Hoppa till innehållet

Kontaktuppgifter

Sektionen för byggnader och allmänna områden har nio ledamöter. Ledamöterna, suppleanterna och vice ordföranden för nämnden väljs av Helsingfors stadsfullmäktige.

Medlemmar 

Samlingspartiet

 • Otto Meri, ordförande
  Ersättare Maarit Toveri
 • Tapio Klemetti
  Ersättare Nina Sillantaka
 • Katri Penttinen
  Ersättare Paavo Aaltonen

Gröna

 • Riina Bhatia
  Ersättare Jonni Lehtiranta
 • Martin Aalto
  Ersättare Satu Vartiainen

SDP

 • Ilona Törmikoski, ilona.tormikoski@gmail.com
  Ersättare Benjamin Silvani
 • Stefan Loman
  Ersättare Maija Käyhkö

Vänsterförbundet

 • Noora Laak, vice ordförande
  Ersättare Reko Ravela
 • Santtu Salmela
  Ersättare Julia Saarholm

Föredragande i sektionen för byggnader och allmänna områden 

Teknisk chef Kari Pudas är föredragande i sektionen för byggnader och allmänna områden.

Protokollförare

 • Janne Penttinen, tel. 09 310 38388
 • Kristiina Jokinen, tel. 09 310 39015
 • Miia-Riina Repola, tel. 09 310 26094
 • Risto Hovi, tel. 09 310 37126 

Nämndens sekreterare

 • Anne Mattsson, tel. 09 310 37978
 • Pirjo Moberg, tel. tel. 09 310 31507

Informatör

 • Virve Kuusi, tel. 09 310 79528

E-postadresserna för stadens anställda bildas enligt fornamn.efternamn@hel.fi

Plats för sammanträdet, om inte annat nämns: Nämdens mötesrum, Verkstadsgatan 8

Sammanträdena är inte öppna för allmänheten, om inte nämnden beslutar om annat.

Upplysningar om nämndens beslut ges av Helsingfors stads registratorskontor.