Hoppa till innehållet

Kontaktuppgifter och respons

Stadsmiljösektorn, Helsingfors stad
Telefonväxel 09 310 2611 (må–fr 8–16)

Ge respons, föreslå eller fråga   

Stadsmiljösektorns kundtjänst
Stadsmiljösektorn betjänar sina kunder tillfälligt främst genom distanstjänster läs mer.

Telefonservice 09 310 22111

  • må–to 8.15–16
  • fr  10–15

Servicepunkten i Verkstadsgatan 8

  • må–ti 8.15–12
  • on–to 12–15
  • fr 10–14

Övriga serviceställen

Boende

Parkering, gator, grönområden och områdesanvändning

Byggnadstillsyn

Planläggning

Försäljningsplatser på torg och i hallar samt Teurastamos lokaler

Livsmedelssäkerhet

Djurskydd

Deltagande och växelverkan

  • Brygga

Fastighetsbildning och kartor

TomterPersonalens kontaktuppgifter

Du kan söka direkta telefonnummer och e-postadresser till personalen med namn:
Stadsmiljön i sociala medier (på finska)