Hoppa till innehållet

Nyheter

Plock i serviceutbudet

Läs mer om Helsingfors

Nytt i Helsingfors

Helsingfors byggs ut livligare än någonsin. Helt nya områden får bostäder, verksamhetslokaler, daghem, skolor, parker, friluftsstråk och gator.

Generalplanen leder mot en tätäre stad

Generalplanen 2016 gör det möjligt för Helsingfors att växa till en tät stad, vars olika centrum kopplas ihop av spårvägstrafik – metron, tåg och snabbspårvägar.

Gröna famnar

Promenera i Helsingfors parker med guide, på egen hand eller via nätet.

Information om bostäderna

Helsingfors stad har över 56 000 hyresbostäder, varav de flesta är Ara-hyresbostäder som finansieras med statligt stöd och som har en skälig hyra.

Slakthuset

Slakthuset (Teurastamo) med sina många evenemang bjuder alltid på färsk och fräsch lokal matkultur.

Stora Räntan

Stora Räntans naturcentrum erbjuder upplevelser, verksamhet, information om Östersjön