Seudulliset ja koko kaupunkia koskevat suunnitelmat

Maanalainen yleiskaava

Kaupunki laatii uutta maanalaista yleiskaavaa koko Helsingin alueelle. Kun kaupunki kasvaa ja tiivistyy, on tarvetta hyödyntää maanalaisia tiloja entistä tehokkaammin. Maanalaisen yleiskaavan laatimisen yhteydessä selvitetään myös maalämmön käytön lisäämisen edellytyksiä. Lisätietoja »

Maakuntakaavat

Maakuntakaava on yleispiirteisin kaava, joka ohjaa kuntien alueidenkäytön suunnittelua. Helsingin osalta ainoa valmisteilla oleva maakuntakaava on Uusimaa-kaava.

  • Uusimaa-kaava kattaa lähes koko Uudenmaan alueen, ja sen aikatähtäin on vuodessa 2050. Ehdotusaineisto oli nähtävillä syksyllä 2019. Palautteiden pohjalta kaava viimeistellään maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi kesällä 2020.
  • Östersundomin alueen maakuntakaava kattaa Helsingin Östersundomista Sipoon Söderkullaan ulottuvan alueen ja osan Vantaan Länsisalmea. Maakuntavaltuusto hyväksyi kaavan vuonna 2018. Helsinki, Sipoo ja Vantaa ovat valmistelleet Östersundomin alueelle myös Östersundomin yhteisen yleiskaavan, joka hyväksyttiin vuonna 2018 ja jonka Helsingin hallinto-oikeus kumosi 29.11.2019. Östersundom-toimikunta on hakenut korkeimmalta hallinto-oikeudelta valituslupaa hallinto-oikeuden päätöksestä.

Osallistuva budjetointi

OmaStadi ja RuutiBudjetti ovat Helsingin tapoja toteuttaa osallistuvaa budjetointia ja kaupunkilaisten ideoita. Äänestettyjen hankkeiden toteutumista voi seurata OmaStadi-palvelussa.

Rantareitin opasteet

Helsingin ainutlaatuinen piirre on 130 kilometriä pitkä julkinen rantareitti. Helsingin rantareittiä kehitetään vaiheittain niin, että se muodostaa jatkuvan ja toimivan palveluiden sekä kävely- ja pyöräilyreittien verkoston. Kantakaupungin kierros on rantareitin ensimmäinen opastettu osuus. Noin 15 kilometrin mittaisella kierroksella pääsee tutustumaan Helsingin keskustan monipuolisiin rantoihin ja merellisiin ympäristöihin. Rantareitin tiedot julkaistaan Karttapalvelussa: kartta.hel.fi/rantareitti

Hyväksyttyjä suunnitelmia03.06.2020 22:13