos malet kött i detaljhandeln i Helsingfors
  Hokkanen, P., Kalso, S., Aminoff, I., Pönkä, A. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 6. Kieselalger som indikatorer för vattenkvaliteten i Helsingfors' bäckar
  Risco, N., Pellikka, K. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 7. Färgämnen i godis, läsk och lösglass
  Tuominen, M.-L., Tikkanen, P. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 8. Bekämpningsmedels förekomst och beteende i handelsträdgårdars jord
  Fraktman, L. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)

2001

 1. Näringsintaget bland tredje- och femteklassister i skolan och hemma
  Airaksinen, T., Nyberg, A., Huotari, H., Partanen, M., Suominen, P., Heikkinen, T., Siltanen, I., Antman, S.-L., Rintamäki, A., Airaksinen, L., Aminoff, I., Tikkanen, P., Weber, T., Pönkä, A. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 2. Miljöverkningarna av soptippar, nuläget på tidigare avstjälpningsplatser i Helsingfors
  Toivola, T. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 3. Gammelstadsviken, ett fågelparadis i Helsingfors; ett EU Life -projekt 1997 - 2000
  Haapanen, E. (toim.) (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 4. Alg@line-övervakningen på Finska viken år 2000
  Pellikka, K. (toim.) (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 5. Inventering av möjligen förorenade markområden i Helsingfors
  Jaakkonen, S. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 6. Program för övervakning av hur naturen påverkas av hamnprojektet i Nordsjö. Del 1. Program för övervakning av konsekvenserna för fågelbeståndet.
  Koskimies, P. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 7. Utfyllda markområden i Helsingfors. Inventering och förundersökning av miljöeffekter
  Immonen, K. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 8. -
 9. Blågröna alger och alggifter på Helsingfors simstränder och havsområde sommaren 2001
  Räsänen, M., Mustakallio, L., Pellikka, K. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 10. Nötköttets spårningsmöjligheter och ursprungsbeteckningarnas riktighet i Helsingfors
  Viitanen, S., Blomqvist, R., Tuominen, M.-L., Lehto, T., Kuhmonen, A., Pönkä, A. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 11. Inverkan av effektivare hygien på sjukdomsfallen bland daghemsbarn
  Pönkä, A., Poussa, T., Laosmaa, M. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 12. Elevernas inställning till skolans måltider i tre helsingforsskolor
  Pönkä, A., Heikkinen, T., Parviainen, M., Rintamäki, A., Suur-Uski, I., Airaksinen, T. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 13. Kvaliteten av i Helsingfors år 2000 tillsaluhållen fiskrom
  Koimäki, T., Kalso, S., Kuhmonen, A., Pönkä, A. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 14. Trädenas lavar som luftkvalitetens parametrar i Helsingfors stadskärna år 2000
  Hosiaisluoma, V. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 15. Toxicitetstest med galtspermier, inriktade på bostadsbyggmaterial samt på mikrober i dessa material och i inomhusluften
  Laakso, T., Peltola, J., Kalso, S., Vartiala, T., Ahonen, S. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)

2000

 1. Upprättande av beredskap inför olyckor med farliga ämnen
  Kemikaalionnettomuustyöryhmä (På finska) (pdf)
 2. Ammoniak i inomhusluften i bostäder i Finland
  Hiltunen, K. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 3. Den hygieniska kvaliteten på ris och kött i asiatiska restaurangen i Helsingfors
  Paavola, T., Huotari, H., Pönkä, A., Kalso, S. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 4. Alg@line-övervakningen på Helsingfors havsområden år 1999
  Pellikka, K., Viljamaa, H. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 5. Påverkan av kolmonoksid i utomhusluften på dödligheten och sjukvårdsperioderna på grund av hjärtsjukdomar i Helsingfors 1987 - 1995
  Pönkä, A., Virtanen, M. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 6. Egenkontrollen i butiker, kiosker och matserveringar i Helsingfors
  Pönkä, A. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 7. Cancer och kroniska sjukdomar bland personer bosatta på Kvarnbäckens soptippområde
  Pönkä, A. Pukkala, E. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 8. Åtgärdsbegäran av bostadsinspektion 1994 - 1998
  Puttonen, J.  (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 9. Årliga utsläpp av flyktiga organiska föreningar (VOC) i Helsingfors 1998 - 1999
  Lyly,O., Riki, V., Syrjälä, V. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 10. Bullernivåerna vid konserter, på biografer och i restauranger i Helsingfors på sommaren 2000
  Salo, J. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 11. Bassängsvattens kvalitet på passagerarfärjorna åren 1996 - 1999
  Airo, J., Laakso, T., Syrjälä, V. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)

1999

 1. Mikrobiologisk och organoleptisk kvalitet hos böckling och rökt sik i Helsingfors åren 1995 - 1998
  Pönkä, A., Pitkälä, A., Kalso, S., Niiranen, M. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 2. VOC-värden i inomhusluften. Förslag till börvärden för de flyktiga organiska föreningarna inomhus
  Lyly, O. ((På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 3. The State of the Environment in Helsinki. Summary Report.
  Korpinen, P., Silfverberg, K. (pdf)
 4. Djur i Helsingfors under gångna tider. Däggdjur, kräl- och groddjur i arkivdokumentation från åren 1850-1980
  Haapanen, E.  (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 5. Internet som verktyg för medverkan. Analys av Internet-medverkan i Helsingfors lokalagenda 21 -process.
  Lehtimäki, M. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 6. Helsingin kaupungin ympäristöohjelma 1999 - 2002
  Jalonen P (toim.) (På finska) (pdf)
 7. Helsingfors stads miljöprogram 1999 - 2002
  Jalonen, P. (red.) (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 8. Helsingfors djuratlas - däggdjur, kräldjur och groddjur
  Pietilä, H. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 9. Förstörelserisker av grundvatten i Helsingfors. Grundvattenområdena i Nordsjö, Kallvik, Tattaråsen och Botbyvike
  Piilo, T. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 10. Odlingslotternas tungmetallhalter i Helsingfors
  Ranta, E.-L. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 11. Kvaliteten på inomhusluften och symptom hos invånarna i unga bostäder
  Niiranen, J. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 12. Lämplighet av olika metoder i övervakning av olika ytors hygien i livsmedelslokaler
  Pönkä, A., Lindström, P.-C., Pitkälä, A., Kalso, S., Rantti, P., Tarkkonen, T. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 13. De hygieniska förhållandena och den mikrobiologiska kvaliteten av de livsmedel som salufördes i matkiosker och gatukök i Helsingfors år 1998
  Suominen, P., Rantti, P., Blomqvist, R., Aronen, K., Pitkälä, A., Pönkä, A. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 14. Biogeniska aminer i tonfisk och sojasåser
  Tikkanen, P., Savola, T., Pönkä, A. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 15. Bakgrundsnivåerna för skadliga ämnen i jordmånen i Helsingfors
  Salla, A. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)

1998

 1. Fågelatlas i Helsingfors. Häckande fågelarter i 1996 - 97
  Pakkala, T., Tiainen, J., Pitkänen, M. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 2. En översikt i tillståndet för miljön i Helsingfors år 1998
  Vuori, T. (toim.) (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 3. Vik-Gammelstadsviken. Ekologiska tillstånd, restaurations- och vårdplan.
  Mikkola-Roos, M., Oesch, T. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 4. Obligatorisk kontroll av Helsingfors och Esbo havsområden år 1997
  Pesonen L (toim.) (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 5. Stadens invånares uppfattning om betydelsen av och arrangemangen för miljöhygienen i Helsingfors
  Pönkä, A., Saari, S., Hämäläinen, M.-R., Janatuinen, P., Mattila, K., Holopainen, M. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 6. Rutiån - bättre än sitt namn. Stadsbäckens flöde, partikelflöde och vattenkvalitet samt avrinningsområdets användning för rekreation.
  Ruth, O. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 7. Vattenkvaliteten och partikelflödet i Mellungsbybäcken i östra Helsingfors
  Ketola, T. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 8. Stora Räntan, en naturholme för helsingforsarna
  Levonen, T., Kurtto, A., Seimola, T. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 9. Näringsintaget hos barn i dagvårdsåldern på daghem och hemma
  Partanen, T., Ahonen, S., Aminoff, I., Haglund, B., Jämsen, P., Siltanen, I., Weber, T., Pönkä, A. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 10. PCB i elementhusens fogmassor och i gårdsplanernas jordmån
  Pyy, V., Lyly, O. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 11. Byggkonstruktionslösningarna och inomhusluftens kvalitet. Undersökning av flervånings bostadshus från 90-talet.
  Viljanen, M., Kettunen, A.-V., Makkonen, M., Kangas, R., Järnefelt, P. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 12. Djurplankton utanför Helsingfors 1969 - 1996
  Pellikka, K., Viljamaa, H. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 13. Köttfärsens kvalitet i detaljhandeln i Helsingfors
  Pönkä, A., Pitkälä, A., Aminoff, I., Kalso, S. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 14. Strömmingsprodukterna på Strömmingsmarknaden i Helsingfors 1986 - 1997
  Kuhmonen, A., Aminoff, I., Pitkälä, A., Raussi, V., Niiranen, M. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 15. Kostnaderna för sanering av förorenad mark
  Pyrylä, R. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 16. Fågelfaunan och dess skydd i Östersundoms havsvikar
  Koskimies, P. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 17. Dispositions- och skötselplan för havsvikar i Östersundom
  Koskimies, P. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)

1997

 1. Hälsoeffekterna av smogperioden i Helsingfors år 1995
  Pönkä, A., Jokinen, J., Virtanen, M. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 2. Luftföroreningarna och mortaliteten i Helsingfors åren 1987 - 1993
  Pönkä, A., Savela, M., Virtanen, M. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 3. Minskning av gatudammet i Helsingforsregionen. Situation och åtgärder år 1996.
  Lyly, O. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 4. Livsmedelsfärgerna i sötsaker, drycker och glass i lösvikt
  Tuominen, M.-L., Sinervo, T., Paavola, T. (På finska) (pdf)
 5. Obligatorisk kontroll av Helsingfors och Esbo havsområden år 1996
  Pesonen, L. (red.) (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 6. Daghembarnens blyhalt i blodet i Helsingfors åren 1983 - 1996
  Pönkä, A. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 7. Fukt- och mögelskador i skolorna samt morbiditeten bland skolbarn som exponeras för mögel
  Pönkä, A., Kalso, S., Lahdenkari, M. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 8. Försöksörhängens nickelhalt och jämförelse med olika forskningsmetoder
  Pönkä, A., Ekman, A. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 9. Undersökningar av mögelsvamp i byggmaterial flyktiga organiska ämnen (MVOC) och mögelsporsutsläpp i laboratorieförhållanden
  Rintala, H., Kalso, S., Kontsas, H., Vartiala, T. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 10. Från Hertonäs oljehamn till Hertonässtrandens bostadsområde. Reparation av marken 1992 - 1996.
  Kurki-Suonio, M. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 11. Störandet av miljöbuller i Helsingfors
  Liikonen, L., Björk, E. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 12. Fiskarnas kvalitetsundersökningar i Helsingfors inre vikar
  Pönkä, A., Ekman, A., Kalso, S. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)

1996

 1. Halten av flyktiga organiska föreningar (VOC) i utomhusluften i Helsingfors
  Kurki, E., Rasmus, E., Linkola, E. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 2. Biologisk nedbrytning av oljeföreningar och biosanering av nedsmutsad mark
  Forsbacka, A. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 3. Obligatorisk kontroll av Helsingfors och Esbo havsområden år 1995
  Pesonen, L. (På finska) (pdf)
 4. Exponering för kvävedioxid, kolmonoxid och bensen i Helsingfors ishall
  Pönkä, A., Syvähuoko, I., Kostiainen, R. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 5. Kemikaliebehandling av sedimentet och tillförseln av extra vattens inverkan i Tölövikens vattenkvalitet
  Kansanen, P., Norha, T. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 6. Finsk ekobuss på Petersburgs miljövecka
  Kajaste, S., Pätiälä, A. (På finska) (pdf)
 7. Ammoniaken i inneluften
  Wallström, M., Puttonen, J., Airo, J. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 8. Bostädernas radonmätningar i Helsingfors
  Rintala, J., Mäkeläinen, I., Voutilainen, A., Viinikka, M. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)

1995

 1. Skicket av sedimentet i Tölöviken och den interna belastningen
  Kansanen, P., Norha, T., Pesonen, L., Riiheläinen, T. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 2. Porgas beskrivare av markens och grundvattnets nedsmutsningsgrad
  Paatonen, E. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 3. Av fukt- och mögelskador i daghem i Helsingfors
  Lind, M.(På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 4. Kvaliteten på bakelser och försäljningsförhållanden i affärerna
  Partanen, T., Aminoff, I., Puohiniemi, R.-L., Sinervo, T. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 5. Skollunchens näringsinnehåll och kvalitet i Helsingfors under åren 1989 - 1993
  Aminoff, I., Pönkä, A. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 6. Fukt- och mögelskadorna i bottenbjälklag med kryputrymme
  Kaijonmaa, M. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 7. Avfallsservicen för hälsovårdens servicepunkter, 2. förnyade upplaga.
  Pönkä, A., Ahonen, S., Arovaara, H., Kaski, A., Korhonen, M., Lähdevirta, J., Repo, H., Perkiömäki, P. (På finska) (pdf)
 8. Förekomsten av sjukdomar hos skolelever som varit exponerade för mögelsvamp
  Pönkä, A., Savela, M. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)

1994

 1. Sjukdomsfrekvens i daghem och lägenhetsdaghem hos helsingforsbarn samt hos barn i Mäntsälä
  Pönkä, A., Salminen, E., Nykänen, M., Dahlbom, M., Ripatti, S., Nurmi, T. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 2. Kvaliteten på malet kött i Helsingfors under åren 1990 - 1993
  Pönkä, A., Partinen, M., Kalso, S., Aminoff, I. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 3. Helsingfors stads målsättnings- och åtgärdsprogram för miljöskyddet för åren 1994 - 1998
  v. Bonsdorff, C., Tolonen, R., Lahtela, J., Heikkonen, K., Malkki, M., Pulkkinen, P., Malinen, S., Pajanen, K., Viitasalo, I., Arovaara, H., Viinikka, M., Penttilä, N. (På finska) (pdf)
 4. Avfallsservicen för hälsovårdens servicepunkter
  Pönkä, A., Ahonen, S., Arovaara, H., Kaski, A., Korhonen, M., Lähdevirta, J., Repo, H., Perkiömäki, P. (På finska) (pdf)
 5. Review of the state of the environment in Helsinki
  Vuori-Malmberg, T.
 6. Obligatorisk kontroll av Helsingfors och Esbo havsområden år 1993
  Pesonen, L., Norha, T., Rinne, I., Viljamaa, H. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 7. Saneringsmetoderna av nedsmutsade markområden i Helsingfors
  Leminen, K., Forss, P. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 8. Ljudisolering i flervåningshus i Helsingfors
  Rintala, J., Leskelä, T., Niemi, P., Gorbatow, M., Forss, P. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 9. Miljövården i Helsingfors stad. Målsättnings- och åtgärdsprogram för åren 1994 - 1998
  v. Bonsdorff, C., Tolonen, R., Lahtela, J., Heikkonen, K., Malkki, M., Pulkkinen, P., Malinen, S., Pajanen, K., Viitasalo, I., Arovaara, H., Viinikka, M., Penttilä, N. (På svenska) (pdf)
 10. Bottenfaunan och bottensedimentet på havsområden i Helsingfors och Esbo år 1991
  Varmo, R. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 11. Övervakningen av nickelhalten i smycken
  Pönkä, A., Suominen, P., Hirvonen, A., Ryökäs, A., Ahonen, S. (På finska) (pdf)
 12. Luftföroreningar, iskemiska hjärtsjukdomar och cerebrovaskulära sjukdomar i Helsingfors
  Pönkä, A., Virtanen, M. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 13. Flyktiga organiska föreningar (VOC) i inneluften
  Kostiainen, R., Nokelainen, S., Ahonen, S. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 14. Gårdsområdens luftkvalitet och bullernivå för servicepunkter åt känsliga befolkningsgrupper i Helsingfors
  Malkki, M. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 15. Luftföroreningarnas samband med sjukfrånvarofallen och luftvägsinfektionerna i Helsingfors åren 1987 - 1991
  Pönkä, A., Virtanen, M. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)

1993

 1. En utredning av markundersökningarna gjorda på olika markområden i Majstad och Norra Hermanstad  
  Salo, V., Pitkänen, E., Forss, P. (På finska) (pdf)
 2. Vattnets mikrobiologiska kvalitet i vissa finska vattenverks nätverk
  Lahti, K., Kalso, S., Kuusinen, K., Airo, J., Ahonen, S. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 3. Incidensen för lungcancer i Helsingfors under åren 1975 - 1986 och sambamdet med luftföroreningarna
  Pönkä, A., Pukkala, E., Hakulinen, T. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 4. Den sensoriska och mikrobiologiska kvaliteten hos färsk fisk
  Pönkä, A., Kalso, S., Kuhmonen, A., Viiliäinen, M., Ahonen, S. ((På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 5. Markhygieniska undersökningar i Helsingfors
  Leminen, K., Pitkänen, E., Puntti, E., Forss, P. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 6. Hygienkvaliteten av övervakningsprover i bagerier i Helsingfors under åren 1989 - 1991
  Partanen, T. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 7. Helsingfors stads anställda och en hållbar utveckling
  Lohi, P., Kajaste, S., Raivio, T., v. Bonsdorff, C. (På finska) (pdf)
 8. Olycksfallen för farliga ämnen i Helsingfors under åren 1990 - 1992
  Leminen, K., Sihvonen, K., Forss, P. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 9. Obligatorisk kontroll av Helsingfors och Esbo havsområden år 1992
  Pesonen, L., Norha, T., Rinne, I., Varmo, R., Viljamaa, H. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 10. En översikt i tillståndet för miljön i Helsingfors år 1993
  Vuori-Malmberg, T. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 11. Avfallsbehandlingsområdena i Helsingfors
  Leminen, K., Arovaara, H., Forss, P. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 12. Föroreningarna i utomhusluften och kronisk bronkit
  Pönkä, A., Vuorinen, M. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 13. För att verksamhetsmöjligheterna för små- och medelstora företag inom miljöbranschen skall förbättras i Helsingfors
  Vilkuna, J. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 14. Mjölkens uppbevaringsförhållanden på serverings- och försäljningsställen i Helsingfors år 1992
  Pönkä, A., Laine, S., Makkonen, J., Tarkkonen, T. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 15. Uppbevaringstemperaturerna för lättförskämbara livsmedel i butikerna
  Ilomäki, T., Pönkä, A. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)

1992

 1. En utredning om flygbullret vid Helsingfors-Malms flygfält
  Arbetsgrupp, Lahtela, J. (sekr.) (På finska) (pdf)
 2. Radonmätningarna i Helsingfors  
  Rintala, J., Viinikka, M., Ahonen, S., Forss, P. (På finska) (pdf)
 3. Skadebelastningsområdena i Helsingfors för anläggningar som utsläpper luktföroreningar i utomhusluften
  Törrönen, M., v. Bonsdorff, C., Tolonen, R., Pitkänen, E., Kurki, E., Rasmus, E. (På finska) (pdf)
 4. Tre synvinklar i stadstrafiken
  Vilkuna, J. (På finska) (pdf)
 5. En utredning av marken och grundvattnet gjorda på Helsingfors stads byggnadskontors centrallager i Grindbacka
  Salo, V., Pitkänen, E., Puntti, E., Forss, P. (På finska) (pdf)
 6. Bullersituationen i Helsingfors - en uppföljningsraport
  (På finska) (pdf)
 7. Helsingfors bullerbekämpningsprogram under åren 1994 - 1998
  (På finska) (pdf)
 8. Flyktiga organiska föreningar i inneluften
  Kostiainen, R., Sinervo, T., Nokelainen, S., Viinikka, M., Mykkänen, S. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 9. Beredandet för kemikalieolyckor
  Kansanen, P., Sihvonen, K. (På finska) (pdf)
 10. Helsingfors badstrandvattnens kvalitet under åren 1985 - 1992
  Puohiniemi, R.-L., Kalso, S., Pönkä, A., Airo, J., Ahonen, S. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)