Kontaktuppgifter och respons

Stadsmiljösektorn, Helsingfors stad

Ge respons »  

Telefonväxel: 09 310 1691 (må–fr kl. 8.00–16.00)

Kundtjänst
tel. 09 310 22111
Sörnäsgatan 1
Må 8.15–17     
Ti–to 8.15–16
Fr 10–15

Sörnäsgatans kundtjänst är stängt på fredagen 18.5.

Du kan söka direkta telefonnummer och e-postadresser till personalen med namn:

Bostadsproduktionsbyrån (BPB) flyttar till Elimägatan 15 i Vallgård.

Helsingfors byggnadstillsyn har flyttat till Sörnäsgatan 1.

Byggnadstillsynens kundtjänst Tellinki (rådgivningen och arkivet i byggnadstillsynsfrågor) har flyttat till Sörnäsgatan 1.

Klicka på rubriken för att se kontaktuppgifterna.


Bostadsförsäljningen ATT

Kundtjänst för sökande av hyresbostad

Övriga boendetjänster

Gator, grönområden och parkering

Planläggning Info- och utställningslokalen Plattformen

Fastighetsbildning och kartor

Byggnadstillsyn

Tomter, geoteknik och användning av områden

Partitorget

Miljötjänster (rådgivning om livsmedel, boendehälsa och djurskydd)

Se avvikande öppettider
Stadsmiljön i sociala medier (på finska) »

https://www.facebook.com/HelsinkiKaupunkiymparisto  https://twitter.com/HelsinkiKymp  https://www.youtube.com/channel/UCBUvs7-RmThwvTsMYUPfMCw


DELA