Hoppa till innehållet

Organisation

Stadsmiljösektorn har hand om planering, byggande och underhåll av stadsmiljön i Helsingfors, byggnadstillsynen och tjänsterna kring miljön.

Inom sektorn arbetar cirka 1 700 personer under sektorchefen Mikko Ahos ledning. Verksamheten inom sektorn leds och övervakas av stadsmiljönämnden med sektioner.

Sektorn betjänar vid flera enheter på olika håll i Helsingfors. De största enheterna finns i Vallgård, Sörnäs och Kampen. Det finns tjänster även i Gräsviken (boendetjänster) och i Vik (miljötjänster). Utställnings- och infolokalen Plattformen i Kampen presenterar framtidens Helsingfors, planer, ändringar och utvecklingsprojekt. 

Stadsmiljösektorn består av fyra helheter:

Markanvändning och stadsstruktur

 • Allmän planering av markanvändningen
 • Detaljplaneläggning
 • Tomter och utveckling av markegendomen
 • Trafik-och gatuplanering
 • Stadsrums-och landskapsplanering

Byggnader och allmänna områden

 • Hantering av byggd egendom
 • Lokaltjänster
 • Underhåll
 • Byggherreverk-samhet
 • Bostadsproduktion

Tjänster och tillstånd

 • Invånar-och företagstjänster
 • Stadsmätnings-tjänster
 • Byggnadstillsyns-tjänster
 • Miljötjänster
 • Parkeringsöver-vakningoch parkeringstjänster

 Förvaltnings- och stödtjänster

 • Förvaltningstjänster och juridiska tjänster
 • Personaltjänster
 • Utvecklingstjänster
 • Ekonomi- och planeringstjänster
 • Informationsförvaltning
 • Kommunikation 

Även Helsingfors räddningsverk och HST ingår i stadsmiljösektorn som separata helheter. Räddningsverkets verksamhet styrs av räddningsnämnden och HST:s verksamhet av HST:s direktion.