Malmi, Pukinmäki ja Tapaninkylä


Asemakaavat


Pihlajamäki, Rapakivenkuja 2

Pihlajamäkeen Rapakivenkuja 2:n tontille suunnitellaan täydennysrakentamista. Alueen suojeluarvot otetaan huomioon suunnittelussa. Samalla tutkitaan lähialueen katualueita ja pysäköintijärjestelyjä.

Hankkeen sijainti kartalla ja tarkemmat tiedot »Pukinmäki, täydennysrakentamisen kehittämisperiaatteet

Kaupunki laatii kehittämisperiaatteita Pukinmäen kaupunginosaan. Kehittämisperiaatteet muodostavat kokonaisnäkemystä alueen täydennysrakentamiseen ja maankäytön suunnitteluun. Samanaikaisesti periaatteiden laatimisen rinnalla tehdään asemanseudulla tonttikohtaisia kaavamuutoksia. Täydennysrakentamisen mahdollisuuksia Pukinmäen länsiosaan Vantaanjoen läheisyyteen selvitellään. Lisäksi tutkitaan Savelan alueen kehittämismahdollisuuksia.


Pukinmäen keskustan asemakaavamuutokset

Säterinportin, Madetojankujan ja Karhusuontien varteen suunnitellaan kerrostalojen täydennysrakentamista. Säterinportin alueella pysäköintijärjestelyissä hyödynnetään olemassa olevaa pysäköintitaloa.

Karhusuontielle suunnitellaan rivitalojen purkamista ja korvaamista kerrostalolla.

Hankkeen sijainti kartalla ja tarkemmat tiedot »


Tapanilan asemanseudun eteläosa

Tapanilan aseman eteläpuolelle suunnitellaan asuinvaltaista täydennysrakentamista. Junaradan itäpuolelle tutkitaan linjausta pyöräilybaanalle eli erityisen hyvälle pyörätielle. Kaavaehdotus on valmis arviolta vuoden 2021 alkupuolella.

Hankkeen sijainti kartalla ja tarkemmat tiedot »

Ilmakuvaan on rajattu Tapanilan asemanseudun eteläosan asemakaavamuutoksen suunnittelualue. Kuva Helsingin kaupunki


Nallenrinne

Malmin lentokentän alueen ensimmäinen asemakaava on alueelle, joka on kentän eteläosassa ja jonka raja on Tattarinharjuntie. Tälle alueelle tulee puisto ja asuntoja noin 2 800 ihmiselle. Alueelle tulee jatkossa Viikin-Malmin pikaraitiotie. Sen yleissuunnittelu on käynnissä. Tarkistettu ehdotus asemakaavasta on hyväksytty kaupunkiympäristölautakunnassa joulukuussa 2019. Alueen rakentaminen alkaa vuonna 2021.

Hankkeen sijainti kartalla ja tarkemmat tiedot »

Nallenrinteen alueelle suunnitellaan monipuolista asuinaluetta. Havainnekuva Voima Graphics Oy


Lentoaseman korttelit

Malmin lentoaseman kortteleihin tulee asuntoja noin 2000 ihmiselle, puisto, pelastusasema ja alueen suurin koulu. Ehdotus asemakaavasta tulee nähtäville keväällä 2020 ja tarkistettu kaavaehdotus valmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä.

Hankkeen sijainti kartalla ja tarkemmat tiedot »

Lentoasemakorttelit


Tattarisuon lämpölaitos

Helen Oy suunnittelee, että Tattarisuon teollisuusalueen eteläosaan tulee lämpölaitos.

Hankkeen sijainti kartalla »

Tietoa hankkeesta Helenin verkkosivuilla »


Nallenmäki ja Sunnuntaipalstat

Helsinki laatii alueelle suunnitteluperiaatteet. Suunnitteluperiaatteet ohjaavat alueen tarkempaa suunnittelua tonttien tasapuolisempaan kohteluun liittyen esimerkiksi rakentamisen sallittuun määrään. Periaatteet ohjaavat myös alueen asemakaavan muutoksia. Kaupunkilaiset voivat kommentoida alueen suunnitteluperiaatteita vuoden 2020 aikana.

Kun suunnitteluperiaatteiden laatiminen alkaa, tiedot näkyvät karttapalvelussa.

Sunnuntaipalstat ja Nallenmäki sijaitsevat Malmin lentokenttäalueen länsipuolella.Ilmakuva Helsingin kaupunki


Malmin keskusta

Helsinki haluaa, että Malmin keskusta voi uudistua ja on jatkossa viihtyisämpi kuin nyt. Visio hyvästä Malmin keskustasta valmistui alkuvuonna 2020. Keväällä kaupunki alkaa laatia alueelle kehittämisperiaatteita. Periaatteet määräävät esimerkiksi, minne voi tulla uusia taloja, ja miten aukioita ja puistoja kehitetään. Tavoite on, että kehittämisperiaatteet valmistuvat vuonna 2020. Ne ohjaavat myös alueen asemakaavan muutoksia.

Hankkeen sijainti kartalla ja tarkemmat tiedot »

Kaupunki aikoo kehittää Malmin keskustaa, kuva Helsingin kaupungin aineistopankki / Lauri Rotko


Malmin uimahalli

Malmin uimahallin laajennukselle laaditaan asemakaavanmuutos. Laajennusosa tulee sijaitsemaan nykyisellä pysäköintialueella ja pysäköinti järjestetään pysäköintilaitokseen. Laajennuksessa suunnitellaan myös uimahallin yhteyteen ulkoaltaita.

Kun asemakaavan laatiminen alkaa, tiedot näkyvät karttapalvelussa.


Puistot ja viheralueet


Malmin ja Pukinmäen aluesuunnitelma

Helsinki tekee pitkän ajan suunnitelman siitä, miten ja missä järjestyksessä se kunnostaa Malmin ja Pukinmäen katuja, puistoja ja viheralueita. Aluesuunnitelman yhteydessä määritellään myös tavoitteet alueen luonnonhoidolle sekä monimuotoisuudelle. Kaupunkilaiset voivat kertoa mielipiteensä yleisötilaisuudessa ja Kerrokantasi-sivustolla syksyllä 2020. Suunnitelma valmistuu alkuvuodesta 2021. Kaupunki kunnostaa Malmin ja Pukinmäen aluetta useassa vaiheessa kymmenen vuoden aikana.

Tarkempaa tietoa suunnitelmasta »

Malmin ja Pukinmäen alueelle tehdään aluesuunnitelma. © Roni Rekomaa


Leikkipuisto Traktori

Helsinki suunnittelee, että leikkipuisto Traktorin ulkotilat korjataan ja uudistetaan. Suunnitelma valmistuu keväällä 2020 ja rakentaminen pyritään aloittamaan syksyllä. Rakentaminen jatkuu vuoden 2021. Nyt on ongelma, että pyöräilijät ajavat leikkipuiston alueen läpi, ja koko puisto on hyvin kulunut. Suurin osa leikkipuiston leikkivälineistä ja istutuksista uusitaan ja ne siirretään paremmalle paikalle. Uusi leikkipuisto sopii pienille ja alakouluikäisille lapsille.

Hankkeen tiedot kartalla »


Leikkipuisto Maasälpä

Maasälvänpuistossa sijaitsevan leikkipuisto Maasälvän peruskorjauksessa uusitaan leikkialueen välineistöä ja ryhmitellään sitä uudelleen. Vanha vesiallas ja muita puiston rakenteita kunnostetaan. Kentälle rakennetaan peliareena. Myös puistoalueen valaistusta lisätään.

Puiston suunnittelu on aloitettu keväällä 2020 ja suunnitelmat valmistuvat arviolta tammikuussa 2021. Puistosuunnitelmaa esitellään asukkaille suunnittelun aikana.


Savelanpuiston kuntoportaat

Porrasjuoksusta on tullut yhä suositumpi liikuntamuoto. Helsinki laatii suunnitelmia kuntoportaiden rakentamiseksi kahdeksaan paikkaan. Suunnitelmat valmistuvat syksyllä 2020, ja rakentaminen pyritään aloittamaan joidenkin kohteiden osalta jo loppuvuodesta 2020. Kuntoportaiden suunnittelu ja rakentaminen perustuvat Helsingin kuntoporrasohjelmaan.

Suunnitelmat tehdään seuraaviin paikkoihin:

Porrasjuoksusta on tullut suosittu liikuntamuoto. Kuva on Malminkartanosta. © Helsingin kaupunki


Kadut ja liikenne

Löydät alueen liikenne-ja katusuunnitelmat alla näkyvästä kartasta. Kartan vihreät alueet ovat liikennesuunnitelmia ja ruskeat alueet katu- ja puistosuunnitelmia.

Kun viet hiiren suunnitelman päälle, näet hankkeen otsikkotiedot. Klikkaamalla suunnitelmaa saat näkyviin hankkeen tarkemmat tiedot, asiakirjat ja käsittelyvaiheen.


Lisätietoa

Lisätietoa kasvavista kaupunginosista Uutta Helsinkiä -verkkosivulla:
28.05.2020 18:49