Kontaktuppgifter och respons

Stadsmiljösektorn, Helsingfors stad

Ge respons »  

Telefonväxel: 09 310 1691 (må–fr kl. 8.00–16.00)

Du kan söka direkta telefonnummer och e-postadresser till personalen med namn:


Helsingfors byggnadstillsyn flyttar till Fiskehamnen. Byrån inleder sin verksamhet på Sörnäsgatan 1 den 21 mars 2018.
På grund av flyttningen har byggnadstillsynen stängt den 16–20 mars. Då hålls inspektioner och möten efter skild överenskommelse. Begäran om omprövning kan under tjänstetid lämnas till vaktmästaren i aulan på bottenplanet på Sörnäsgatan 1.

De nya lokalerna påverkar arrangemangen hos kundtjänsten. Förhandlingar och presentationer ska bokas på förhand. Också personer som lämnar in säkerheter ska på förhand boka tid hos tillståndssekreteraren, antingen per e-post eller per telefon (kl. 10–12).

Byggnadstillsynens kundtjänst Tellinki (rådgivningen och arkivet i byggnadstillsynsfrågor) har redan flyttat till Sörnäsgatan 1.

Tellinkis telefonrådgivning betjänar på det nya numret 09 310 26363 (må–to kl. 9–13). När Tellinki har stängt kan du ringa sektorns allmänna nummer för kundtjänsten 09 310 22111.

Bostadsproduktionsbyrån (BPB) flyttar till Elimägatan 15 i Vallgård. De nya lokalerna öppnas för allmänheten den 9 april 2018. På grund av flyttningen har BPB stängt den 6 april (servicenumren betjänar som vanligt).

Klicka på rubriken för att se kontaktuppgifterna.


Bostadsförsäljningen ATT

Kundtjänst för sökande av hyresbostad

Övriga boendetjänster

Gator, grönområden och parkering

Planläggning Info- och utställningslokalen Plattformen

Fastighetsbildning och kartor

Byggnadstillsyn

Tomter, geoteknik och användning av områden

Partitorget

Miljötjänster (rådgivning om livsmedel, boendehälsa och djurskydd)

Se avvikande öppettider
Stadsmiljön i sociala medier (på finska) »

https://www.facebook.com/HelsinkiKaupunkiymparisto  https://twitter.com/HelsinkiKymp  http://www.youtube.com/helsinkisuunnittelee


DELA