Hoppa till innehållet

Kontaktuppgifter

Stadsmiljönämnden har 13 ledamöter. Ledamöterna, suppleanterna och vice ordföranden för nämnden väljs av Helsingfors stadsfullmäktige. Nämndens ordförande är biträdande stadsdirektör Anni Sinnemäki.

Stadsmiljönämndens medlemmar 

Gröna

 • Anni Sinnemäki, ordförande, anni.sinnemaki@hel.fi
  Ersättare Oona Käyhkö
 • Otso Kivekäs
  Ersättare Sameli Sivonen
 • Amanda Pasanen, amanda.pasanen@helsinki.fi
  Ersättare Saana Rossi

Samlingspartiet

 • Risto Rautava, vice ordförande, risto.rautava@elisanet.fi
  Ersättare Lea Saukkonen
 • Atte Kaleva
  Ersättare Katri Penttinen
 • Jenni Pajunen
  Ersättare Tarik Ahsanullah
 • Laura Rissanen, laura.rissanen@iki.fi
  Ersättare Otto Meri

SDP

 • Eveliina Heinäluoma, eveliina.heinaluoma@gmail.com
  Ersättare Olli-Pekka Koljonen
 • Sami Kuusela
  Ersättare Jenni Hjelt

Vänsterförbundet 

 • Tuomas Nevanlinna
  Ersättare Noora Laak, noora.laak@gmail.com
 • Mia Haglund, mia.m.haglund@gmail.com  
  Ersättare Arvind Ramachandran

Sannfinländarna 

 • Mika Raatikainen
  Ersättare Marleena Isomaa

SFP

 • Silja Borgarsdóttir Sandelin
  Ersättare Simon Granroth

Föredragande i stadsmiljönämnden 

Sektorchefen i stadsmiljösektorn Mikko Aho är föredragande i stadsmiljönämnden och dess sektioner och för biträdande borgmästaren för sektorn.

Protokollförare

 • Katja Sulkko, tel. 09 310 37431, katja.sulkko@hel.fi  
 • Pirjo Moberg, tel. 09 310 31507, pirjo.moberg@hel.fi

Jurister

 • Kristina Montell, p. 09 310 36421, kristina.montell@hel.fi
 • Katriina Rangdell, p. 09 310 22765, katriina.rangdell@hel.fi

Informatör

 • Heikki Mäntymäki, tel. 09 310 37368

E-postadresser

E-postadresserna för stadens anställda bildas enligt fornamn.efternamn@hel.fi

Plats för sammanträdet, om inte annat nämns: Nämdens mötesrum, Verkstadsgatan 8

Sammanträdena är inte öppna för allmänheten, om inte nämnden beslutar om annat.