Kaarela, Konala ja Pitäjänmäki

Asemakaavat


Pitäjänmäen asemanseutu

Pitäjänmäentien varteen radan pohjoispuolelle suunnitellaan asuinkerrostaloja. Aseman kävelysillan kohdalle tulee aukio ja liiketiloja. Asemapuisto rakennuksineen suojellaan.

Hankkeen sijainti kartalla ja tarkemmat tiedot »

Pitäjänmäentien varteen suunnitellaan asuinkerrostaloja.


Konalankuja

Konalankujalla on nyt varastoja ja teollisuutta. Alueelle voi tulla asuntoja, toimitiloja ja uusi julkinen päiväkoti. 

Hankkeen sijainti kartalla ja tarkemmat tiedot »

Konalankujan korttelia ollaan muuttamassa asumisen ja toimitilojen alueeksi.


Riihipellontien ympäristö

Konalan vanhan ostoskeskuksen paikalle voi tulla asuintaloja. Helsinki selvittää myös, voiko lämpökeskuksen ja Hilatien koulun tontille tulla uusia rakennuksia.

Kun asemakaavan suunnittelu alkaa, hankkeen tiedot näkyvät karttapalvelussa.


Ultramariinikuja

Kuninkaantammen keskustan korttelissa 33389 Ultramariinikujalla muutetaan asemakaavaa. Suomen ympäristökeskuksen laboratoriorakennukset ovat jääneet tyhjilleen ja kortteliin suunnitellaan uutta asuntorakentamista sekä liike- ja toimitilaa.

Kun asemakaavan suunnittelu alkaa, hankkeen tiedot näkyvät karttapalvelussa.

Ultramariinikuja


Kuninkaantammen eritasoliittymä ja ympäristö

Hämeenlinnanväylälle suunnitellaan uusi Kuninkaantammen eritasoliittymä sekä siihen liittyvät kadut ja liikennejärjestelyt. Lisäksi kaupunki selvittää muuta maankäyttöä liittymän ympäristössä. Nämä alueet kaavoitetaan erillisenä kaavahankkeena myöhemmin.

Hankkeen sijainti kartalla ja tarkemmat tiedot »

Kuninkaantammen-ymparisto


Malminkartanon suunnitteluperiaatteet

Kaupunki laatii suunnitteluperiaatteita Malminkartanon alueelle. Suunnitteluperiaatteet muodostavat pohjan alueen kehittämiselle, ja ne ohjaavat tulevia asemakaavamuutoksia ja yksityiskohtaista maankäytön suunnittelua. Periaatteissa tutkitaan täydennysrakentamisen mahdollisuuksia sekä alueen kaupunkitilojen, reitistön, palvelujen ja viherympäristön kehittämistä.

Kun suunnittelu alkaa, hankkeen tiedot näkyvät karttapalvelussa.

Malminkartanon-suunnitteluperiaatteet © Uusi Kaupunki -kollektiivi


Pihkatie

Malminkartanoon Pihkatien alueelle rakennetaan asuntoja noin 1 200 ihmiselle. Pihkatien vanhat AEL:n koulutuskeskuksen rakennukset puretaan, ainoastaan päärakennus säilytetään. 

Hankkeen sijainti kartalla ja tarkemmat tiedot »

Pihkatie © Inaro


Malminkartanonhuippu

Malminkartanon täyttömäki ympäristöineen on suosittu virkistysalue, jolle laaditaan nyt asemakaava. Suunnittelu alkaa vuoden 2019 lopulla. Kaavan tavoitteena on mahdollistaa alueen monipuolinen virkistyskäyttö ja siihen liittyvät palvelut.

Hankkeen sijainti kartalla ja tarkemmat tiedot »

Malminkartanon tähttömäen alueelle tehdään asemakaavaa, kuva Heinsingin kaupungin aineistopankki / Helena Rochier


Pelimannintien ympäristö

Helsinki suunnittelee, että Pelimannintien länsipäähän tulee uusi päiväkoti. Alueelle tulee myös uusia asuntoja. 

Hankkeen sijainti kartalla ja tarkemmat tiedot »

Pelimannintien-ymparisto


Kutomotie 1 ja 9 ja niiden lähiympäristö

Pitäjänmäentielle Kutomotien risteyksen kohdalle tulee Raide-Jokerin pysäkki. Tulevan pysäkin vierestä puretaan vanhoja toimitilarakennuksia. Tilalle on suunniteltu kerrostaloja ja liiketiloja. Kutomokujan päähän kaavoitetaan uusi päiväkoti.

Hankkeen sijainti kartalla ja tarkemmat tiedot »

Näkymä Kutomotie 1 aukio. Havainnekuva Huttunen - Lipasti Arkkitehdit
Havainnekuva: Huttunen-Lipasti Arkkitehdit Oy


Puistot ja viheralueet


Kaarelan aluesuunnitelma

Aluesuunnitelmassa selvitetään Kaarelan katujen ja viheralueiden kunto sekä nykyinen varuste- ja palvelutaso. Suunnitelmaan kirjataan, miten eri kohteita tulisi parantaa ja missä järjestyksessä. Kaupunkilaiset voivat tutustua ehdotukseen loppuvuodesta 2020 ja antaa siitä palautetta. Asukkaiden mielipiteiden ja asiantuntijoiden lausuntojen pohjalta kaupunki päättää kohteet, joita kehitetään seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Tarkempaa tietoa suunnitelmasta »


Kadut ja liikenne

Löydät alueen liikenne-ja katusuunnitelmat alla näkyvästä kartasta. Kartan vihreät alueet ovat liikennesuunnitelmia ja ruskeat alueet katu- ja puistosuunnitelmia.

Kun viet hiiren suunnitelman päälle, näet hankkeen otsikkotiedot. Klikkaamalla suunnitelmaa saat näkyviin hankkeen tarkemmat tiedot, asiakirjat ja käsittelyvaiheen.


Lisätietoa

Lisätietoa kasvavista kaupunginosista Uutta Helsinkiä -verkkosivulla:
12.05.2020 18:59