Munkkiniemi ja Haaga

Asemakaavat


Vihdintien bulevardikaupunki

Helsinki suunnittelee Vihdintien ympärille uusia urbaaneja asuin- ja työpaikka-alueita. Kaavoitus alkaa Haagan liikenneympyrän seudulta. Kaupunki edistää alueella energiatehokasta rakentamista. Liikennejärjestelyjä muutetaan ja alueelle tulee kahden uuden pikaraitiotien solmukohta.

Hankkeen sijainti kartalla ja tarkemmat tiedot »

Visualisointi Haagan liikenneympyrästä, kuva Helsingin kaupunki / Tietoa Finland Oy


Munkkivuoren ostoskeskus

Kaupunki suunnittelee uusia urbaaneja alueita Vihdintien lisäksi myös Huopalahdentien ympärille. Huopalahdentien osalta asemakaavoitus aloitetaan Munkkivuoren ostoskeskuksen ympäristöstä.

Munkkivuoren ostoskeskusta kehitetään alueen keskeisenä liike- ja palvelukeskuksena, jonka tarjonta vastaa alueen tulevan asukasmäärän tarpeita. Ostoskeskuksen päivittäistavarakauppoja laajennetaan ja ostoskeskuksen yhteyteen rakennetaan uusia asuntoja.

Hankkeen sijainti kartalla ja tarkemmat tiedot »

Visualisointi Huopalahdentiestä, näkymä etelään. Kuva Helsingin kaupunki / Tietoa Finland Oy


Näyttelijäntie 15-17

Päiväkoti puretaan. Helsinki suunnittelee, että sen paikalle ja lähellä oleville viheralueille tulee asuintaloja. Vuoden 2020 aikana selvitetään, miten liito-oravien suojelu vaikuttaa alueen suunnitteluun.

Hankkeen sijainti kartalla ja tarkemmat tiedot »

Havainnekuva Helsingin kaupunki, Mikael Ström


Lassila, Hopeatien ympäristö

Pohjois-Haagan aseman kaakkoispuolella sijaitseviin kortteleihin suunnitellaan uusia rakennuksia asumiselle ja vanhusten palveluille. Joitakin nykyisiä rakennuksia saatetaan purkaa.

Kun asemakaavan suunnittelu alkaa, hankkeen tiedot näkyvät karttapalvelussa.

Hopeatien ympäristöön suunnitellaan uusia rakennuksia.

Laurinmäenkuja 3 sekä Sentnerikuja 2 ja 4 (Lassila)

Toimistotontteja muutetaan asumiseen. Alueella on jo suunnitteluperiaatteet, jotka ohjaavat asemakaavan muutoksia.

Hankkeen sijainti kartalla ja tarkemmat tiedot »

Laurinmaenkuja-3 © Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy
Laurinmäenkuja 3

Sentnerikuja-2 © Arkkitehtipalvelu.fi
Sentnerinkuja 2

Steniuksenkentän alue

Steniuksenkentän alueelle on mahdollista rakentaa uusia taloja. Kaupunki teettää kaavan muuttamista varten uusia vaihtoehtoisia suunnitelmia, joita voi kommentoida Kerro kantasi -palvelussa keväällä 2020. Kortteli kaavoitettiin asuinkäyttöön vuonna 2013, mutta korttelin toteuttaminen on osoittautunut haastavaksi muun muassa maaperäolosuhteiden takia.

Hankkeen sijainti kartalla ja tarkemmat tiedot »

Steniuksenkentän alueelle suunnitellaan uusia taloja.


Puistot ja viheralueet


Talin liikuntapuiston itäosa

Asemakaavan muutos

Nykyiseen liikuntapuistoon suunnitellaan muun muassa uutta liikuntarakentamista, viheryhteyksiä sekä kävelijöiden ja pyöräilijöiden reittejä. Asemakaavan suunnittelu alkaa arviolta loppuvuodesta 2020. Suunnittelussa käytetään apuna alueelle valmistuvaa yleissuunnitelmaa. Kun asemakaavan suunnittelu alkaa, hankkeen tiedot näkyvät karttapalvelussa.

Yleissuunnitelma

Talin liikuntapuisto on tulevaisuudessa Läntisen Helsingin monipuolinen viher-, virkistys- ja liikunta-alue sekä kaupunginosapuisto, joka palvelee sekä lähialueen asukkaita että kauempaa tulijoita. Yleissuunnitelma toimii asemakaavoituksen pohjamateriaalina, ja siinä suunnitellaan muun muassa alueen kävelyn ja pyöräilyn reittejä, julkisia ulkotiloja, hulevesiratkaisuja, pysäköintiä ja uuden liikuntapalvelurakennuksen sijoittamista alueelle.

Talin liikuntapuiston itäosaa varten tehdään yleissuunnitelma.


Korppaanpuiston yleissuunnitelma ja päiväkoti Tuulin ympäristö

Korppaanpuisto on läntisen Helsingin monipuolinen viher- ja virkistysalue, joka palvelee kaupunginosapuistona lähialueen asukkaita. Yleissuunnitelma toimii asemakaavoituksen ja puiston peruskorjauksen pohjamateriaalina. Yleissuunnitelmassa tutkitaan muun muassa puiston toimintoja, kasvillisuuden kehittämisen tarpeita sekä jalankulun ja pyöräilyn reitistöä. Yleissuunnitelman laatiminen alkaa näillä näkymin alkuvuodesta 2021.

Samanaikaisesti Korppaanpuiston yleissuunnitelman kanssa tutkitaan päiväkoti Tuulin ja leikkipuisto Viirin uusia järjestelyitä. Päiväkoti Tuulin tilalle tulisi noin 200 lapsen uusi päiväkoti. Uuteen rakennukseen sijoitettaisiin myös leikkipuisto Viirin tilat. Päiväkodin ja leikkipuiston uudet ulkoilualueet tulisivat Tuulin tontin ympärille Tilkanniityn puistoalueelle. Päiväkodin asemakaavan muutos käynnistyy näillä näkymin alkuvuodesta 2021.

Kun suunnittelu alkaa, hankkeiden tiedot näkyvät karttapalvelussa.

Korppaanpuisto

Kadut ja liikenne

Löydät alueen liikenne-ja katusuunnitelmat alla näkyvästä kartasta. Kartan vihreät alueet ovat liikennesuunnitelmia ja ruskeat alueet katu- ja puistosuunnitelmia.

Kun viet hiiren suunnitelman päälle, näet hankkeen otsikkotiedot. Klikkaamalla suunnitelmaa saat näkyviin hankkeen tarkemmat tiedot, asiakirjat ja käsittelyvaiheen.Vuonna 2020 alkavat ja meneillään olevat keskeiset katurakennuskohteet:

Lapinmäentien peruskorjaus, Vihdintien päällysteen uusiminen, Huopalahdentien ja Niemenmäenpuiston työt sekä Ramsaynrannan katutyöt


Lisätietoa

Lisätietoa kasvavista kaupunginosista Uutta Helsinkiä -verkkosivulla:

20.05.2020 16:23